MKL Invest

MKL Invest sponsrar Suicide Zero för att minska självmorden i Sverige

Press release   •   Jun 02, 2014 11:13 EEST

Totalt tar cirka 1500 svenskar sitt liv varje år. Det är fem gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Trots detta så satsar staten bara 3 miljoner kronor på självmordsförebyggande forskning jämfört med 100-150 miljoner på trafiksäkerhets forskning. I Sverige är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga.

Som ett första steg innebär stödet att MKL Invest tar fram och levererar målgruppsurval till beslutsfattare inom skolväsendet till ett värde av ca 20,000kr så att Suicide Zero på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan komma i kontakt med gymnasieskolor och högstadieskolor för att sprida kunskaper inom området och rädda liv.


MKL Invest levererar beslutsunderlag till svenska företag, myndigheter och organisationer. Vi har specialiserat oss på EDR marknadsföring inom B2B och har kanske Sveriges största e-post register till beslutsfattare på svenska företag.