Skip to main content

Seks Bandidos dømt for at besidde tre pistoler

Pressemeddelelse   •   Jul 08, 2013 16:30 CEST

Retten i Glostrup har netop dømt seks mænd tilknyttet Bandidos for besiddelse af tre pistoler samt stik- og slagvåben i forening, oplyser Københavns Vestegns Politi. Tre andre blev dømt for besiddelse af stik- og slagvåbnene men ikke pistolerne.

De ni rockere blev anholdt ved en stor koordineret politiaktion mod rocker- og bandemiljøet den 21. marts 2013. Det skete kl. 9, da politistyrker på hele Sjælland besøgte omkring 50 tilholdssteder efter skudepisoder under de igangværende konflikter i bandemiljøet.

Bandidos-klubhuset i Kirkegade i Hvidovre fik også politibesøg, og her blev de ni mænd pågrebet. Ved ransagning af huset fandt politifolk tre skarpladte pistoler klar til brug og skudsikre veste. Derudover fandt politiet en dolk, seks knive og to slagvåben.

Alle ni blev sigtet for våbenbesiddelse i forening og varetægtsfængslet dagen efter.

Der er tale om tre Bandidos-medlemmer på 25, 34 og 39 år, tre prøvemedlemmer på 29, 33 og 34 år, samt tre medlemmer af Bandidos-støttegruppen Mexigang på 17, 19 og 26 år.

I dag dømte Glostrup Ret de seks – tre medlemmer og de tre prøvemedlemmer – hver et år og tre måneders fængsel for at besidde alle våbnene i forening. Det skete til trods for, at et 29-årigt prøvemedlem tilstod at eje de tre pistoler, mens de andre nægtede kendskab til dem.  

De tre fra Mexigang blev ikke dømt for at besidde skydevåbnene, som anklagemyndigheden havde lagt op til. De blev derimod dømt sammen med de øvrige seks for fælles besiddelse af stik- og slagvåbnene, som politiet fandt liggende frit fremme i huset.

- Vi mente, at alle ni var sammen om at holde vagt, og at alle rådede over klubhusets våben til brug for den igangværende konflikt, Bandidos var part i, siger anklager Rasmus von Stamm Jonasson.

Fem af de seks, der blev dømt for alle våben, ankede dommen. Den sjette – det 29-årige prøvemedlem, som vedstod sig pistolerne – modtog sin dom. De tre fra Mexigang overvejer, om de vil anke deres dom.

De seks medlemmer og prøvemedlemmer er fortsat varetægtsfængslet.

De tre fra Mexigang blev løsladt efter at være frifundet for besiddelse af pistolerne. Anklagemyndigheden overvejer nu at indstille den dom til anke.

Skyderier og våben
I marts blev der skudt med automatvåben mod klubhuset i Kirkegade den 4. marts. Tre dage før anholdelsen – den 18. marts – blev der igen skudt, denne gang foran klubhuset mod Bandidos-medlemmer.

De tre skudklare pistoler fundet ved politiaktionen var en Glock ladt med 14 skud og ekstramagasin med 14 skud, en Beretta med seks skud og en Ekol med syv skud.

Syv andre bandemedlemmer dømt for tre pistoler
Dommen over de seks Bandidos-relaterede mænd var den fjerde af lignende slags inden for kun et par uger:

Glostrup Ret, 21. juni: To mænd på 20 og 24 år fik hver 15 måneders fængsel for at stå bevæbnet vagt sammen for Værebrobanden under bandekonflikten. Den ene bar en ladt pistol. Begge ankede.
Læs mere: http://www.mynewsdesk.com/dk/vestegnenspoliti/pressreleases/15-maaneders-faengsel-til-bevaebnede-bandevagter-879218

Glostrup Ret, 1. juli:  To mænd på 21 og 24 år fik hhv. et år og et år og tre måneders fængsel for at holde vagt sammen i Værebrobandens klubhus, hvor politiet fandt en ladt revolver og 65 skud. Begge ankede.
Læs mere: http://www.mynewsdesk.com/dk/vestegnenspoliti/pressreleases/faellesdom-to-bandevagter-doemt-for-en-revolver-882811

Glostrup Ret, 3. juli: Tre mænd på 19, 21 og 22 år fik halvandet års fængsel for at holde væbnet vagt sammen for Værebrobanden i et pizzeria på Værebrovej. De var iført skudsikre veste med en walkie-talkie og en ladt revolver nærheden. Alle ankede.
Læs mere: http://www.mynewsdesk.com/dk/vestegnenspoliti/pressreleases/tre-bandevagter-doemt-for-besiddelse-af-samme-revolver-883815

Pressekontakt
Anklager Rasmus von Stamm Jonasson, mobil 7258 7588.

Straffeloven
§ 192 a. Med fængsel fra 1 år indtil 6 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ved under særlig skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i
1) skydevåben eller
2) andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.
Stk. 2. Den, der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særlig skærpende omstændigheder, straffes med fængsel indtil 6 år.

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

Web  |  Twitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter