Media no image

Suomalaistutkimus: Kipu on eniten elämänlaatua heikentävä oire ihosairaus HS-taudissa

Lehdistötiedotteet   •   Elo 24, 2017 07:55 EEST

Hidradenitis suppurativaa eli HS-tautia sairastavien tautitaakkaa selvitettiin ensimmäistä kertaa suomalaisessa tutkimuksessa. Tutkimustulosten mukaan potilaiden diagnoosiviive on pidempi kuin mitä aiempien tutkimusten1,2 perusteella on havaittu. Lisäksi potilaat raportoivat kivun olevan eniten elämänlaatuun vaikuttava oire.

LT Nicolas Kluger, ThM Martta Ranta ja FT Martina Serlachius selvittivät tutkimuksessaan suomalaisten HS-tautia sairastavien kokemaa tautitaakkaa. Tutkimuksessa oli mukana 26 HS-tautia sairastavaa potilasta. Potilaiden keski-ikä oli 44,2 vuotta ja 61,5 % heistä oli naisia.

 • Hidradenitis suppurativa eli HS-tauti on krooninen, tulehduksellinen ja usein kivulias ihosairaus. Tavallisesti HS-tauti oireilee toistuvina tulehduksina paikoissa, joissa on runsaasti hikirauhasia, kuten kainaloiden ja nivusten ympäristössä sekä paikoissa, joissa iho altistuu hankaukselle, kuten rintojen alla, pakaroissa ja sisäreisissä. Näillä alueilla ilmenee paiseita, kivuliaita kyhmyjä ja haavaumia. Tautia sairastaa noin 1-4 % väestöstä. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tutkimus, jossa on selvitetty HS-taudin vaikutusta sairastavien elämänlaatuun, sanoo LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Nicolas Kluger.

Tutkimuksessa selvitettiin HS-tautia sairastavien elämänlaatua useiden kyselyiden (Work Productivity and Activity Impairment-Specific Health Problem [WPAI-SHP], Dermatology Life Quality Index [DLQI], Beck Depression Inventory [BDI-21], 15D Instrument [15D], Hidradenitis Suppurativa Symptom Assessment [HSSA] ja Hidradenitis Suppurativa Impact Assessment [HSIA]) ja potilashaastattelun avulla. Tutkimustuloksia koskevassa ensimmäisessä julkaisussa käsitellään WPAI-SHP-, DLQI- ja BDI-21- kyselyiden perusteella saatuja vastauksia.

Tutkimustulosten perusteella HS-taudin keskimääräinen diagnoosiviive on 13,7 vuotta. HS-tautia sairastavat olivat saaneet HS-diagnoosinsa keskimäärin 40,5-vuotiaina. Noin 30 %:lla sairastavista tautia on esiintynyt suvussa. Ihosairauksia sairastavan elämänlaatua mittaavan DLQI-kyselyn perusteella naiset kärsivät miehiä enemmän HS-taudin oireista. Naispotilaat myös raportoivat enemmän masennukseen liittyvistä oireista BDI-21-kyselyssä.

Kipu on tutkimustulosten perusteella HS-tautiin liittyvistä oireista eniten elämänlaatuun vaikuttava. Muita oireita ovat sairastavien mukaan ihoon ja pukeutumiseen liittyvät vaikeudet ja seksuaalisen kiinnostuksen väheneminen. Sairastavat raportoivat myös häpeään liittyvien tuntemusten ikävistä vaikutuksista elämänlaatuun.

HS-tauti heikentää myös sairastavien työ- ja toimintakykyä. Tutkimuksen mukaan työssäkäyvät sairastavat ovat joutuneet jäämään pois töistä vuoden aikana keskimäärin 14,2 päivää. Sairaspäivien määrä vaihteli 0-120 päivän välillä eikä 50 % sairastavista työllisistä raportoinut lainkaan olleensa sairauslomalla HS-taudin vuoksi.

