Skip to main content

Mere genbrug hos Vestforbrænding

Pressemeddelelse   •   Jun 16, 2015 12:55 CEST

Vestforbrænding udvikler sine genbrugsaktiviteter i Glostrup og har derfor sat et større byggearbejde i gang.

– Vestforbrænding udvider Affaldsmodtagelsen, så vi mere effektivt kan tage os af borgernes sorterede affald til genbrug, siger Vestforbrændings udviklingschef Yvonne Amskov. – Vi får mere plads til at omlaste madaffald, glas, papir, plast og metal.

Det foregår på Vestforbrændings adresse i Glostrup, byggearbejdet, der begyndte i juni, og fortsætter året ud. Noget af det første, synlige bliver en stor kran, der i efteråret får følgeskab af en endnu større kran.

Mindre transport
- Den udvidede omlastning er klar efter nytår, og derefter sparer vi og kommunerne rigtig meget transport, når skraldebilerne med de sorterede slags affald kan tømme alle slags affald af på samme adresse, siger Yvonne Amskov.

Mål om mindst 50 % genbrug
Vestforbrænding arbejder sammen med sine ejerkommuner om at nå Ressource¬strategiens mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet bliver genbrugt i 2022. Det sker ved at forbedre sorteringen, indsamlingen og afsætningen af ressourcerne i affaldet i et samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

---  ---  ---

Fakta:
• I syv af Vestforbrændings 19 ejerkommuner sorterer borgerne madaffald.
Der kommer yderligere to kommuner til i 2016.
• Der blev i 2014 omlastet 7.900 tons glas, papir, plast og metal fra husholdninger til genbrug på Vestforbrænding.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.