Skip to main content

Ja til ny skovlov for naturens skyld

Pressemeddelelse   •   Feb 22, 2017 13:20 CET

I den nye skovlov bør man fokusere mindre på drift og tømmerproduktion og mere på natur. Der skal skabes bedre forhold for biodiversitet i de danske skove, mener Verdens Skove. 

Læs Verdens Skoves forslag til ny Skovlov her 

Af Jens Holm Kanstrup, Biolog og rådgiver i Verdens Skove

Regeringen har varslet en revision af skovloven, som i sin grundlæggende form er over 200 år gammel.

Verdens Skove er enig i, at loven har brug for en modernisering, da den blev vedtaget i en tid, hvor produktion af tømmer var et altoverskyggende behov. Derfor har vi brug for et forslag til en ny skovlov, som kan skabe bedre forhold for natur og biodiversitet i de danske skove.

Den gamle skovlov har rødder i en lov fra 1805, men er siden blevet ændret flere gange – senest i 2004.

Gammel skovlov sikrer tømmerforsyning
Hovedformålet med loven fra 2004 er dog grundlæggende den samme, som det var for 200 år siden: at sikre den danske stat en stabil forsyning af tømmer. Men Danmark står naturligvis i en anden situation i dag, hvor der ikke er mangel på tømmer på det danske eller globale marked, og som følge af mange års intensiv drift af skovene er der nu et behov for at sadle om.

Derfor er det glædeligt, at vi nu endelig igen har en historisk mulighed for at ændre skovloven fra en drift- og produktionslov til en forvaltningslov med fokus på at forvalte skovene, som det, de er: Den vigtigste del af vores natur, der rummer muligheden for at genskabe ægte vild oprindelig dansk skovnatur med alt, hvad den kan indeholde af biologisk mangfoldighed.

Men det kræver, at der skrues lidt ned for produktionen af tømmer og op for produktionen af naturværdier, så de to hensyn vægtes mere ligeligt.

Dermed kan vi begynde at leve op til vores forpligtigelser – internationalt og over for kommende generationer – i forhold til at sikre naturen og dens mangfoldighed, hvor skovene spiller en særlig vigtig rolle.

Det er veldokumenteret, at skovene spiller en nøglerolle i forhold til at sikre og forbedre den danske biodiversitet. Et øget fokus på naturen og dens mangfoldighed i skovene er derfor helt nødvendigt, da vi er forpligtigede til at stoppe tabet af biodiversitet.

Her er den gamle skovlov god på nogle områder, for eksempel etablerer den en meget stærk arealsikring. Men den er også problematisk, fordi den ikke sigter mod at skabe biodiversitet i de danske skove, og på nogle punkter decideret modarbejder naturgenopretning med lysåbne skove med gamle træer og naturlig vandstandsforhold.

Alle skove er vigtige for naturen
Det er desværre ikke alle danske skove, der er omfattet af skovloven, og det er stærkt problematisk.

Den gælder kun for fredsskov, hvilket resulterer i, at anden skov frister en lovløs tilværelse, og til enhver tid kan konverteres til andre formål. Det er problematisk, fordi en del er biologisk værdifuld naturskov, og uanset naturindhold og betydning for biodiversitet når som helst kan ryddes – endda uden at ejeren først behøver at se efter, om der lever truede dyr eller planter i skoven.

Derfor mener Verdens Skove, at biologisk værdifulde skove bør sikres bedre i forbindelse med en revision af skovloven. Der bør skabes mekanismer i lovgivningen, der sikrer biologisk værdifulde skove som fredskov.

Som et minimum bør der være meldepligt til myndighederne inden en konvertering af skov, der ikke er fredskovspligtig, til andre formål.

Skovlov fungerer som driftslov

Generelt må skovloven i sin nuværende form betegnes som en driftslov, der har til formål at sikre forsyningssikkerheden af tømmer på samme niveau, som landbrugsloven har til formål at sikre en effektiv produktion af landbrugsprodukter. Dermed gives der kun økologisk rum til arter og naturtyper, der kan eksistere under mere eller mindre intensive drifts­former.

Derfor foreslår vi en ny skovlov, der imødekommer alle de krav, vi i dag stiller til danske skove: Det vil sige, at den skal sikre en rig skovnatur, der samtidig lagrer CO2 og sikrer en produktion af tømmer, uden at det sker på bekostning af førstnævnte – en rig skovnatur.

Man kan læse Verdens Skoves forslag til en ny skovlov her.

her

Bragt på Altinget den 22.02.2017

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.