Skip to main content

Forenkling af erhvervsfremme præsenteret på pressemøde i Væksthuset

Nyhed   •   Apr 09, 2018 15:37 CEST

Henrik Rasmussen, Liselotte Hohwy Stokholm, Brian Mikkelsen og Claus Juhl til pressemødet

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtog den 6. april afrapportering fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme på et pressemøde afholdt i Væksthus Hovedstaden. Forenklingsudvalget blev nedsat i juni 2017 med det formål at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Regeringen vil nu se nærmere på udvalgets anbefalinger.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Jeg vil gerne takke udvalget herunder formand Claus Juhl for at levere et sæt anbefalinger, der med udgangspunkt i virksomhedernes behov viser en vej til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem. Anbefalingerne giver et godt grundlag for, at regeringen kan indlede politiske drøftelser om en ambitiøs forenkling af erhvervsfremmesystemet til gavn for de danske virksomheder”.

Udvalget kommer med 26 anbefalinger under overskrifterne:

  • En fælles strategi og bestyrelse for hele den decentrale indsats
  • En digital platform og nye Erhvervshuse giver bred adgang til vejledning af høj kvalitet
  • Kræfterne skal samles i færre, landsdækkende klynger og netværk
  • En klar statslig arbejdsdeling
  • Færre ressourcer skal gå til at evaluere

Udvalget anbefaler, at de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlæggesog erstattes af én erhvervsfremmebestyrelse, som har til opgave at sikre større sammenhæng på tværs af landet og forhindre knopskydninger. Udvalget anbefaler også, at de i dag over 60 offentligt støttede netværk og klynger koges ned til 10-12 nationale klynger svarende til én klynge per styrkeposition fordelt over landet. Dertil kan der være et mindre antal ”start up” klyngeorganisationer inden for nye spirende erhvervsområder.

Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen, Væksthus Hovedstaden:

”Det er nogle interessante og gode anbefalinger, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Med et styrket kommunalt ejerskab vil fremtidens erhvervsfremme understøtte de lokale styrkepositioner og udfordringer, samtidig med at indgangen til systemet forenkles med færre aktører og mere digitale løsninger. Væksthusets bestyrelse ser frem til at understøtte og samarbejde med det politiske system, så de gode anbefalinger fra forenklingsudvalget bliver til lovgivning og rent faktisk kan blive implementeret.”

På baggrund af udvalgets anbefalinger vil regeringen indlede politiske drøftelser om at forenkle erhvervsfremmesystemet, så virksomheder over hele landet vil mærke en forbedring.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy