Skip to main content

Nyt stort opgavefællesskab for ATK mv. på Vestegnen

Pressemeddelelse   •   Jun 11, 2013 12:02 CEST

Administrativt Center Øst: Nyt stort opgavefællesskab på Vestegnen skal fremover stå for al sagsadministration af våben, tilladelser, kørekort og Automatisk trafikkontrol (ATK), oplyser Københavns Vestegns Politi.

Rigspolitiet har besluttet, at al sagsadministration af våben, tilladelser, kørekort og den automatiske trafikkontrol (ATK) i landet skal placeres i to nye, store opgavefællesskaber.

Københavns Vestegns Politi skal stå for Administrativt Center Øst og Midt- og Vestjyllands Politi for Administrativt Center Vest.

-  Vi er rigtig glade for beslutningen. Vi ligger centralt på Sjælland og er derfor velvalgt til at huse et opgavefællesskab til fordel for borgere og medarbejdere, siger politidirektør Kim Christiansen.

Kvalitet for borgerne
Baggrunden for at danne de to opgavefællesskaber er, at dansk politi skal være bedre og mere effektiv til at løse sine opgaver.

-  Et opgavefællesskab er en klar styrkelse. Vi får et toptunet fagligt miljø, der sikrer effektivitet og kvalitet i sagsbehandlingen samtidig med, at vi optimerer administrationen, siger Kim Christiansen.

Fordelen ved at samle ATK og de øvrige opgaver er, at størstedelen af kontakten med borgerne på de her områder foregår skriftligt, telefonisk eller pr. e-mail. I de tilfælde hvor personligt fremmøde er nødvendigt, vil det stadig foregå hos det lokale politi.

-  Borgerne vil opleve en bedre service i form af hurtigere og mere ensartet sagsbehandling, siger politidirektøren.

Opstart i 2014
Opgavefællesskaberne bliver sparket i gang i løbet af 2014. Det betyder, at politikredsen vokser med over 100 medarbejdere – ca. 54 årsværk til sagsadministration af våben, tilladelser og kørekort og mindst det samme til ATK administration.

Politikredsen er sammen med Rigspolitiet allerede i gang med at se på, hvor opgavefællesskabet konkret skal placeres, og hvordan det skal organiseres og bemandes.

-  Det er en stor opgave, men vi vil gøre alt for, at opgavefællesskabet fra dag ét kan løse opgaverne mindst lige så godt, som det sker i dag, siger Kim Christiansen.

Han håber, at mange af de kompetente medarbejdere, som i dag løser opgaverne i København og de øvrige sjællandske politikredse, har lyst til at være en del af fællesskabet.

Effektivitet, faglighed og kvalitet
Beslutningen udspringer af et større arbejde med effektivisering af ATK-området og en analyserapport om ”Effektiv Administration”, som blev færdiggjort tidligere i foråret 2013.

Det er Rigspolitiet, som efter anmodning fra Justitsministeriet har vurderet, hvilke administrative opgaver i politikredsene, der med fordel kan samles i fællesskaberne.

I opgavefællesskaberne samles:

• Administrative afgørelser vedrørende våben, bortset fra særlige kontroller/tilsyn og godkendelse af skydebaner

• Administrative afgørelser vedrørende kørekort

• Administrative afgørelser vedrørende autorisationer og godkendelser samt en række øvrige tilladelser.

• Administration af den automatiske trafikkontrol (ATK)


Pressekontakt
Pressetelefonen 7258 0600


Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

Web  |  Twitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter