Skip to main content

Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 09:21 CET

Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010 af 26. oktober 2010 redegjorde Vestas
for overvejelserne om en eventuel regnskabspraksisændring, der ville kunne
påvirke aflagte og fremtidige regnskaber markant. Som det fremgår af denne
meddelelse, er konsekvensen af den nye praksis vedrørende indtægtsregistrering
af supply-and-installation projekter, at den historiske omsætning op til den
30. september 2010 er udskudt med EUR 2,9 mia., som vil blive indtægtsført i de
kommende perioder. Udskydelsen af omsætningen og den dertil knyttede indtjening
medfører, at egenkapitalen pr. 30. september 2010 er reduceret med EUR 739 mio.
Produktionen og afskibningerne forbundet hermed har fundet sted, ligesom der er
modtaget forud- og ratebetalinger på i alt EUR 2,2 mia. herfor. Cash flow er
upåvirket af praksisændringen, der betyder, at ordrebeholdningen, alt andet
lige, fremover strukturelt er større end før, da supply-and-installation
projekter nu først forlader ordrebeholdningen ved risikoovergang til kunderne.
Ved den nye praksis og uændret aktivitetsniveau i forhold til udmeldingen den
26. oktober 2010 forventes nu en omsætning i 2010 på EUR 6,8 mia. og en
EBIT-margin på omkring 7 pct. før engangsomkostninger på EUR 140-160 mio. til
de annoncerede lukninger og afskedigelser. For 2011 forventes en omsætning og
en indtjening på niveau med 2010 før ovennævnte engangsomkostninger.

- o -

På vestas.com/investor gennemgår koncernøkonomidirektør Henrik Nørremark i en
video den nye praksis' betydning for Vestas' aflagte regnskaber.
Præsentationen, som Henrik Nørremark gennemgår på videoen, er ligeledes
tilgængelig for download fra vestas.com/investor.

Der afholdes i dag, mandag den 22. november kl. 14.00 CET/13.00 London-tid en
telefonkonference for analytikere, investorer og pressen. Telefonkonferencen
afholdes på engelsk, og telefonnumrene til konferencen er følgende: 7026 5040
(DK), +44 208 817 9301 (UK), +1 718 354 1226 (USA). Fra Vestas deltager bl.a.
koncernchef Ditlev Engel og Henrik Nørremark.

Henrik Nørremark vil sammen med finanschef Henrik Hald og IR-chef Peter Kruse
afholde roadshow om den nye praksis for analytikere og investorer i følgende
byer:

23. november 2010: New York og Boston
24. november 2010: London
25. november 2010: Paris og Frankfurt
26. november 2010: Stockholm og København

Kontaktdetaljer:
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Peter Kruse, Senior Vice President, Group Communications
Tlf.: 9730 0000

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar