Skip to main content

Lederudvikling af vækstvirksomheder giver pote

Nyhed   •   Feb 02, 2017 10:41 CET

Politikerne flyttede for godt 10 år siden fokus over på danske vækstvirksomheder med særligt potentiale. Det er her, væksten og arbejdspladserne ligger, og derfor gik de fem Væksthuse, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Håndværksrådet og Syddansk Universitet i 2012 sammen om at udbyde et helt nyt lederudviklingsprogram målrettet denne type virksomheder.

Programmet Vækst via Ledelse (VVL) løb fra 2012 til 2015, og godt 700 ledere fra 560 virksomheder har deltaget i programmet, der er finansieret med 41 mio. kroner fra EU’s Socialfond. VVL har gennem forløbet budt på rådgivning, undervisning og sparring med andre erhvervsledere, der alle har det fællestræk, at de kommer fra virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte – og en klar ambition om vækst.

  • -Mange ledere bliver flaskehalse i deres egen virksomhed, og for at skabe vækst, er det nødvendigt med et større ledelsesmæssigt handlerum til at organisere sig ud af virksomhedens udvikling. På den måde bliver ledelse et stadigt mere afgørende konkurrenceparameter i udviklingen af fremtidige vækstvirksomheder. Vækst via Ledelse har været skræddersyet til netop dette formål, og undersøgelsen af programmet dokumenterer, at indsatsen har rykket virksomhedernes udvikling frem mod øget vækst, siger Peter Bøgkjær, projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen med ansvar for Vækst via Ledelse.

Vækst på fem afgørende punkter

Forskere fra Syddansk Universitets Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning, CESFO, har netop afsluttet en omfattende undersøgelse af VVL, og resultaterne vidner om en klar vækst blandt de deltagende virksomheder sammenlignet med de to kontrolgrupper, der har været en del af undersøgelsen.

Undersøgelsen bekræfter, at lederudvikling blandt gruppen af deltagervirksomheder har haft en markant effekt. Udviklingen i bruttofortjeneste, resultat før skat og egenkapital er således meget tydelig (alle tal er gennemsnit pr. virksomhed):

Bruttofortjenesten blandt VVL-deltagerne er gået fra 7,3 mio. kroner i 2012 til 9,1 mio. kroner i 2015. I kontrolgruppen er bruttofortjenesten steget fra 7,4 mio. kroner til 7,9 mio. kroner i samme periode.

Resultatet før skat blandt VVL-deltagerne er gået fra 1,5 mio. kroner i 2012 til 2,0 mio. kroner i 2015. I kontrolgruppen er resultatet før skat steget fra 1,5 mio. kroner til 1,8 mio. kroner.

Egenkapitalen i VVL-gruppen er steget fra 3,1 mio. kroner til 4,1 mio. kroner mellem 2012 og 2015. I kontrolgruppen er egenkapitalen steget fra 5,5 mio. kroner til 5,9. mio. kroner i samme periode.

Ifølge en effektmåling foretaget af Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har VVL-deltagerne også klaret sig bedre end sammenlignelige virksomheder målt på vækst i beskæftigelse og omsætning. Effekt-målingen indikerer, at Vækst via Ledelse har bidraget til at skabe knap 800 fuldtidsjob i de deltagende virksomheder. Set i forhold til Vækst via Ledelses samlede projektudgifter har den gennemsnitlige arbejdsplads således kostet ca. 135.000 kr. at skabe.

Tallene vidner alt i alt om en markant stærkere vækst efter deltagelsen i programmet, og ifølge professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet, Torben Eli Bager, er der brug for nationale tiltag som VVL:

  • -Vækst via Ledelse er nået ud til en gruppe af ret små virksomheder, som det ellers kan være svært at få i tale. Ledelsen er ofte begravet i drift og har hverken øje for eller tid til udvikling og innovation. Vækst via Ledelse har kombineret træning, netværk og kompetenceudvikling, og effekten har været overraskende stor på stort set alle målepunkter. Vi regnede med, at programmet ville skabe vækst, men slet ikke i dette omfang. Derfor er der i vores optik al mulig grund til at køre videre med programmet, siger han.

Væksthus Hovedstadsregionen fortsætter netop indsatsen med lederudvikling og kompetenceløft til små- og mellemstore virksomheder i hovedstaden i form af projektet Vækstrettet Kompetenceudvikling, som netop er blevet forlænget frem til 2018, her er det målet at sende 80 virksomheder igennem programmet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Bøgkjær, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen, 30 10 81 05, pbo@vhhr.dk

Torben Eli Bager, professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet, 60 11 13 91, tob@sdu.dk

Læs hele undersøgelsen: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/cesfo/publikationer/rapporter/vvl+effekt

Om Væksthusene

De fem Væksthuse blev etableret i 2007 for at skabe et stærkt tilbud om sparring til iværksættere og virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale. Væksthusene yder uvildig, professionel problemafklaring - målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale.
Problemafklaringen munder ud i en vækstplan for virksomheden og eventuelt en henvisning til private eller offentlige samarbejdspartnere, der kan tilbyde specielle kompetencer inden for de områder, hvor virksomheden er udfordret.

Derudover er Væksthusene operatører på en lang række programmer målrettet virksomheder og iværksættere, udbudt af stat, region og kommuner.

Læs mere på https://erhvervsstyrelsen.dk/vaeksthusene

Vedhæftede filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar