Skip to main content

Trygheden stiger på Vestegnen

Pressemeddelelse   •   Dec 07, 2015 11:39 CET

Trygheden på Vestegnen går op. Det samme gælder i flere af politikredsens særligt udsatte boligområder – særligt Gadehavegård i Høje Taastrup. Det glæder politidirektør Kim Christiansen og Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler. Samtidig stiger tilliden til politiet på den københavnske vestegn.

Trygheden stiger på Københavns Vestegn. Det viser Politiets Tryghedsindeks for 2015, som bliver offentliggjort i dag. Tryghedsindekset viser at 86,2 procent af borgerne på Københavns Vestegn er grundlæggende trygge, mod 78,3 procent i 2014.
Det glæder politidirektør Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi:
- Det er af største vigtighed for os at borgerne er trygge. Det er en grundsten i vores arbejde, siger Kim Christiansen

Lokalpolitiet i vigtig rolle
Det er ikke muligt at pege på én enkelt grund til stigningen i trygheden på Vestegnen, men en af forklaringerne kan muligvis findes hos Lokalpolitiet. Københavns Vestegns Politi har de seneste år arbejdet intenst på at udvikle lokalpolitiet, så der er blevet tættere kontakt mellem lokalsamfund og politi. Den nye lokalbetjent på Vestegnen er en moderne og tidssvarende udgave af den gamle panserbasse. Det betyder, at lokale betjente gennem nærvær, netværk og dialog i endnu højere grad kan være med til at skabe tryghed for borgerne i hvert sit distrikt.
- Den moderne lokalbetjent er en netværker, som skaber kontakter, tager initiativer og samarbejder tæt med borgere og lokale aktører, så politi og lokalsamfund i fællesskab spotter og forebygger problemer, før de når at udvikle sig. Det tætte samarbejde tror jeg på vil have en stor betydning i forhold til at løse lokale udfordringer, og i forhold til at øge tryghedsfølelsen hos borgerne, fortæller Kim Christiansen.
Selv om de overordnede tryghedstal stiger, så ser politidirektøren fortsat forbedringspotentiale:
- Vi er ude i det lange seje træk. Men vi heldigvis ikke alene om det. Her er der grund til at fremhæve det rigtig gode samarbejde vi har med de 11 kommuner på Vestegnen. Det er særdeles vigtigt at arbejdet omkring borgernes tryghed fastholdes og vi ser frem til at forsætte det arbejde sammen med kommunerne i 2016, siger Kim Christiansen.

Øget tillid til politiet
Samtidig med at trygheden stiger på Vestegnen, så stiger til tilliden til politiet også. I 2015 har 79,4 procent af borgerne på Københavns Vestegn svaret at de har tillid til politiet, hvor tallet i 2014 var 77,9. Den samme stigende tillid til politiet, ses på landsplan.

Stigende tryghed i Gadehavegård
Også når det gælder den grundlæggende tryghed i de særligt udsatte boligområder på Vestegnen, viser Politiets Tryghedsindeks en positiv tendens. Det ses særligt i bebyggelsen Gadehavegård, hvor 52,3 procent af beboerne, ifølge undersøgelsen, er grundlæggende trygge mod 49,9 i 2014. Samtidig er andelen af borgere i bebyggelsen, der oplyser at de er grundlæggende utrygge, faldet. I år er det 26,1, hvor det sidste år var 35 procent. Gadehavegård er et område med særlig fokus for Københavns Vestegns Politi, og hvor der de seneste år er blevet iværksat en række initiativer og tværfaglige samarbejdsprojekter. Her er politiet i et meget tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune for at hæve trygheden yderligere blandt borgerne i Gadehavegård:

- Jeg er glad for, at trygheden blandt borgerne i Gadehavegård stiger. Det viser, at indsatserne har båret frugt - fx gør Ungdomscaféen i området en stor indsats og har en god kontakt med de unge. Det er den rigtige udvikling, og Byrådet har sat fokus på at forstærke indsatsen de kommende år, siger borgmester Michael Ziegler.

Københavns Vestegns Politi ser frem til at udbygge dette samarbejde med Høje-Taastrup kommune, ligesom politiet er del af partnerskabsaftaler med øvrige kommuner og boligforeninger på Vestegnen.

Om Tryghedsindekset
Borgerne på Vestegnen er blevet spurgt til Politiets Tryghedsindeks mellem juni og september 2015. I alt 1860 vestegns-borgere medvirker i undersøgelsen. På landsplan medvirker samlet godt 11.000 borgere. Undersøgelsen er foretaget i hele Danmark, i de særligt udsatte boligområder, de fem største byer og de 12 politikredse.


Du kan se hele Politiets Tryghedsindeks her: https://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/den_lokale_tryghed_topper_i_politiets_tryghedsindeks_2015.htm

Pressekontakt: Kommunikationsansvarlig Claus Buhr 72580660

Københavns Vestegns Politi er en af Danmarks 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

I politikredsen bor godt 398.000 borgere i næsten 182.000 husstande fordelt på ca. 278 kvadratkilometer.

WebTwitter  |  Kontakt  |  Pressekontakt

---------------------------------------------------------

Western Copenhagen Police is one of Denmark’s 12 police districts and serves the 11 Copenhagen suburban municipalities of Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre and Vallensbæk: 398.000 citizens, 182.000 households, 278 square kilometers.

Press contact   |  Web   |  Twitter