Skip to main content

Verdens Skove vil hjælpe blå minister med at blive grøn

Pressemeddelelse   •   Maj 18, 2018 15:37 CEST

Verdens Skove byder Jakob Ellemann-Jensen velkommen i sit nye hverv, og ser mange muligheder for at få mere natur uden nødvendigvis at gå på kompromis med hverken landbrugsproduktionen eller privat ejendomsret. Vel at mærke uden, at det behøver koste skatteborgerne en krone ekstra.

Verdens Skove byder den nye miljø og fødevareminister velkommen

Jakob Ellemann-Jensen blev den 2. maj 2018 Venstres nye miljø- og fødevareminister efter en ministerrokade i tre ministerier. Det sker i en tid, hvor Venstre i sine reklamefremstød har farvet deres logo grønt. Ved sin tiltrædelse kvitterede Jakob Ellemann-Jensen ligeledes selv med ordene: “Du kommer nok til at se én, der sætter miljø først og fødevarer efter, som ny minister.”

Hos Verdens Skove byder vi Jakob Ellemann-Jensen velkommen i hvervet som miljø- og fødevareminister, og håber, at det fremtidige arbejde kommer godt fra start.

Verdens Skove tager ministeren på ordet

Jakob Ellemann-Jensen udtalte i DR-programmet Deadline: “Jeg synes at biodiversiteten i danske skove er noget af det, som også er vigtigt, hvor vi udlægger en hel del urørt skov – og det skal vi blive ved med”.

Hos Verdens Skove ser vi store muligheder i Jakob Ellemann-Jensens tilgang, for natur- og miljøbeskyttelse og fødevareproduktion behøver ikke være indbyrdes modstridende. Med de rette prioriteter kan der enkelt og effektivt gøres meget for at forbedre danske naturværdier og balancen mellem mennesker og natur, uden at gå udover produktion og rekreation.

Verdens Skove har følgende tre enkle og konkrete forslag til at gøre ministeren grønnere og få mere natur for pengene:

Rewilding:

Den danske natur er i tilbagegang, og vi mangler muligheder for at bremse tabet af arter. En meget effektiv måde at stoppe tilbagegangen i den danske natur er ved rewilding, hvor mere natur udlægges urørt, og store planteædere som heste, bison, elge og krondyr sørger for naturplejen. Det er en billigere og mere effektiv form for naturpleje end traditionel ”naturindsats” med land- og skovbrugsmetoder.

Der er masser af områder at tage af. Det danske skovareal udgør 6.250 km², hvilket svarer til 14,5 procent af Danmarks landareal. Af dette er 23 procent i offentligt eje, heraf 18 procent hos staten.

Hvis vi neddrosler hugst i samtlige offentlige skove og udlægger eksempelvis 80 procent af arealet til urørt skov, som ikke kræver omfattende etablering og vedligehold af dræn og befæstede veje, så vil biodiversiteten og dermed naturrigdommen øges kraftigt, og skovene vil få en større oplevelsesværdi.

Dette kan ske uden at sætte restriktioner for de privatejede skov, hvor ejerne vil kunne foretage en mere økonomisk rentabel skovdrift end i dag. De eventuelt tabte indtægter for hugst vil kunne dækkes gennem naturturisme. Samtidig vil det være en mere sikker investering i grundvandsbeskyttelse, luftkvalitet, kulstoflagring og ikke mindst i en forbedret biodiversitet.

Vild skov er en vildt god idé!

I skrivende stund kan vildsvin uden for hegn skydes året rundt, uanset om de gør nogen skade. Vi tror på, at der kan findes en løsning, som freder vildsvin, der opholder sig i skovene, men bortskaffer vildsvin, som færdes tæt ved svinefarme eller på anden vis dokumenterbart laver alvorlige markskader. Pengene til projektet med at etablere 70 kilometer vildsvinehegn kan uden tvivl investeres bedre gennem andre initiativer, som reelt begrænser smitterisikoen for afrikansk svinepest.

Plads til ulve

Episoden med selvtægt i Ulfborg, den 16. april, hvor en ulv blev skudt på en mark, viser, at debatten om ulvens fremtid i Danmark udgør en følelsesladet interessekonflikt. Vi er sikre på, at det er muligt at finde løsninger, som både tilgodeser fåreavlernes forretning, lokalbefolkningens tryghedsfølelse og den danske naturs mangfoldighed.

Vi står altid gerne bi, når det drejer sig om at sikre at kommende investeringer i natur både på kort og lang sigt vil medføre en bæredygtig produktion, større herlighedsværdi samt robusthed over for klimaforandringer. 

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.