Betafence Estonia

Läti Põllumajandusülikoolis uuriti võrkaedu

Press Release   •   Jan 21, 2010 12:03 EET

Eri tootjate võrkaedade omaduste ja kvaliteedi määramiseks viis Läti Põllumajandusülikool läbi ekspertuuringu. Uuringu tellis Läti piirdeaedade müüja PREISS büve ning uuriti kolme levinuima tootja Betafence (Belgia), He Bei (Hiina) ja Frigerio (Itaalia) võrkaedu.

 

Ekspertiisi tegemiseks kasutati 50x100 mm suurust võrkaiafragmenti. Mõõdeti võrgutraadi ning selle metallosa diameetrit, elastsuspiiri Re, suhtelist venimist A, tõmbetugevust Rm ja võrgutraadi lõikekindlust. Samuti mõõdeti, mil määral mõjutavad traadi füüsilised ja mehhaanilised omadused võrkaia tehnilisi omadusi ning käsitlemist.

 

Eksperthinnangu tulemusena selgus, et Betafence võrkaia elastsuspiir ning võrgutraadi tõmbetugevus on ca 1,9 korda suurem kui He Bei tootel ning 1,5 korda suurem kui Frigerio võrkaial. Elastsuspiir Re ning tõmbetugevus Rm on Betafence puhul 1,9 korda suurem kui He Bei traadil ning 1,5 korda suurem kui Frigerio traadil.

Keevistraadi tugevus on Betafence ja Frigerio toodetel vastavalt 350 ja 290 Mpa ning He Bei toodetel 240 Mpa.

 

Samuti on Beatfence toodete võrgutraat kõige tugevam ning elastsem. Betafence tootel on parimad sidususomadused metalltraadi ning kattematerjali vahel, He Bei tootel nõrgimad. Betafence võrkaedade traadil on suurim diameeter ning He Bei traadil väikseim. Analoogselt on Betafence traadi metallosa diameeter suurim  ning He Bei tootel väikseim.

 

Betafence võrkaeda iseloomustab konkurentidega oluliselt parem tehnoloogia ning kasutamismugavus, kuna hea tõmbetugevus laseb võrkaia paigaldusel traati maksimumini pingutada. Betafence aedade puhul ei ole vastupidavust ning kuju säilitavad lisaelemendid ning lisapingutid vajalikud. He Bei ning Frigerio võrkaedadega võrreldes deformeeruvad Betafence võrkaiad vähemal määral, mistõttu on neid lihtsam liigutada, paigaldada ning transportida. Ka on Betafence võrkaedade süsteemidel kõrgem vastupidavus korrosioonile PVC katte hea siduvuse tottu traadiga. Ainsa tootjana garanteerib nimetatud omadusi ka võrkaiatootja Betafence andes oma toodetele 10-aastase garantii.

 

 

Lisainfo inglise ja vene keeles: Audrius Bartaska, mobiil: +370 698 88768,

e-post: audrius.bartaska@betafence.lt

Betafence'i eestikeelne veeb: www.betafence-aiad.com

Betafence omab 125-aastast kogemustepagasit kõrgeima kvaliteediga piirdeaedade tootmise alal. Ettevõte on toodete ning teenuste pakkumisel ning uuenduste rakendamisel tööstusharu liider, seades standardid kogu piirdesüsteemide tööstusele.

Tänu kaasaegsele tootmistehnoloogiale ning välisviimistluse kvaliteedile liigitatakse Betafence tooted kõrgemasse klassi, mis muudab nad hetkel meie turul raskemini kättesaadavaks, võrreldes kehtivate hindade suhet.

Betafence piirdesüsteemide eripäraks on väheste kulutustega ohutu monteerimine, sest kasutatakse lihtsat kinnitustehnikat, mis on ohutu ja stabiilne. Teine, mitte vähem oluline faktor on toodete komplekssus, mis lihtsustab oluliselt komplekteerimist ning kohaletoimetamist.

Betafence toodete hulgast leiate keevispiirdeaedu majadele ja aedadele, parkidele, elamutele, ühiskondlikele hoonetele, ehitusplatsidele, spordiväljakutele jne. Samuti pakub ettevõte keevitatud terasposte, võrkaedu tööstuslikele- ja majandushoonetele, põimitud traatvõrke metsanduslikuks kasutamiseks, postide süsteeme ja sissepääsukontrolli tooteid (tiibväravad, mobiilaiad) jne.

Tooted tavatarbijatele:

- Piirdeaiad elamutele ja aedadele ning vaba aja veetmise kohtadele (piirded koduaedade ja koduloomade jaoks, dekoratsioonid)

Tooted professionaalsetele tarbijatele

- Parkide ja aedade territooriumide piirded

- Hoonete ja ehitusplatside piirded

- Koolide, spordiväljakute, rekreatsioonipindade, ühiskondlike aktsioonide piirded

- Erakordse tähtsusega objektide piirded

- Põllumajanduses, metsanduses ja aianduses kasutatavad piirdevõrgud

- Piirded loomade jooksuaedadele, mobiilaiad

Tooted tööstuslikuks kasutamiseks

- Betoonvõrgud, võrgud puuridele ja kaevandustöödele, võrgud ehitusmaterjalidele,

- Gabiooni tüüpi võrgud, keevisvõrk muljutud profiiliga traadist jm.

Meie kohalikud edasimüüjad aitavad Teid meeleldi sobiva toote valimisel ning monteerimisel.

Edukale koostööle lootma jäädes

Teie Betafence.