Skip to main content

M. Larsen vinder affaldsudbud

Pressemeddelelse   •   Dec 03, 2015 13:52 CET

Det bliver M. Larsen, som de næste fem år skal hente affald hos borgerne i fem kommuner, hvor Vestforbrænding og kommunerne samler og ensarter affaldssystemerne i én aftale. Stordriftsfordele giver bedre priser og bedre service til borgerne.

Vognmandsfirmaet M. Larsen har vundet et fælles udbud fra fem kommuner i Storkøbenhavn. Kontrakten træder i kraft 1. juni 2016, hvor ca. 25 skraldebiler skal køre på tværs af kommunegrænserne og hente ca. 150.000 borgeres affald.

Nyt og større affaldssystem
Det er borgerne i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk, der gradvist fra juni 2016 får et nyt og forbedret affaldssystem, hvor der indsamles op til fem genanvendelige affaldstyper til gavn for miljøet. Det sker for at nå den nationale ressourcestrategis mål om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022.

Det betaler sig at gå sammen
- Det viser sig, at vores fælles udbud ”Indsamling På Tværs” giver mening i forhold til at kommunerne får gode priser på tømning af affaldet hos borgerne. Fordi M. Larsen nu kan planlægge kørselsruterne mere hensigtsmæssigt og køre på tværs af kommunegrænser, har vi fået nogle meget attraktive priser, siger Yvonne Amskov, chef for Kommuneservice på Vestforbrænding.
- Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med M. Larsen, og ikke mindst ser jeg frem til, at kommunerne høster flest mulige stordriftsfordele ved det fælles udbud og samtidig leverer god service til borgerne, tilføjer Yvonne Amskov.
M. Larsens ejer, Claus Barslund, siger:
- Alle i M. Larsen er naturligvis både glade og stolte over at have vundet udbuddet. Vi glæder os til samarbejdet og vil bestræbe os på at levere stabil service af høj klasse til borgerne i de fem kommuner.

Fakta:

  • Det fælles udbud, som M. Larsen har vundet, drejer sig om Albertslund, Furesø, Ishøj, Vallensbæk og Ballerup Kommuner. Tre kommuner begynder deres nye affaldsordning 1. juni 2016, Albertslund 1. oktober 2016, mens Ballerup Kommune følger trop, når deres nuværende kontrakt udløber til foråret 2017.
  • De fem kommuner skal fremover sortere det genanvendelige affald fra deres restaffald.
  • Ordningen kommer til at omfatte 39.600 tons dagrenovation
  • Antal borgere i ordningen: 151.000
  • Antal husstande i ordningen: 18.300 parcelhuse, 17.700 række-, kæde- og dobbelthuse 30.100 etageboliger

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.