 • Tutkimustuloksissa yllättävää on diagnoosiviiveen pituus. Aikaisemmissa tutkimuksissa on raportoitu noin 7-12 vuoden diagnoosiviiveestä1,2. Lisäksi yllättävää on se, että sairastavat kuvaavat kivun HS-taudin lamaannuttavimmaksi ja eniten toimintakykyä heikentäväksi oireeksi. Aiemmissa tutkimuksissa kipua on kuvattu muun muassa tuntemukseksi kuumuudesta ja paineesta iholla. Tutkimuksemme perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset HS-potilaat ovat tautinsa ja töistä poissaolon suhteen hyvin sitkeitä, sanoo Kluger.

Tutkimustulokset julkaistiin Skin Appendage Disorderin numerossa 2017:3. Julkaisun elektroninen versio löytyy osoitteesta: https://www.karger.com/Article/FullText/455236

Tutkimus jatkuu HI-FI-tutkimuksena (A cross-sectional study on Hidradenitis suppurativa disease burden in Finland) koko Suomessa ja siitä on odotettavissa tuloksia vuoden 2018 aikana.

Tutkimuksen tekijöistä Nicolas Kluger työskentelee iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärinä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Martta Ranta työskentelee AbbVie Oy:ssä lääketieteellisestä tutkimuksesta vastaavana ja Martina Serlachius lääketieteellisenä asiantuntijana. 

Lisätietoja:

Nicolas Kluger
Lääketieteen tohtori, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri
Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
+358 9 471 86530
nicolas.kluger@hus.fi

Anne Lehtonen
Lääketieteellinen johtaja
AbbVie Oy
+358 40 9022 397
anne.lehtonen@abbvie.com

FIHUM170250/06.2017

Lähteet:

1.Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med, 2012; 366:158-164.

2.Zouboulis et al. Hidradenitis Suppurativa/Acne Inversa: Criteria for Diagnosis, Severity Assessment, Classification and Disease Evaluation. Dermatology 2015;23: 184–190.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

Kestävä Terveydenhuolto –hanke: Pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset, osoittaa uusi suomalainen selvitys

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 12, 2017 09:00 EEST

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia -selvityksessä tarkastellaan tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD-sairaudet) ja reumasairauksien aiheuttamia työstäpoissaoloja ja niistä yksilölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Selvityksen osana teetettyyn kyselyyn vastasi 1057 Reumaliiton ja Crohn ja Colitis ry:n jäsentä. Tuloksien perusteella pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset.

Reumasairauksia sairastaa Suomessa noin 100 000 ihmistä. Tyypillisimpiä reumasairauksia ovat nivelreuma ja selkärankareuma. IBD-sairauksia sairastaa noin 46 000 suomalaista. Yleisimmät IBD-sairaudet ovat haavainen paksusuolehtulehdus ja Crohnin tauti. IBD-sairauksia sairastavien määrä on kolminkertaistunut Suomessa vuosien 1993–2008 välillä.

Selvityksen valmistelutyöryhmässä ovat mukana AbbVie Oy, Crohn ja Colitis ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääkäriliitto, Reumaliitto ry, Sitra, Tehy ja Terveystalo. Selvityksessä on kerätty tietoa potilasjärjestöjen jäsenille osoitetun kyselyn avulla (N=1057) sekä Kelan, Terveystalon sekä Työterveys Helsingin kokoamista aineistoista.

Selvityksen mukaan reuma- ja IBD-sairaudet vaikuttavat huomattavasti sairastavien tulonmuodostukseen ja siihen, miten he kokevat asemansa työelämässä. Näihin vaikuttavat työkyvyttömyyden lisäksi esimerkiksi vajaakuntoisena työskentely sekä työn valinta. Noin 24% kyselyyn vastanneista opiskelijoista ilmoitti kouluttautuvansa uudelleen sairautensa vuoksi.

 • Terveydenhuollon kustannusten lisäksi reuma- ja IBD-sairauksista aiheutuu muita merkittäviä kustannuksia, kuten esimerkiksi vaikutuksia työssä jaksamiseen, jos hoito ei ole tasapainossa, sekä mahdollisesti työn uudelleen järjestelyn tarvetta työyhteisössä. Lisäksi voi aiheutua työllistymättömyyttä sekä lisääntynyttä kotiavun tarvetta. Näistä syistä johtuvat kustannukset ja lisääntyneen työn määrä yleensä jäävät huomioimatta kun arvioidaan sairauksien aiheuttamia menetyksiä ja vastaavasti tehokkaasta hoidosta saatavia hyötyjä, sanoo asiantuntijalääkäri Jan Schugk Elinkeinoelämän Keskusliitosta.

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamia haittoja mitataan liian kapea-alaisesti

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamia rahallisia menetyksiä on tyypillisesti mitattu ottamalla huomioon muun muassa yksilön menetykset eläkkeistä. Työnantajan kannalta on useimmiten huomioitu työntekijän poissaolo työstä sekä työkyvyttömyyseläkkeet. Nyt tehdyssä selvityksessä näiden lisäksi on tarkasteltu muita tulonmuodostukseen vaikuttavia kokonaisuuksia.

 • Tässä selvityksessä haluttiin tarkastella myös muita sairastavalle ja yhteiskunnalle kustannuksia aiheuttavia menetyksiä, joita ei yleensä ole huomioitu laskelmissa. Näitä ovat yksilön kannalta esimerkiksi menetykset, jotka liittyvät työttömyysetuuksiin, osa-aikaisuuteen sekä ammatin ja koulutuksen valintaan. Työnantajan kannalta lisämenetyksiä aiheuttavat esimerkiksi poissaolon vaikutukset muihin työntekijöihin sekä vajaakuntoisena työskentely. Yhteiskunnan maksettavaksi lankeaa loppupeleissä kokonaislasku, sanoo Schugk.

Yksilölle sairastamisen vuoksi tekemättä jäävän työn kustannus on selvityksen mukaan noin 608 euroa kuukaudessa. Työnantajalle vastaava summa on noin 754 euroa kuukaudessa ja yhteiskunnalle noin 1570 euroa.

Sairastamisen haitat korostuvat Itä- ja Pohjois-Suomessa

Alueelliset erot tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työkyvyttömyydessä ovat merkittävät. Varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa työkyvyttömyyttä esiintyy paljon: selvityksen perusteella näillä alueilla työkyvyttömyys on noin kolminkertaista reuma- ja IBD-sairauksia sairastavilla kun verrataan yleiseen tilanteeseen Suomessa. Selvityksen tuottaman tiedon valossa voidaan kyseenalaistaa alueellisen tasa-arvon toteutuminen kyseisten sairauksien hoidossa.

 • Pitkäaikaissairauksien hoitokokonaisuuksien ja hoidon potilaskeskeisyyden kehittäminen on välttämätöntä, jos haluamme parantaa hoidon vaikuttavuutta ja toisaalta saada terveydenhuollon kustannusten kasvua hillittyä, Schugk kertoo.

Sairastavalle itselleen kyseessä on huomattava hyvinvoinnin menetys

Selvitykseen vastanneet ovat arvioineet hyvinvoinnin erityisen heikoksi virkeyden ja tarmokkuuden sekä mielialan osalta. Hyvinvointia heikentävät myös kivut ja vaivat. Vastaajat ovat arvioineet myös työ- ja toimintakykynsä sekä kokonaisterveydentilansa alentuneeksi.

 • On positiivista, että vastaajat kuitenkin arvioivat kykynsä huolehtia itsestään hyväksi samoin kuin kyvyn liikkua. Myös sosiaalinen kanssakäyminen ja sosiaaliset suhteet ovat vastaajille positiivinen voimavara heikentyneestä kokonaishyvinvoinnista huolimatta, Schugk huomauttaa.

Lisätietoja:

AbbVie Oy, Kati Nyman, Yhteiskuntasuhdejohtaja, 040 7531 323, kati.nyman@abbvie.com
Crohn ja Colitis ry, Ulla Suvanto, Toiminnanjohtaja, 040 031 5383, ulla.suvanto@ibd.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Jan Schugk, Asiantuntijalääkäri, 040 594 1448, jan.schugk@ek.fi
Lääkäriliitto, Heikki Pärnänen, Johtaja, politiikkatoimiala, 040 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi
Reumaliitto ry, Maria Ekroth, Toimitusjohtaja, 040 707 9114, maria.ekroth@reumaliitto.fi
Sitra, Eveliina Huurre, Projektijohtaja, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus, +358 (294) 618 228, eveliina.huurre@sitra.fi
Tehy, Kirsi Sillanpää, Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, +358 9 5422 7160, kirsi.sillanpaa@tehy.fi
Terveystalo, Juha Tuominen, Johtava ylilääkäri, 040 528 4160, juha.tuominen@terveystalo.com

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. 

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

MUISTUTUSKUTSU 12.7. Kestävä Terveydenhuolto -hanke SuomiAreenalla: Pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset, osoittaa uusi suomalainen selvitys

Lehdistötiedotteet   •   Heinä 10, 2017 07:55 EEST

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden SuomiAreenalla 12.7.2017 klo 8-10 (aamiainen 7.30 alkaen) Porin Suomalaisella Klubilla (Eteläranta 10, 28100 Pori) teemalla Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia.

Tilaisuudessa julkistetaan selvitys reumaa ja tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä. Selvityksen osana teetettyyn kyselyyn vastasi 1057 Reumaliiton ja Crohn ja Colitis ry:n jäsentä. Tuloksien perusteella pitkäaikaissairauden vuoksi tekemättä jäävä työ aiheuttaa luultua suuremmat kustannukset. IBD- ja reumasairaudet vaikuttavat huomattavasti sairastavien tulonmuodostukseen. Siihen vaikuttavat työkyvyttömyyden lisäksi esimerkiksi vajaakuntoisena työskentely sekä työn valinta. 

Selvityksen ovat tehneet yhteistyössä AbbVie Oy, Crohn ja Colitis, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Lääkäriliitto, Reumaliitto, Sitra, Tehy, Terveystalo ja Työterveys Helsinki.

Ajankohta: keskiviikko 12.7. klo 8–10 (aamiainen klo 7.30 alkaen)

Paikka: Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10

Ohjelma:

7.30 Aamiaistarjoilu

8.00–8.05 Tilaisuuden avaus
Tuomo Yli-Huttula, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Finanssiala ry

8.05–8.30 Perustuslaki palvelulupauksena
Ilkka Kantola, teologian tohtori, kansanedustaja

8.30–9.00 Mikä on tekemättömän työn hinta? Selvitys pitkäaikaissairauksien vuoksi tekemättä jäävän työn kustannuksista
Jan Schugk, asiantuntijalääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto

9.00–9.30 Mikä sotessa oikeasti maksaa? Tuore selvitys lääkkeiden ja kuljetusten kokonaiskustannuksista
Eveliina Huurre, projektijohtaja, Sitra
Heikki Lukkarinen, LT, dosentti, vanhempi neuvonantaja, Sitra

9.30–10.00 Paneelikeskustelu
moderaattorina Tuomo Yli-Huttula

Ilmoittautuminen:

https://www.lyyti.fi/reg/Kestavan_Terveydenhuollon_aamiainen_SuomiAreenalla_9270

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssiala ry, Hyvinvointialan liitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

KUTSU 12.7. Kestävä Terveydenhuolto -hanke SuomiAreenalla: Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 13, 2017 07:55 EEST

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden SuomiAreenalla 12.7.2017 klo 8-10 (aamiainen 7.30 alkaen) Porin Suomalaisella Klubilla (Eteläranta 10, 28100 Pori) teemallaTekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia.

Tilaisuus alkaa teologian tohtori, kansanedustaja Ilkka Kantolan esityksellä, jossa hän pohtii perustuslakia palvelulupauksena. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Jan Schugk esittelee Mikä on tekemättömän työn hinta? –selvityksen, joka käsittelee pitkäaikaissairauksien vuoksi tekemättä jäävän työn kustannuksia. Projektinjohtaja Eveliina Huurre ja LT, dosentti, vanhempi neuvonantaja Heikki Lukkarinen Sitrasta esittelevät Mikä sotessa oikeasti maksaa? -selvityksen lääkkeiden ja kuljetusten kokonaiskustannuksista. Tilaisuus päättyy paneelikeskusteluun.

Ajankohta: keskiviikko 12.7. klo 8–10 (aamiainen klo 7.30 alkaen)

Paikka: Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10

Ohjelma:

7.30 Aamiaistarjoilu

8.00–8.05 Tilaisuuden avaus
Tuomo Yli-Huttula, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Finanssiala ry

8.05–8.30 Perustuslaki palvelulupauksena
Ilkka Kantola, teologian tohtori, kansanedustaja

8.30–9.00 Mikä on tekemättömän työn hinta? Selvitys pitkäaikaissairauksien vuoksi tekemättä jäävän työn kustannuksista
Jan Schugk, asiantuntijalääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto

9.00–9.30 Mikä sotessa oikeasti maksaa? Tuore selvitys lääkkeiden ja kuljetusten kokonaiskustannuksista
Eveliina Huurre, projektijohtaja, Sitra
Heikki Lukkarinen, LT, dosentti, vanhempi neuvonantaja, Sitra

9.30–10.00 Paneelikeskustelu
moderaattorina Tuomo Yli-Huttula

Ilmoittautuminen:

https://www.lyyti.fi/reg/Kestavan_Terveydenhuollon_aamiainen_SuomiAreenalla_9270

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssiala ry, Hyvinvointialan liitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden SuomiAreenalla 12.7.2017 klo 8-10 (aamiainen 7.30 alkaen) Porin Suomalaisella Klubilla (Eteläranta 10, 28100 Pori) teemallaTekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia.

Lue lisää »
Fp3ccvqfc7keygpgb3yi

Blogikirjoitus: Avoimesti yhteistyötä – potilaan parhaaksi

Blogikirjoitukset   •   Kesä 02, 2017 12:22 EEST

AbbVie Oy julkisti muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemänsä yhteistyön ja tiedot sen taloudellisesta arvosta 31.5.2017. Vuoden 2016 aikana AbbVie Oy kohdisti taloudellisia etuuksia yhteensä 47 terveydenhuollon organisaatiolle ja 342 terveydenhuollon ammattilaiselle. Vuonna 2016 tehdyn yhteistyön arvo oli 553 924 euroa.

Akrt5zgp2nstqppl1jux

AbbVie mukana Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston koordinoimassa TEHO-hankkeessa

Uutiset   •   Touko 29, 2017 17:07 EEST

Media no image

Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin verrattuna – sairastavien määrä kasvaa väestön ikääntyessä

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 26, 2017 12:00 EEST

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa, Suomen Parkinson-liitto, Lääkäriitto, Tehy ja AbbVie Oy järjestivät 26.4.2017 eduskunnan Kansalaisinfossa Parkinsonin tauti ja pitkäaikaissairauksien hoitopolut –tilaisuuden. Tilaisuudessa julkistettiin Nordic Healthcare Groupin laatima Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi –raportti, jonka mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat vuosittaisella tasolla noin 200 miljoonaa euroa korkeammat muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna. 1

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustatumakkeen solukadosta ja siitä aiheutuvasta dopamiinin vähenemisestä. Myös masennusta ja muistihäiriöitä voi esiintyä. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Oireita hoidetaan lääkkeillä ja kuntoutuksella. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 14 000 - 16 000 ihmistä. 2

 • Parkinsonin taudin on todettu heikentävän sairastuneiden elämänlaatua huomattavasti enemmän kuin monien muiden parantumattomien sairauksien. Toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja elämänlaatunsa parantamiseksi Parkinsonin tautiin sairastuneet tarvitsevat riittävästi tietoa, hyvän hoitosuunnitelman sekä toimivan hoitosuhteen. Oikeaan aikaan annetulla oikealla hoidolla voidaan vähentää pitkäaikaissairauden haittoja ja ehkäistä laitoshoidon tarvetta, sanoo Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.
 • Monet Parkinsonin tautiin sairastuneet ovat tyytymättömiä siihen, ettei heillä ole pitkäaikaista hoitosuhdetta. Tautiin sairastuneiden määrän ennustetaan tulevina vuosina kaksinkertaistuvan väestön ikääntyessä, Mattila jatkaa.

Selvitys: Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna

Nordic Healthcare Groupin (NHG) tekemän selvityksen tavoitteena on kuvata Parkinsonin taudin hoitoketjun kustannusten syntymistä. Selvitystä varten hankitut tiedot on koottu Kelan julkisista tilastoista, NHG:n omista tietokannoista ja aiemmin tehdyistä analyyseistä sekä asiantuntijahaastatteluista. 1

NHG:n selvityksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna, mikä merkitsee noin 200 miljoonan euron vuosittaista lisäkustannusta valtakunnallisesti. Kustannuserosta noin 60 % aiheutuu kotihoidosta ja asumispalveluista; noin 20 % perusterveydenhuollosta, kuten vuodeosastohoidosta; noin 10 % erikoissairaanhoidosta ja noin 10 % lääkkeistä. Kustannukset nousevat reilusti iän myötä ja taudin edetessä. 1

Parkinson-potilaiden keskimääräisen kustannuksen ero muuhun väestöön verrattuna on erityisen korkea 55-59- ja 70-74-vuotiailla. Lähes 20 % Parkinson-potilaista on työikäisiä. Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeiden aiheuttamia kustannuksia ei ole huomioitu tässä raportissa.1

 • Pitkäaikaissairaiden hyvä hoito edellyttää sujuvaa hoitoonpääsyä ja saumattomia hoito-ja kuntoutusketjuja. Valinnanvapauden laajentamisella on vahvistettava yhdenvertaista hoitoon pääsyä ja ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa. Henkilökohtaisella budjetilla on mahdollisuus räätälöidä palvelut ihmiselle sopiviksi turvaten pitkäjänteisyys ja välttää laaja kilpailutus Pitkäaikaissairauksia sairastavat ja heidän läheisensä̈ on otettava systemaattisesti osalliseksi kuntoutuksen, hoidon ja hoivan suunnittelutyöhön, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa.
 • Toimivien hoitopolkujen yhteydessä̈ on otettava käyttöön mittarit, joilla mitataan hoidon ja prosessien vaikuttavuutta pitkäaikaissairaiden työ̈- ja toimintakykyyn. Sujuvilla hoitoketjuilla ja käytännöillä hillitään sote-kustannuksia ja lisätään elämän laatua, Sarkomaa jatkaa.
 • Kaikkien sairastuneiden pitää saada yhdenvertaisesti oikeaa hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oikea-aikaisen hoidon tulee pitää sisällään myös oikea-aikainen kuntoutus. Tämän toteutumiseksi Parkinson-liitto on mallintanut Kelpo Polku –hoitopolkumallin Parkinsonin tautia sairastaville yhdessä Tehyn, Lääkäriliiton, AbbVie Oy:n ja neurologisten poliklinikoiden henkilöstön kanssa, kertoo Mattila.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri, p. 050 511 3033
Hanna Mattila, toiminnanjohtaja, Suomen Parkinson-liitto, p. 040 512 2352, hanna.mattila@parkinson.fi
Kati Nyman, External Affairs Director, AbbVie Oy, p. 040 753 1323, kati.nyman@abbvie.com
Heikki Pärnänen, Johtaja, politiikkatoimiala, Lääkäriliitto, p.0 40 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi
Kirsi Sillanpää, Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, Tehy, p. 040 820 7848 kirsi.sillanpaa@tehy.fi

Lähteet:

1 Nordic Healthcare Group (2017). Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi -raportti.
2 Suomen Parkinson-liitto ry (2017). Parkinsonin tauti. Haettu 19.4.2017: https://www.parkinson.fi/parkinsonin-tauti

FIDUO170150b/04.2017

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

KUTSU 26.4. Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset - Tilaisuus eduskunnan Kansalaisinfossa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 11, 2017 10:54 EEST

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa yhdessä Suomen Parkinson-liiton, Lääkäriiton, Tehyn ja AbbVie Oy:n kanssa kutsuu teidät Parkinsonin tauti ja pitkäaikaissairauksien hoitopolut -tilaisuuteen eduskunnan kansalaisinfossa keskiviikkona 26.4.2017 klo 12-14.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustatumakkeen solukadosta ja siitä aiheutuvasta dopamiinin vähenemisestä. Myös masennusta ja muistihäiriöitä voi esiintyä. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Oireita hoidetaan lääkkeillä ja kuntoutuksella. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 14 000 - 16 000 ihmistä.

