Skip to main content

Forbud mod ophold i hashklub i Ishøj

Pressemeddelelse   •   Aug 03, 2017 11:02 CEST

Politiet forkyndte forbuddet i går aftes. I dag bliver der sat skilt op ved lokalerne

Det bekendtgøres hermed, at Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi fra den 2. august 2017 i medfør af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler § 1 har bestemt, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af lokalerne beliggende Østergården 46, st. th. i Ishøj. Forbuddet skyldes, at politiet, efter længerevarende efterforskning, kan konstatere, at stedet fremstår og fungerer som hashklub. Forbuddet er gældende fra forkyndelse og indtil videre til og med den 1. november 2017. Overtrædelse af dette forbud kan straffes med bøde eller i gentagelsestilfælde med fængsel indtil 4 måneder.


Pressekontakt: Kommunikationsansvarlig Claus Buhr - 72580660

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
§ 1. Foregår der i bestemte lokaler virksomhed på en måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger, og som er egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, kan politimesteren, i København politidirektøren, nedlægge forbud som nævnt i stk. 2 efter forudgående advarsel til den, der råder over lokalerne.
Stk. 2. Forbuddet indebærer med de i stk. 3 og 4 nævnte undtagelser, at det er forbudt at modtage besøgende eller at opholde sig som besøgende i eller i umiddelbar nærhed af de pågældende lokaler.
Stk. 3. Forbuddet omfatter ikke personer, som er nærmeste pårørende til personer med fast bopæl i lokalerne.
Stk. 4. Forbuddet omfatter endvidere ikke personer, som modtages eller opholder sig i lokalerne alene for at deltage i en forsamling med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, hvis lokalerne også forud for, at forbuddet blev nedlagt, anvendtes til en sådan forsamlingsvirksomhed.

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

WebTwitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre and Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter