Skip to main content

Åbent brev til miljøministeren: Bevar vores vilde bier

Pressemeddelelse   •   Mar 21, 2019 17:17 CET

Nationalpark Thy, hvor Naturstyrelsen udbyder bistadepladser. Foto: Wikimedia commons

Kære Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Naturstyrelsen har 11 bistadepladser, med plads til 225 bistader, i udbud på statens naturarealer i Thy. Dette er på trods af at biodiversitetsforskere fraråder udsætning af honningbier på naturarealer, da de kan presse de vilde bier ud af området.

Danmark har cirka 289 arter af vilde bier. 50 arter er ikke blevet set siden 1974, og mange af dem er oprindelige arter, som nu må anses som uddøde her i landet. Yderligere 80 arter er mere eller mindre sjældne, og mange af arterne er i tilbagegang. De vilde bier kræver altså en særlig indsats, hvis vi vil bevare mangfoldigheden af vores vilde bestøvere.

Når der sættes millioner af honningbier ud ved en blomstereng, presser de fødegrundlaget for vores vilde bier. Honningbierne besøger to millioner blomster for at lave ét glas honning. På en god dag kan en bifamilie indsamle fem kilo honning. Det er altså meget store mængder nektar, honningbierne trækker ud af området. Honningbierne bliver desuden fodret, får husly og behandles for parasitter, hvilket alt sammen giver dem en konkurrencefordel. Samtidig er der observeret smitte med sygdomme fra tambier til vilde bier. Konsekvensen er desværre, at vores truede vilde bier presses yderligere i de områder, hvor der udsættes honningbier.

Verdens Skove har derfor startet en indsamling for at rejse 14.000 kr. til at kunne byde på de 11 bistadepladser og undlade at sætte bistader op. Indsamlingen blev modtaget med stor entusiasme af befolkningen. På blot tre timer var målet på 14.000 kr. nået. Men danskerne stoppede ikke der: Pengene vælter ind til de vilde bier, og i skrivende stund er beløbet nået over 60.000 kroner. Danskerne vilbeskytte de vilde bier.

Verdens Skove vil derfor opfordre ministeren til at lytte til forskernes anbefalinger og signalet fra danskerne. Stop udsætningen af bistader på statens naturarealer, hold produktion af honning på produktionsarealer som rapsmarker og æbleplantager, og giv vores vilde og truede bier plads på statens naturarealer.

Naturstyrelsen har ifølge eget notat fra september 2018 i alt 6278 bistader på deres arealer, hvilket styrelsen oplyser giver en samlet nettoindtægt på 100.000-150.000 kroner. Kære minister, de penge kan godt findes et andet sted.

Med venlig hilsen,

Anders Morten Christoffersen
Formand for Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (5)

  I retter jeres skyts mod et helt forkert område. Forskerene der ved noget om bier, og selv har forsket i dem, nævner at det er mangel på levesteder, pesticider, overgødskning og klimaændringer der er årsag til tilbagegangen af vilde bier. Det er hovedsageligt manglen på lysåben natur, der er svundet ind fra 17 % til 6 % der er hovedårsagen til tilbagegangen. Det er de vilde hegn, markskel, markveje og landbrugsarealer der ikke bliver pløjet, samt engarealer der ikke afgræsses, der begrænser levestederne for de vilde bier. I bør derfor bruge jeres penge på at etablere dette, fremfor at genere biavlerne, der ogås gør meget for de vilde bier. Danmarks Biavlerforening har blandt andet uddannet instruktører som kan vejlede landmænd, haveejere, og kommuner i hvordan man laver bivenlig drift. Jeg er selv en af dem, og oplever stor villighed til at gøre noget for bierne.

  - Niels Anton Andersen - 2019-03-22 20:58 CET

  Hej Verdens skove

  I er nød til at have mere styr på fakta. I jeres ellers fine artikel om bier i Thy.
  I skriver blandt andet at: Naturstyrelsen vil udleje 11 pladser til 225 bistader med ca. 45 000 000 honningbier i og omkring Thy Nationalpark. (Hvor har i fakta fra??)

  En Honningbi familie er når den er størst på ca. 60.000 individer.

  Helt simpelt regning 225*60.000=13.500.000 det må i simpelthen få styr på der er ikke orden i regnskabet. Der er meget langt fra 13.500.000 til 45.000.000. Det er 3.33 gange så mange bier en der reelt vil være maximalt.

  Hvis i gerne vil være en troværdig forening så lad være med at lyv om tallene. 3.33 gange større holder ikke som en ca. angivelse.

  Det er fint at sætte fokus på de vilde bier, men fokus børe være rettet hvor, der er størst mulig effekt: Mindre eller ingen pesticider, flere vilde randzoner og etablering af flere bivenlige tilsåede arealer.

  Ja jeg er biavler, men jeg er også naturelsker og elsker den diversitet, der gerne skulle have lov til at blomstre. De store problem er jo reelt også den måde landbruget forvalter deres arealer på, den er en ørken og typisk baseret på store monokulturer, der ikke just fremmer den vilde natur.

  Mvh. Jens-Ole Wortmann Jordbrugsteknolog Miljø og Natur

  - Jens-Ole Wortmann - 2019-03-23 15:20 CET

  Svar til Niels Anton Andersen:
  Som du selv skriver, er der for få blomster og leve steder til de vilde bier.
  Derfor ser det logisk ud for mig, at situationen kun bliver værre ved at udsætte flere bier, altså honningbier.
  For at skære det ud i pap: hvis 10 blomster er for lidt til 4 bier, så er 10 blomster bestemt også for lidt til 12 bier.
  Dette er ikke et angreb på biavlere, det er en nødvendig fokus på at bevare mangfoldigheden i vores bestøvere. Vilde bier er 50-100 gange mere effektive på æbletræer og honningbier kan ikke bestøve tomatplanter. Der er mange små nicher hvor vi har brug for dem.

  - Barbara W - 2019-03-26 18:35 CET

  Kære Niels Anton,
  Mange tak for din kommentar.
  Vi er helt enige i at der er en lang række andre udfordringer for bier generelt, altså både honningbier og vilde bier, som du meget præcist beskriver. Og vi er helt enige i at det er noget der også skal gøres noget ved for både de vilde og domesticerede biers skyld. Og stor applaus for dit og biavlerforeningens arbejde for at gøre landskabet og landbruget mere bi-venligt, jeg hører selv til de haveejere der har masser af blomster, "ukrudt", store træer, kvasbunker osv i haven af samme grund :-)

  Vores pointe er at vi bør forbeholde vores fælles vilde natur til de danske vilde arter - det er en meget lille del af det samlede danske areal, hvor vi mener, at den forskning der er på området tilsiger, at Naturstyrelsen ikke aktivt skal øge antallet af honningbier i den vilde natur, fordi forskningen viser, at det presser de vilde bier (og andre insekter der lever af nektar) på deres fødegrundlag.

  Som du jo selv skriver så er bierne generelt pressede i den danske natur, så derfor er det faktisk ekstra vigtigt at de vilde bier kan boltre sig og forhåbentlig overleve de meget få steder hvor vi har store mere eller mindre vilde naturområder. Ellers er der flere arter der kan risikere at forsvinde fra den danske fauna - og det håber vi at du er enig i at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå.

  Mvh Jens Holm Kanstrup
  Biolog og frivillig i Naturskovsgruppen

  - Jens Holm Kanstrup - 2019-04-05 10:48 CEST

  Kære Jens-Ole

  Iflg. nedenstående artikel er der over en sæson ca. 200 000 bier i et stade. Det er korrekt der er mellem 50 000 og 100 000 bier på et givet tidspunkt i højsæsonen. En honningbi kan leve 5 måneder i vintermånederne, men lever kun 4-6 uger i højsæsonen. Derfor er antallet af bier over en sæson selvfølgelig højere end antallet på et givent tidspunkt.

  https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier

  Det er på den baggrund at vi har skrevet at der er 11 pladser til 225 bistader med ca. 45 000 000 honningbier i og omkring Thy Nationalpark.

  Her kunne vi godt have præciseret at der var tale om antallet over en sæson, men mener bestemt ikke vi har opgivet forkerte tal. Det vil blive præciseret i vores kommunikation fremadrettet - tak for det!

  Vi er i øvrigt meget enige i dine pointer ang. udfordringerne for bierne (både gule, brune og vilde) generelt i vores intensivt udnyttede landskab, som vi også arbejder for at forbedre, men så meget desto vigtigere er det jo at de vilde arter kan overleve i den desværre ekstremt begrænsede vilde natur vi har tilbage - herunder i Nationalpark Thy.

  Håber at vi er enige om, at vi gerne vil sikre, at også de vilde bier kan trives i den danske natur. Det er jo det vores kampagne handler om.

  Med venlig hilsen

  Jens Holm Kanstrup
  Biolog og frivillig i Naturskovsgruppen

  - Jens Holm Kanstrup - 2019-04-05 10:51 CEST

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.