MKL Invest

MKL Invest bemöter IDG’s artikel som oseriös journalistik av Håkan Ogelid!

Press release   •   Aug 23, 2013 14:28 EEST

I veckan skrev IDG’s redaktör Håkan Ogelid en artikel om vår verksamhet som vi härmed väljer att bemöta pga den uppmärksamhet som artikeln orsakat i media. Eftersom andra medier valt att utan vidare granskning eller kontakt med oss sprida artikeln som Håkan Ogelid ligger bakom ger vi här hela scenariot till de som är intresserade.

Först vill vi meddela att vi helt tar avstånd från det som skrivs gällande skadeståndskrav eller stämningar gentemot mottagare som skulle anmäla något oönskat utskick som spam av två anledningar:

- det går inte i linje med de riktlinjer vi arbetar efter

- det är tekniskt sett helt omöjligt att veta vem som anmält vad som spam (vilket innebär att det såklart inte går att vidta åtgärder mot en eventuell anmälare).

MKL Invest ägnar sig endast åt EDR utskick inom B2B och gör allt för att arbeta enligt de lagar och regler som finns inom området. Våra utskick ska alltid stämma överrens med EU direktiv 2002/58/EG (12 juli 2002) som gälller behandling av personuppgifter och integritetsskydd.

Nu när detta är klargjort, låt oss beskriva hur IDG lyckats skapa en höna av en fjäder och på vilket sätt de gått tillväga.

Därefter ber vi alla läsare att skapa sig en egen uppfattning om företaget och dess verksamhet.

Låtsas vara kund istället för journalist

hakan ogelid

Först och främst förvånas vi över hur oseriös IDG's reporter visat sig vara är trots att IDG är så stora. Håkan Ogelid ringde upp vår försäljningsavdelning förra veckan och utgav sig för att vara en kund. Han presenterade inte sig själv som reporter som brukligt är utan började samtalet med att ifrågasätta ett visst referensföretag där han påstod sig känna VD'n men att denne VD inte skulle ha kännedom om att de varit kunder hos oss (en återkommande bra kund dessutom). Det i sig var kanske inte en så märklig fråga eftersom det gällde ett väldigt stort bolag så Ogelid fick namnet på ansvarig beställare och verkade lite missnöjd över att våra referenser faktiskt stämde.

Dagen efter så återkommer han till oss, nu i egenskap av journalist med syfte att skriva en artikel om "vår verksamhet" som han beskriver det. Vi undrar om Håkan Ogelid titulerar sig som målare eller tapetserare nästa gång han ringer?

"Förkastlig och oseriös journalistik" - bryter mot Pressens yrkesregler

Vi har talat med en äldre, inom pressvärlden välkänd journalist som som haft uppdrag inom flera ledande seriösa bolag och enligt honom är det tillvägagångssättet som Håkan Ogelid använde totalt förkastligt och oseriös journalistik. En journalist ska alltid presentera sig och begära att få göra en intervju, inte låtsas vara en kund (om det såklart inte finns väldigt starka skäl till detta).

När vi ringde upp Computer Swedens chefredaktör Jörgen Lindqvist så trodde vi att han skulle se allvarligt på saken men vi fick inget som helst gehör. Vi blev inte heller uppringda såsom utlovat och vi fick inte heller i förväg läsa artikeln såsom vi bett om vilket skulle visat på seriositet från IDG’s sida.

Som svar på frågan ”Vad har ni för policy kring detta? Är det vanligt att era journalister låtsas vara andra än dem själva när de kontaktar intervjuobjekt?” suckar Jörgen Lindqvist trött att ”Njae, vi har ingen riktig policy kring det där… vi gör vad vi behöver från fall till fall för att få den information vi behöver.” För dem som är insatta i journalistikens etikregler är det anmärkningsvärda ord från en chefredaktör på en så stor tidning!

Vi är inga experter på journalistik men kan konstatera att Håkan Ogelid (tydligen med samtycke av sin chef) brutit mot minst två viktiga punkter inom Pressens yrkesregler (punk 7 och 8): http://sv.wikipedia.org/wiki/Pressens_yrkesregler

Skulle du själv öppnat upp dig för en sådan journalist?

Med tanke på hur Håkan Ogelid gick tillväga i sin initiala kontakt med oss och hur negativt IDG tidigare skrivit om andra företags EDR marknadsföring (vi återkommer till detta) så var det kanske inte så konstigt att vi valde att inte förse honom med nämnvärt mycket information om vår verksamhet? Hade du som läser detta själv gjort det? Troligen inte.

Kort och gott så har en av våra många samarbetspartners använt en olycklig formulering i ett mailutskick och detta använder Håkan Ogelid som språngbräda för en artikel med syfte att svartmåla en konkurrerande verksamhet. Det är så vi ser på saken.

Skrev vi verkligen ”konkurrerande verksamhet” precis?!?

Ja! Den omvända psykologi som används av IDG är rätt intressant och då refererar vi till det faktum att IDG själva talar sig varma om hur fantastiskt och effektivt EDR är i sin artikel publicerad här: http://idgmedia.idg.se/2.3723/
Ni kan även ladda ner artikeln här.

Kort och gott så sitter IDG enligt oss på dubbla stolar här och givetvis gynnas man då av att skapa en ”höna av en fjäder” så fort tillfälle ges. Först framställer man andra aktörer (vi är inte den första) som oseriösa. I andra vändan framhåller man sin konkurrerande tjänst som unik och fantastisk vilket om man drar det till sin spets faktiskt blir oschysst konkurrens.

Till slut - Vad står MKL Invest för egentligen?

  • MKL Invest förpliktar sig att i alla sina verksamheter arbeta enligt de gällande lagar och riktlinjer som finns inom direktmarknadsföring. Du som mottagare kan alltid vända dig till oss om du anser att vi brustit i något avseende! Eftersom vi inte har något intresse av att tillhandahålla felaktiga register till våra kunder så ger vi alltid våra mottagare möjligheten att avregistrera sin e-post adress från kommande utskick. Om någon affiliate/samarbetspartner bryter mot våra riktlinjer ser vi allvarligt på detta och genomför nödvändiga åtgärder för att förhindra att så sker i framtiden.
  • Vår målsättning är att bli en ledande aktör på den svenska marknaden när det gäller affärsdata. Personliga e-post adresser är en del av vår verksamhet och vi har av strategiska skäl valt att komma in på marknaden via denna nisch men vi utvecklar ständigt nya produkter som hjälper våra kunder att skapa fler och lönsammare affärer. Långsiktighet kräver seriositet och en ödmjuk attityd inför eventuella misstag som begås inom verksamheten.
  • Idag (augusti 2013) arbetar vi enbart med B2B relaterad affärsdata. Vi ser alltid till att ge våra B2B mottagare möjligheten att avregistrera sig från kommande utskick och gör allt för att följa de riktlinjer som finns i samband med EDR oavsett vad Håkan Ogelid eller någon annan skriver.
  • Våra referenscase stämmer såklart till 100% och på hemsidan visas bara en liten del av våra kunder. Vi ger dock aldrig ut personliga namn som referenser utan att först fråga berörd person om lov eftersom våra kunders förtroende för oss är mycket viktigt. Att visa upp ett varumärke som man har en affärsmässig relation till och att ge ut personliga referensnamn anser vi är stor skillnad.

Till sist: En oseriös aktör skulle aldrig kunna ha eller behålla sådana kunder som vi har och vi hoppas att vi genom att bemöta Håkan Ogelids artikel samt tydligt ta avstånd från det som skrivs lyckas återupprätta företroendet i de fall där det kanske har brustit. 

Varmt välkomna att kontakta oss i ärendet på press@mklinvest.com om ni representerar ett medie som följt denne artikelserie och har fler frågor kring detta.


Solna 2013-08-23


Läsvärda artiklar: 

Olika uppfattningar om vad spam egentligen är

Wikipedia - Vad säger lagen?


MKL Invest levererar marknadsledande affärsdata till svenska företag, myndigheter och organisationer. Vi har specialiserat oss på EDR marknadsföring inom B2B och har kanske Sveriges största e-post register till beslutsfattare på svenska företag.