Skip to main content

Årsrapport 2010

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 07:07 CET

2010 blev et hårdt år, men Vestas er på rette kurs med rekordstor ordreindgang på 8.673 MW - Årsrapport 2010

Resumé:

Årets ordreindgang i 2010 på 8.673 MW havde en værdi på EUR 8,6 mia., svarende til EUR 1 mio. pr. MW, hvilket er på niveau med 2009, hvor ordreindgangen var 3.072 MW med en værdi på EUR 3,2 mia. Ordreindgangen steg således 182 pct. målt i MW.

Vestas nåede i 2010 sin forventede omsætning, indtjening og nettoarbejdskapital, som udmeldt den 22. november 2010.

Efter rekordstore overleveringer på 2.557 MW i fjerde kvartal, steg årets samlede overleveringer til kunderne i 2010 med 1.078 MW til 5.842 MW fra 4.764 MW i 2009. Stigningen på 36 pct. i omsætningen til EUR 6,9 mia. skyldes fremgangen på 23 pct. i overleveringerne. Det samlede vindkraftmarked faldt derimod ifølge vindorganisationen GWEC fra 38,6 GW i 2009 til en installeret kapacitet på 35,8 GW i 2010. Serviceforretningen, der ultimo 2010 omfattede 31.000 MW omsatte for EUR 623 mio., hvilket var en stigning på 24 pct. EBIT-marginen blev 6,8 pct. før og 4,5 pct. efter afholdelse af engangsposter på EUR 158 mio. til fabrikslukninger og afskedigelser, som udmeldt den 26. oktober 2010.

Det frie cash flow blev EUR (733) mio. efter investeringer på i alt EUR 789 mio. i regionalisering og kvalitet, forskning og teknologiudvikling. I andet halvår 2010 genererede Vestas et frit cash flow på EUR 325 mio., heraf EUR 145 mio. i fjerde kvartal. Det frie cash flow var EUR (842) mio. i 2009. Den nettorentebærende gæld, der steg til EUR 896 mio. pr. 30. juni 2010, var EUR 579 mio. ultimo 2010, hvilket svarer til virksomhedsobligationen på EUR 600 mio., som Vestas udstedte den 23. marts 2010. Ved årets udgang trak Vestas således ikke på sine kreditfaciliteter. Ved udgangen af 2010 var Vestas’ beholdning af faste og ubetingede ordrer 7.622 MW med en værdi på EUR 7,7 mia. mod 5.015 MW og EUR 5,4 mia. året før.

Ulykkesfrekvensen blev reduceret med 38 pct. til 5,0 pr. en mio. arbejdstimer, kundetilfredsheden var uændret, mens den grønne energiandel kun nåede 42 pct., hvilket skyldes manglende adgang til vedvarende elektricitet på flere nye lokationer. Vestas’ vindkraftværker forbedrede også i 2010 deres ydelse; således er Lost Production Factor (andel af mulig vind, der ikke høstes) nu under 3 pct. på de parker, hvor Vestas garanterer ydelsen. Ultimo 2010 havde Vestas i alt installeret 44.114 MW.

Forventningerne til 2011 er en omsætning på omkring EUR 7 mia. med en EBIT-margin på 7 pct. efter en forventet stigning på ca. EUR 100 mio. i afskrivninger og amortiseringer. EBIT-marginen påvirkes også af, at indtjeningen på nye produkter først begynder at slå igennem i 2012. Omsætning og indtjening ventes at fordele sig forholdsvis jævnt mellem første og andet halvår. Første kvartal ventes at udvise et mindre underskud. Det frie cash flow ventes fortsat at være positivt, selvom investeringerne nu ventes at udgøre EUR 850 mio. mod før ventet EUR 650 mio.

Der udbetales ikke bonus for 2010. I koncernbonusmålene for 2011 indgår en EBIT-margin på 8,4 pct. (vægt: 35 pct.), et frit cash flow på EUR 200 mio. (30 pct.), et kundetilfredshedsindeks på 72 (20 pct.) og en omsætning på EUR 7 mia. (15 pct.). I forretningsenhederne indgår også ulykkesfrekvens, lagerdage, vindkraftværkernes produktion mv. For at skærpe fokus på lønsomhed er kravene til EBIT-margin og frit cash flow sat højere i koncernbonusmålene end i forventningerne til året.

Presse- og analytikermøde

Vestas vil i februar 2012 redegøre for forventningerne til 2012.
Presse- og analytikermøde i London, 
onsdag den 9. februar 2011 kl. 15.00 (CET)/14.00 (London-tid)

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten afholdes informationsmøde i dag onsdag kl. 15.00 (CET)/14.00 (London-tid) for analytikere, investorer og pressen på:

The London Marriott West India Quay Hotel
22 Hertsmere Rd
Canary Wharf 
London, E14 4ED
England.

Yderligere detaljer på www.vestas.dk/investor.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til koncernchef Ditlev Engel eller til Senior Vice President for Group Communications, Peter Wenzel Kruse, begge på tlf. 9730 0000.

Se den fulde meddelelse (pdf)

Årsrapport 2010

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy