Skip to main content

35 vikarer til kørekort, våbensager og andre tilladelser

Pressemeddelelse   •   Aug 03, 2015 13:34 CEST

Administrativt Center Øst (ACØ) ansætter nu 35 vikarer. Det sker fordi ACØ på flere sagsområder har haft en længere sagsbehandlingstid end ønsket. De 35 vikarer skal hjælpe med at nedbringe sagsbehandlingstiden på våbensager, kørekort og andre tilladelsessager.

Baggrunden for de længere sagsbehandlingstider på kørekortområdet er, at en række af sagerne er komplekse med mange sagsskridt i den enkelte sag. På våben- og tilladelsesområdet skyldes de længere sagsbehandlingstider primært, at der er indkommet et større antal sager end forventet.

Centret har løbende tilført de berørte områder folk fra mindre belastede sektioner, og der er også ansat flere nye medarbejdere. Det har imidlertid vist sig at være tiltag, der ikke i tilstrækkelig grad har kunnet afhjælpe situationen. 

De første nye medarbejdere er tiltrådt 1. august og de sidste tiltræder omkring 1. september. De vil til at starte med beskæftige sig med telefonbetjening og lettere sagsbehandling. Det betyder, at centrets erfarne medarbejdere vil kunne arbejde med tungere sagsbehandling og målrettet arbejde på at nedbringe antallet af verserende sager.

- Det er vores håb og forventning, at de 35 vikarer kan være med til at nedsætte sagsbehandlingstiden væsentligt og at alle pt. verserende sager er afsluttet inden udgangen af 2015, siger centerchef for ACØ Pernille Brinch.

Samtidig med afviklingen af allerede verserende sager vil centret, der administreres under Københavns Vestegns Politi, i samarbejde med Rigspolitiet foretage beregninger af det forventede fremadrettede ressourcebehov, således at de kortere sagsbehandlingstider også fremover kan fastholdes.

- Jeg håber at vi med dette tiltag både kan skabe rimelige sagsbehandlingstider og samtidig lette noget af det arbejdspres, der har hvilet på medarbejdernes skuldre, siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Pressekontakt: Centerchef Pernille Brinch - 72587561

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

WebTwitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre and Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter