Xvom6fruo2osmhi7thfs

Munuais- ja maksaliitto ja A-klinikkasäätiö 14.2.: C-hepatiittistrategian avulla yhdenmukainen hoito

Uutiset   •   Maalis 09, 2017 15:08 EET

Gjatoec3zkcerwtxb350

Terveydenhuollon korjaussarja: Työkyky ei synny, se pitää synnyttää

Blogikirjoitukset   •   Maalis 07, 2017 15:00 EET

F0tk0iqt6nbifjhfcwhb

AbbVie paransi sijoitustaan Great Place to Work –tutkimuksessa

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 10, 2017 14:20 EET

• AbbVie Oy sijoittui Great Place to Work –tutkimuksesessa keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 9 • AbbVie Oy on Great Place to Work –tutkimuksesessa keskisuurten yritysten sarjassa ainoa sijoittunut lääkeyritys

Media no image

Kestävä Terveydenhuolto –hanke: Tuoko soten valinnanvapaus hyötyä pitkäaikaissairaan hoitoon?

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 31, 2017 09:00 EET

Arviolta 75 % terveydenhuollon suorista kustannuksista syntyy pitkäaikaissairauksista. Tämän lisäksi pitkäaikaissairaudet aiheuttavat kustannuksia myös alentuneen työkyvyn ja työkyvyttömyyden kautta.1 Kestävä Terveydenhuolto -hanke toivoo, että potilaan valinnanvapautta koskevassa sote-valmistelussa myös pitkäaikaissairautta sairastavat otetaan huomioon. Hankkeen järjestämässä aamiaistilaisuudessa 31.1. aiheesta olivat keskustelemassa mm. ministeri Paula Risikko ja kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamia elämänlaatuun liittyviä haittoja sekä sairauksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia voidaan tehokkaasti ehkäistä panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä varmistamalla oikean ja oikea-aikaisen hoidon saatavuus.2 Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmämme ei kuitenkaan vastaa riittävästi kroonisten ja pitkäaikaissairauksien vaatimaan jatkuvaan hoidon ja hoivan tarpeeseen.

Pitkäaikaissairauksissa merkittäviä kustannuksia aiheuttavat lisäksi sairauden ennakoimaton ja suunnittelematon hoidontarve sekä tarve saada tukea ja ohjausta kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Varmistamalla moniammatillisten hoitoketjujen toimivuus on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä ja helpottaa sairastavan pärjäämistä sairauden kanssa. Kestävä Terveydenhuolto –hankeen keväällä 2016 teettämän selvityksen3 mukaan pitkäaikaissairautta sairastavat itse ovat tyytymättömimpiä muun muassa terveydenhuollon eri toimijoiden yhteistyön puuttumiseen ja kaipaavat sairautensa hoidon tueksi moniammatillisen tiimin tukea.

Kestävä Terveydenhuolto –verkoston järjestämässä tilaisuudessa 31.1.2017 keskustellaan pitkäaikaissairaan mahdollisuuksista hyödyntää tulevaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hankkimisessa. Lisäksi puheenvuoroissa nousevat esille valinnanvapauden vaikutukset sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksiin.

  • Valinnanvapaus on mahdollisuus pitkäaikaissairauksien hoidossa, sillä valinnanvapauden lisääntyminen vahvistaa erityisesti perustason palveluita. Pitkäaikaissairauksissa ovat pitkä hoitosuhde sekä sujuvat palveluketjut ja -kokonaisuudet tärkeässä asemassa. Palvelut myös integroituvat paremmin, kun sekä perus- että erityistason palvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Valinnanvapauden pitää koskea palvelukokonaisuuksia, kommentoi sisäministeri Paula Risikko (kok).

Pitkäaikaissairas haluaa valita itse palveluntarjoajansa

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen keväällä 2016 teettämän selvityksen3 mukaan pitkäaikaissairaat itse toivovat hoidoltaan eniten pysyvää hoitosuhdetta. Tyytymättömyyttä sairauden hoitoon aiheuttavat sairauden seurannan hajanaisuus tai puute sekä pitkät jonotusajat. Enemmistö pitkäaikaissairaista haluaisi itse valita palveluntarjoajansa, jos se mahdollistaisi pitkäaikaisen hoitosuhteen asiantuntevan ammattilaisen kanssa.

  • On myös rohkeasti uudistettava ammattihenkilöiden välistä työnjakoa osaamisen kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisesti pitkäaikaissairaiden hyväksi. Tarve työnjaon uudistamiselle nousi esille mm. Kelpo-Polku hankkeessa, jossa mallinnettiin Parkinsonin tautia sairastavan potilaan hoitopolku. Suoran valinnanvapauden piiriin tulee jatkossa kuulua myös monipuoliset hoitajavastaanotot, toteaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Jotta sairastavan valinnanvapaus sote-uudistuksessa toteutuu ja saa aikaan kustannussäästöjä, tarvitaan valinnan tueksi tietoa, jonka pohjalta sairastava voi tehdä päätöksensä palveluntarjoajasta. Tieto palveluista ja niiden laadusta tulee olla ajantasaista, luotettavaa ja tarpeeksi kattavaa. Myös se, mitä laadulla tarkoitetaan, on määriteltävä.

  • Ihmiset tekevät valintoja eri perusteilla, ja eri tilanteissa erilaisia asioita painottaen. On huolehdittava siitä, että potilailla on helposti saatavilla ja käytettävissään tietoa palveluntuottajien toiminnan laadusta, jos he sellaista tietoa haluavat valintansa perusteena käyttää. Erityisesti pitkäaikaissairaat potilaat kaipaavat ja hyötyvät pysyvistä hoitosuhteista, mutta heilläkin saattaa olla myös satunnaisia tarpeita, joissa he haluavat käyttää valinnanvapauttaan, sanoo johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.


Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS. 


Lisätietoja:

Kati Nyman, External Affairs Director, AbbVie Oy, kati.nyman@abbvie.com, +358 40 7531 323
Heikki Pärnänen, Johtaja, politiikkatoimiala, Lääkäriliitto, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, +358 40 5465 316
Kirsi Sillanpää, Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, Tehy , kirsi.sillanpaa@tehy.fi, +358 40 820 78 48

Lähteitä:

1 Research Note: Chronic Disease Management in Europe, Marin Gemmil, European Commission, 2008.
2 Tackling chronic disease in Europe –strategies, interventions and challenges, Busse, Blumel & al, Observatory Studies Series N 20, 2010.
3 Se tunne, kun sai diagnoosin. Pitkäaikaissairaiden näkemyksiä terveydenhuollon kehittämiseksi. Helmikuu 2016. TNS Gallup.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 25 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 90 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

Kutsu 31.1. Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Saako kroonisesti sairas valita vapaasti?

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 19, 2017 09:45 EET

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden 31.1.2017 klo 8-10 Musiikkitalon ravintolassa (Mannerheimintie 13, Helsinki) teemalla Saako kroonisesti sairas valita vapaasti? Sisäministeri Paula Risikko (kok) pitää tilaisuudessa puheenvuoron kroonisista sairauksista, terveydenhuollon kustannuksista sekä siitä, auttaako valinnanvapaus kustannusten kasvun hillitsemisessä. Kommenttipuheenvuoron esittää kansanedustaja  Anneli Kiljunen (sdp). Mukana keskustelemassa myös edustajat ESSOTEsta, Tehystä, Lääkäriliitosta ja Parkinson-liitosta.

Ajankohta: tiistai 31.1. klo 8–10.

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13, Helsinki

Ohjelma:

7.30 Aamiaista tarjolla
8.00 Tilaisuuden avaus: moderaattori sosiaalineuvos Maija Perho
8.05 Krooniset sairaudet ja terveydenhuollon kustannukset: auttaako valinnanvapaus? Sisäministeri Paula Risikko (kok)
8.40 Kommenttipuheenvuoro: kansanedustaja Anneli Kiljunen (sdp)
9.00 Case: Parkinson-potilaan Kelpo Polku ESSOTEssa, vs. johtajaylilääkäri Ilkka Tarvainen, Essote
9.20 Kelpo Polulla kohti pitkäaikaissairaan sujuvaa hoitoketju

johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy
johtaja Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto
toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Parkinson-liitto
haastattelijana asiantuntija (viestintä) Jukka Vahti, Sitra

9.45 Luoko käyttäjälähtöinen suunnittelu parempia polkuja? Virva Haltsonen, Design Planner, Pentagon Design
10.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden moderoi Maija Perho. Ilmoittauduthan pian, sillä tapahtumaan on rajoitettu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen ja erikoisruokavaliot 24.1.2016 mennessä osoitteeseen taina.kujanpaa@abbvie.com

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

Osoitelähde Terveystoimittajat ry

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 25 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 90 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Akpovsmg7otfoj7ainlv

Blogikirjoitus: Haluammeko olla kliinisen lääketutkimuksen mallimaa?

Blogikirjoitukset   •   Tammi 09, 2017 14:17 EET

Yqsqdzw5sqtrkkiwltpp

Blogikirjoitus: Yhteisellä asialla yhteiskunnan parhaaksi

Blogikirjoitukset   •   Tammi 09, 2017 14:11 EET

Kkstrvssmt1jjgofo6x9

Nimitysuutinen: MBA Jorge Ruiz Benecke AbbVie Oy:n toimitusjohtajaksi

Uutiset   •   Joulu 12, 2016 08:00 EET

Media no image

HUMIRA®-lääkevalmisteen (adalimumabin) rajoitettu peruskorvattavuus laajeni 1.6.2016

Lehdistötiedotteet   •   Elo 15, 2016 16:26 EEST

HS-tauti on kivulias, krooninen tulehduksellinen ihosairaus, joka on edelleen varsin huonosti tunnettu. Diagnoosiviive voi olla jopa 12 vuotta. Arviolta prosentti Euroopan väestöstä sairastuu tautiin. 1,2 Tauti oireilee tavallisesti fluktuoivana, toistuvina tulehduksina sekä leesioina paikoissa, joissa on runsaasti hikirauhasia. Sairaudelle tyypillisiä oireita ovat toistuvat, kivuliaat paiseet ja ihonalaiset ontelot sekä arpeutuminen, joita esiintyy tavallisesti kainaloiden ja nivusten alueella sekä pakaroissa ja rintojen alla. 1,2,3,4 Etenkin vaikea tautimuoto voi heikentää merkittävästi elämänlaatua ja aiheuttaa masennusta ja syrjäytymistä. 1,2

”HS-tautia sairastavat ovat pääosin hoidossa perusterveydenhuollossa, ja suurin osa heistä sairastaa lievää tautimuotoa. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää, jotta yleislääkärit osaavat tunnistaa taudin ajoissa, sillä se on krooninen, aaltoileva ja joillakin HS-tautia sairastavilla tauti voi edetä. Potilaat tulisi lähettää ihotautilääkärille viimeistään keskivaikeassa vaiheessa”, sanoo ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen.

HUMIRA (adalimumabi) on ensimmäinen myyntiluvan saanut lääke keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon aikuispotilailla, kun tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta. HUMIRA voi vähentää tulehduksellisten kyhmyjen ja märkäpesäkkeiden määrää ja lievittää sairauteen liittyvää kipua. Faasi 3 kliinisessä PIONEER-nimisessä tutkimusohjelmassa havaittiin, että HUMIRA-hoitoa saaneilla potilailla absessien ja tulehduksellisten kyhmyjen lukumäärä väheni tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkeryhmään. Lisäksi suurella osalla potilaista HS-tautiin liittyvä ihokipu väheni kliinisesti merkittävästi 12 hoitoviikon jälkeen. 5

”HS-tautiin on kokeiltu aiemmin lääkkeitä akne- ja psoriaasilääkkeistä alkaen sekä kirurgiaa, mutta tähän mennessä hoitomuodot eivät ole tuoneet pitkäaikaista apua tai parannusta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa taudin autoinflammatorinen luonne on varmistunut. Tulehdusvälittäjäaineita salpaamalla tauti voidaan saada kuriin, ja siksi myös biologiset lääkkeet ovat astuneet kuvaan”, Saarinen jatkaa.

Ote Kelan HUMIRA-lääkevalmistetta koskevasta päätöksestä

Adalimumabi (HUMIRA) on rajoitetusti peruskorvattava lääke keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoitoon (380). Peruskorvausoikeus voidaan myöntää, jos HS-tautia sairastavalla on lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotauteja hoitavasta yksiköstä.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on keskivaikea tai vaikea aktiivinen hidradenitis suppurativa, jonka hoidossa adalimumabin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. 6


Lisätiedot:

