Skip to main content

Dømt for at brænde eget hus af

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2014 16:30 CEST

To mænd fik i dag halvandet års fængsel for at brænde deres hus i Brøndby af sammen med to andre. Brandstiftelsen gik galt og kostede en 43-årig mand livet.

Glostrup Ret har i dag idømt to mænd på 23 og 34 år halvandet års ubetinget fængsel for brandstiftelse med forsikringssvig for øje.

Ifølge tiltalen havde de to dømte aftalt med to bekendte, at de skulle brænde deres hus på Sognevej af, mens de ikke var hjemme. Men da de to bekendte på hhv. 18 og 43 år antændte brændbare væsker i huset natten til søndag den 20. juli, udviklede branden sig eksplosivt. Det kostede den 43-årige livet og lagde huset i ruiner.

Dagen efter – mandag den 21. juli – skred Københavns Vestegns Politi til anholdelse af husets ejere, de to mænd på 23 og 34 år. Den følgende dag blev også den 18-årige anholdt. De tre mænd har siden siddet varetægtsfængslet.

I dag blev husets to beboere dømt.

- Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at de var fire om at planlægge og udføre forbrydelsen, og at skaden på ejendommen var stor, siger senioranklager Peter Rask, Københavns Vestegns Politi.

De dømte har erklæret sig skyldige men overvejer nu, om de vil anke straffen. De blev varetægtsfængslet efter dom. Den 18-årige er også fortsat fængslet, mens hans sag behandles.

Pressekontakt
Senioranklager Peter Rask, mobil 7258 7973.

Straffeloven
§ 181, Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

Web  |  Twitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre and Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter