Skip to main content

Nyt studie bekræfter masseudryddelse af arter

Nyhed   •   Aug 08, 2017 12:30 CEST

Den lille blå ara er formentlig uddød i den frie natur og findes i dag kun i fangenskab, som på billedet her. Ligesom tusindvis af andre arter mangler den plads fordi dens levesteder i regnskoven bliver ødelagt. Foto: Wikimedia commons

Endnu et videnskabeligt studie viser, at arter i dag forsvinder markant hurtigere end normalt i Jordens historie, og at det sker på grund af os mennesker. Endnu et tegn på, at vi er både vidne og årsag til den sjette såkaldte masseuddøen i planetens historie, mener forskerne bag studiet, der tidligere har kaldt deres antagelser for ”ekstremt konservative” i lyset af de aktuelle tal, og nu ligefrem er begyndt at tale om "biologisk tilintetgørelse".

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i maj i år af et internationalt hold af forskere i det videnskabelige magasin Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger videre på et lignende studie fra 2015. Dette studie samlede en liste over arter, der allerede er uddød siden år 1500, og sammenlignede den med en historisk baseline-rate for uddøde arter, der blev lagt 100 til 1000 procent højere end man plejer at antage.

Selv med denne meget konservative tilgang endte undersøgelsen med den samme konklusion, som flere forskere har advaret imod i årtier: Menneskeheden er ved at forårsage en masseuddøen af andre arter, som vi deler planeten med.

Denne udryddelse foregår med en hastighed, der kan måle sig med tidligere masseudryddelser i Jordens historie, der blev udløst af meteornedslag, forgiftning af atmosfæren og hyperaktive vulkaner.

“Vores analyse viser, at de aktuelle udryddelsesrater overgår de naturlige gennemsnitlige baggrundsrater, selv når baggrundsraten bliver sat dobbelt så højt som tidligere estimater, og når data på den moderne udryddelse af hvirveldyr bliver behandlet på den mest konservative, plausible måde,” skrev forfatterne i rapporten.

”Selvom biologer ikke kan sige præcis hvor mange arter der findes, eller præcis hvor mange er uddøde i en given periode, kan vi konkludere med stor sikkerhed, at moderne udryddelsesrater er exceptionelt høje, at de stiger og at de tyder på at en masseuddøen er undervejs – den sjette af slagsen i Jordens 4,5 milliarder års historie,” lød det videre i undersøgelsen.

I det nye studie fra maj i år har det samme forskerhold skruet endnu mere op for alvoren i deres formuleringer, og bruger nu så voldsomme udtryk som "biologisk tilintetgørelse".

“Vi må på den ene side være meget forsigtige med ikke at være alarmistiske," udtaler Gerardo Ceballos, der er biolog ved det Nationale Universitet i Mexico og hovedforfatter på studiet, ifølge Mongabay. "Men nu er problemet så stort og overvældende, og omfanget så gigantisk, at det ville være uansvarligt ikke at betegne det på denne måde."

De nye resultater, der har gjort forskerne endnu mere bekymrede, viser at det ikke kun er de arter, der er registerede som truede, der er ramte. For at få et indtryk af hvordan de øvrige dyrs bestande forandrer sig, undersøgte teamet leveområderne for 27,600 hvirveldyr, hvilket er ca. halvdelen af alle kendte arter.

Forskerne fandt ud af, at bestandene af næsten en tredjedel af disse dyr er i tilbagegang. Det betyder at måske halvdelen af det samlede antal af individuelle dyr, der engang beboede Jorden sammen med os mennesker, er forsvundet. Den største tilbagegang af både dyrebestande og levesteder er ifølge forskerne sket i troperne.

Biodiversiteten – Jordens biologiske mangfoldighed af arter – er truet af menneskelig aktivitet på mange fronter. De fleste af disse hænger sammen med, at mennesker forurener og omdanner arternes naturlige levesteder til fordel for landbrugsarealer, infrastruktur, minedrift, olieboringer med mere. Sekundære trusler kommer fra spredningen af invasive arter, der påvirker økosystemerne. Begge dele er tæt knyttet til voksende menneskelige befolkningstal og et voksende ressourceforbrug.

Hos Verdens Skove kalder kommunikationschef Nikolai Lang de nye resultater for chokerende:

”Dette er endnu et videnskabeligt studie, der bekræfter vores værste anelser. At så stor en del af Jordens arter er pressede, mange af dem til udryddelsens rand, på grund af os mennesker, er en ufattelig tragedie, som det er vores ansvar at stoppe inden vi gør uoprettelig skade på livet på Jorden. Vi skal simpelthen have handlet på det her, og det kan kun gå for langsomt,” siger Nikolai Lang.

Forfatterne bag begge studier mener, at udviklingen stadig kan vendes, men at tiden til det er knap.

”At undgå en sjette masseuddøen vil kræve hurtige og kraftigt forstærkede indsatser for at bevare de arter, der allerede er truede, og lette presset på deres bestande – navnligt pres fra tab af levesteder, overforbrug og klimaforandringer. Alle disse hænger sammen med menneskelige befolkningstal og vækst, som øger forbruget (særligt blandt de rige) og økonomisk ulighed. Vinduet for handling er dog hurtigt ved at lukke sig,” lyder det i rapporten fra 2015.

Verdens Skove mener, at det er særligt vigtigt at bevare store, sammenhængende naturområder i skovene, hvis tabet af arter skal bremses:

”Der er en særligt stor koncentration af liv og mangfoldighed i skovene. Især i de tropiske skove, som er hjem for over halvdelen af alle landlevende arter. Samtidigt optager skove store mængder CO2, så de bidrager også massivt til kampen mod klimaforandringerne. Derfor er skovbevarelse et rigtig godt sted at starte hvis vi vil stoppe den masseudryddelse, der er undervejs,” forklarer Nikolai Lang. Men der skal også arbejdes med problemet på et mere globalt plan, uddyber han:

”Samtidigt er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi får ændret vores overforbrug i de rige lande og får gjort den globale fødevareproduktion meget mere effektiv og bæredygtig. Ellers vil vi blot skubbe problemet rundt fra det ene naturområde til det andet,” slutter Nikolai Lang.

Vil du gerne gøre noget for at bekæmpe tabet af arter? Så hjælp Verdens Skove med at bevare skovene ved at blive medlem her.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy