Skip to main content

Forsker hjælper politiet med at finde brandstiftere

Pressemeddelelse   •   Aug 09, 2013 16:04 CEST

Et videnskabeligt studie af 746 dømte danske brandstiftere skal gøre det lettere for politiet at fange deres fremtidige efterfølgere.  

Alder, køn og bopæl. Adfærd til, fra og på brandstedet. Befolknings- og bebyggelsestæthed. Arkitektur. Det er blot nogle af de punkter, som cand.psyk. Charlotte Kappel møjsommeligt registrerer for tiden.

Hun sidder aktuelt hos Københavns Vestegns Politi og nærstuderer 371 brandsager begået i
politikredsen. I forvejen har hun undersøgt 375 lignende sager hos Midt- og Vestjyllands Politi.

De mange rapporter rummer detaljer om 746 gerningsmænd dømt for brandstiftelse eller for kvalificeret brandstiftelse (straffelovens §§ 180 og 181) for brande påsat fra 2002 til maj 2010.

Charlotte Kappel har fået adgang til akterne, fordi hun forsker i danske brandstiftere til en ph.d.-afhandling. Formålet er lave en systematik, som kan hjælpe politiet til hurtigt at få indkredset, hvor gerningsmanden bor – en såkaldt ’geografisk profil.’

- Nogle brandstiftere laver mange brande, før de bliver pågrebet. Jeg håber, mit studie kan indkredse deres bopælsområde allerede efter brand nr. to, siger Charlotte Kappel.

Tanken er at kombinere kendt viden om menneskers og brandstifteres adfærd med politiets oplysninger fra brandstedet og om det omgivende geografiske område.

- Til sammen skal det give et kvalificeret bud på, hvor en gerningsmand kunne bo, siger brandforskeren.

Hun kan ikke sige, hvor hurtigt en brandstifter kan pågribes – det afhænger af hans brandaktivitet. Nogle antænder hurtigt en serie brande, mens andre venter længe mellem hver ildspåsættelse. Derfor er det antallet – ikke kun tiden – som interesserer Charlotte Kappel:

- Efter to brande bør der være analysedata nok til at en geografisk pejling på brandstifteren, siger hun.

Hun vurderer, at gerningsmandens boligområde kan udpeges med omkring 80 procents sandsynlighed. Til sammenligning har den kendte ’personlige gerningsmandsprofil’ en sandsynlighed på omkring 50 procent. ’Personprofilen’ er desuden afhængig af flair og fornemmelse hos psykologen, som laver den – hvorimod ’geografiprofilen’ i langt højere grad er en systematisk faktaanalyse.

Geografi og adfærd
Studiets geografiaspekter har baggrund i Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), som er strategier bygget på empiriske studier af menneskers adfærd. CPTED forsøger at påvirke de mennesker, som besøger eller bor i et nærområde, så kriminaliteten falder. Det kan handle om mange ting lige fra hvor høj en hæk er, en garages placering i forhold til hovedbygningen, en boligs kendetegn og beliggenhed i forhold til gaden til store forhold som arkitekturen i hele området.

Charlotte Kappels studie er opdelt i tre dele – hun arbejder aktuelt på del to:

1) Foranalyser om hvor langt en brandstifter rejser (demografi, køn, alder m.v.)
2) Geografi, arkitektur, miljø m.v.
3) Adfærd

Det er for tidligt at sige, hvordan Charlotte Kappels resultater skal omsættes i praktisk politiarbejde. Det afventer indtil studiet er færdigt i 2016.

Charlotte Kappel er 42 år og cand.psyk. fra Københavns Universitet med speciale i psykopati og gerningsmandsprofiler. Hendes ph.d.-forskning er tilknyttet University of Liverpool.

Straffeloven
§ 180. Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

§ 181. Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder. 

Pressekontakt
Pressetelefon 7258 0600.

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

Web  |  Twitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter