Skip to main content

42.000 tons træ på genbrugsstationerne

Pressemeddelelse   •   Jan 27, 2016 09:15 CET

Vestforbrænding har fokus på træ, som skal genanvendes. I 2015 afleverede borgerne 42.321 tons træ på genbrugsstationerne.

- Vi afskaffede Stort brændbart på vores genbrugsstationer for et par år siden, og vi har ikke savnet det, siger udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.
– Træet fra Stort brændbart og Småt brændbart bliver langt bedre udnyttet, når det går til genbrug, end dengang det blev brændt.

I 2015 blev det til 42.321 tons træ på de 24 genbrugsstationer, der er med i Vestforbrændings fælles ordning. Det var 1.500 tons eller 3,7 % mere end året før, og det trækker i den rigtige retning i arbejdet med at opfylde den nationale ressourcestrategis mål om at genbruge mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Treecycling
I november 2015 begyndte kampagnen Treecycling, der også har fokus på genbrug af træ.

- Vi var godt i gang med denne sortering, inden Treecycling-kampagnen begyndte, siger Yvonne Amskov. – Tallene bekræfter, hvad vi også ved fra andre kilder, at borgerne gerne vil sortere deres affald og være med til at udnytte ressourcerne effektivt og miljømæssigt. Det gælder også træ.

---  ---  ---

Fakta:
• Det indsamlede træ bliver hovedsagelig afsat til virksomheder, der producerer spånplader
• Vestforbrænding samler træ ind på 24 genbrugsstationer
• Genbrug af 1 tons træaffald fra genbrugsstationerne sparer miljøet for 1 tons CO2

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.