Skip to main content

Skilte og skattejagt på genbrugsstationen

Pressemeddelelse   •   Aug 11, 2015 13:50 CEST

Der er skattejagt, kaffe og kage lørdag den 22. august kl. 12.30 på Frederikssund Kommunes genbrugsstation på Strandvangen, som gennem sommeren er moderniseret.

Moderniseringen består blandt andet i, at containerne nu er placeret mere logisk, og at de nye skiltes farver viser, hvordan containerne til de forskellige slags affald er samlet i zoner.

– De nye skilte og zoner gør det overskueligt for borgerne at aflevere det, de tager med til genbrugsstationen, siger Vestforbrændings direktør Peter Basland. - Forbedringerne bygger på vores samlede koncept ”Fremtidens bæredygtige genbrugsstation”, som er ved at blive indarbejdet på alle genbrugsstationerne i vores opland.

Genbrugsstationen på Strandvangen 17 er den første med zone-inddeling, og det markerer Vestforbrænding og Frederikssund Kommune lørdag den 22. august kl. 12.30.

Mere genbrug og mere sortering
Målet i den nationale Ressourcestrategi er, at vi i 2022 genanvender mindst 50 % af alt husholdningsaffald.

- I Frederikssund Kommune er vi rigtig godt med i forhold til indsamling af grønt husholdningsaffald, men vi vil jo gerne endnu videre, også på genbrugsstationerne, siger formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning. - Det giver rigtig god mening at skåne miljøet og spare på ressourcerne ved at genbruge det, vi kasserer. Så det skal være så let som muligt at sortere vores affald stadig bedre og i stadig flere forskellige affaldstyper.

Som i supermarkedet
I dag er der omkring 34 forskellige containere på en genbrugsstation, som derfor kan være svær at overskue. Når genbrugsstationen i Frederikssund fremover er delt op i 11 zoner, bliver sorteringen lettere.

- Vi vil gerne have, at borgerne tænker lige som i supermarkedet, når de skal finde letmælken. Dér kender man ruten og går først til ”mejeri-zonen” for så at lede efter letmælken, siger Peter Basland. – Hos os er det ”Haveaffald i den grønne zone”, ”Elektronik i den orange zone”, ”Byggeaffald i den blå zone” og så videre.

---  ---  ---

Fakta:
• I 2014 blev der i alt afleveret 16.240 tons på Frederikssund Genbrugsstation. Heraf gik de 12.330 tons til genanvendelse.
• Frederikssund Genbrugsstation ligger på adressen Strandvangen 17.
• Åbningstider: Alle dage kl. 10-17 (på nær helligdage, 1.maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag).

---  ---  ---

Indvielse den 22. august kl. 12.30 - program:
• Formand for Teknisk udvalg i Frederikssund Kommune Tina Tving Stauning taler
• Vestforbrændings direktør Peter Basland taler
• Skattejagt på genbrugsstationen for (især) børn og voksne
• Kaffe og kage

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.