Pitkäaikaisesti sairastaville tyytymättömyyttä aiheuttaa usein pysyvän hoitosuhteen puute, pitkät odotusajat sekä sairauden seurannan hajanaisuus (1). Parkinsonin taudin oireet ovat moninaiset ja niin on myös sote-palveluiden tarve. 

Nordic Healthcare Groupin tekemän selvityksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat noin 6-kertaiset muihin saman ikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna (2). Jotta sairastaville voidaan taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu samalla hilliten sote-palvelukäytön kustannusten kasvua, on toimivien hoitokokonaisuuksien suunnitteleminen pitkäaikaisesti sairastaville tärkeä huomioida sote-valmistelutyössä. 

Nordic Healthcare Groupin tekemä selvitys Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysistä julkistetaan tilaisuudessa.

Aika: Keskiviikko 26.4.2017 klo 12-14

Paikka: Eduskunnan Kansalaisinfo (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta)

Tilaisuuden ohjelma:

11.30 Kahvitarjoilu

12.00-12.10 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro, kansanedustaja Sari Sarkomaa

12.10-12.30 Parkinsonin tauti ja Kelpo Polku, Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila

12.30-12.50 Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi, NHG

12.50-13.10 Kommenttipuheenvuorot

Heikki Pärnänen, johtaja, Lääkäriliitto

Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy

13.10-13.30 Parkinsonin tautia sairastavan puheenvuoro

13.30-13.50 Eduskuntaryhmien puheenvuorot ja keskustelua

13.50-13.55 Puheenjohtajan yhteenveto

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua

Lisätietoja tilaisuudesta: 

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri, puh. 050 511 3033


Osoiterekisteri: Terveystoimittajat ry


1 Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen selvitys: Se tunne, kun saa diagnoosin, 2016

2 NHG selvitys Parkinsonin hoitoketjusta, 2017

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

KUTSU 7.4.2017 Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Mikä maksaa ja mitä sotessa?

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 30, 2017 13:33 EEST

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden 7.4.2017 klo 8-10 (aamiainen 7.30 alkaen) Musiikkitalon ravintolassa (Mannerheimintie 13, Helsinki) teemalla Mikä maksaa ja mitä sotessa?

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) ja Kelan johtaja Mikael Forss pitävät tilaisuudessa puheenvuorot Kelan roolista tulevaisuudessa. Puheenvuoron pitävät myös projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto Aalto-yliopistosta sekä päätoimittaja Antti Marttinen Taloustaito-lehdestä.

Ajankohta: perjantai 7.4. klo 8–10 (aamiainen klo 7.30 alkaen)

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13, Helsinki

Ohjelma:

7.30 Aamiaistarjoilu

8.00–8.20 Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa?
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri

8.20–8.40 Millainen on Kela vuonna 2025?
Mikael Forss, johtaja, Kela

8.40–9.10 Keskustelua ja aamupalan tankkaus

9.10–9.30 Sotemarkkinoiden sääntelyn keskeisiä kysymyksiä - taloustieteen näkökulma 
Oskari Nokso-Koivisto, projektipäällikkö, Aalto-yliopisto

9.30–9.50 Sotekeskustelua taloustoimittajan silmin
Antti Marttinen, päätoimittaja, Taloustaito-lehti

9.50–10.00 Keskustelua

Tilaisuuden juontaa asiantuntija (viestintä) Jukka Vahti Sitrasta.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kestavan_terveydenhuollon_aamiainen_0704

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

Osoitelähde Terveystoimittajat ry

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Xvom6fruo2osmhi7thfs

Munuais- ja maksaliitto ja A-klinikkasäätiö 14.2.: C-hepatiittistrategian avulla yhdenmukainen hoito

Uutiset   •   Maalis 09, 2017 15:08 EET

Kuvat & videot 8 kuvaa

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

AbbVie Oy

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta www.abbvie.fi tai www.abbvie.com.