Anna Kojo

Viestintäpäällikkö, AbbVie Oy

Puh. 050 308 5616

Sähköposti: anna.kojo@abbvie.com

Tarja Jokipii

Tuotepäällikkö, AbbVie Oy

Puh. 040 902 2383

Sähköposti: tarja.jokipii@abbvie.com

FIHUM160280/08.2016

HUMIRA 40 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä
HUMIRA 40 mg / 0,8 ml injektioneste, liuos lapsille*

adalimumabi

Käyttöaiheet: Nivelreuma: Keskivaikean tai vaikean, aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla yhdessä metotreksaatin kanssa silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä ei ole saatu riittävää vastetta. Vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Myös yksinään, jos metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idiopaattinen juveniili polyartriitti*: Aktiivisen idiopaattisen juveniili polyartriitin hoitoon yhdessä metotreksaatin kanssa yli 2-vuotiailla, kun yhdellä tai useammalla DMARD-lääkkeellä ei ole saatu riittävää vastetta. Myös yksinään, jos metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti*: Aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon yli 6-vuotiailla, kun tavanomaisella hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta tai ne ovat olleet huonosti siedettyjä. Selkärankareuma: Vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta): Vaikean aksiaalisen spondylartriitin hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta NSAID:lle tai jotka eivät siedä NSAID-hoitoa. Nivelpsoriaasi: Aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste aiemmalle DMARD-hoidolle on ollut riittämätön. Psoriaasi: Keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisilla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla*: Vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, joilla paikallishoito ja valohoidot eivät ole tuottaneet riittävää vastetta tai joille ne eivät sovellu. Hidradenitis suppurativa (HS-tauti): Keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuisilla, kun tavanomaisella systeemisellä HS-hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta. Crohnin tauti: Keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisilla, joilla kortikosteroidihoito ja/tai immunosuppressiohoito ei ole saanut aikaan hoitovastetta, sekä potilaille, jotka eivät siedä tällaisia hoitoja tai joilla on vasta-aihe. Crohnin tauti lapsilla*: Keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla, kun tavanomaisilla hoidoilla ei ole saavutettu riittävää vastetta, ne ovat olleet huonosti siedettyjä tai vasta-aiheisia. Ulseratiivinen koliitti: Keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuisille, joilla vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön, jotka eivät siedä tällaisia hoitoja tai joilla on vasta-aihe. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle. Aktiivinen tuberkuloosi, muu vakava infektio, opportuniset infektiot. Sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Käyttöä on harkittava potilailla, joilla on ollut toistuvia infektioita tai perussairaus tai lääkitys, joka altistaa infektioille. Hoito on keskeytettävä, mikäli potilaalle kehittyy vakava infektio, kunnes infektio saadaan hallintaan. Potilaat tulee tutkia tuberkuloosin ja B-hepatiittiviruksen kantajuuden suhteen ennen hoidon aloittamista. Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on myeliinikatoa aiheuttava sairaus tai joille kehittyy lupuksen kaltaiseen oireyhtymään viittaavia oireita. Muuttunutta lymfoomien tai muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida poissulkea TNF-estäjähoidon aikana. Yhteisvaikutukset: Humiran käyttö ilman metotreksaattia lisäsi vasta-ainemuodostusta ja tehosti adalimumabin puhdistumaa. Rokotukset: Eläviä rokotteita lukuun ottamatta rokotuksia voidaan antaa Humira-hoidon aikana. Lapsipotilaiden kohdalla on suositeltavaa varmistaa, että potilas saa ajankohtaisten rokotussuositusten mukaiset rokotukset ennen Humira-hoidon aloittamista. Raskaus ja imetys: Käyttöä ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään viisi kuukautta viimeisen Humira-annoksen jälkeen. Haittavaikutukset: Yleisimmät: infektiot (esim. nenänielutulehdus, ylähengitystieinfektiot ja sinuiitti), pistoskohdan reaktiot (punoitus, kutina, verenvuoto, kipu tai turvotus), päänsärky ja tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Humira-hoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mukaan lukien kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Säilytys: Säilytä +2– +8 C. Pidä kynä/ruisku ulkopakkauksessa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Yksittäinen esitäytetty ruisku/kynä voidaan säilyttää huoneenlämmössä 14 päivän ajan (Huom! Ei koske lapsille tarkoitettua liuosta). Ruisku/kynä on hävitettävä, jos sitä ei käytetä 14 päivän aikana. Pakkaukset ja hinnat: VMH sis. alv. 06/2016: 2 esitäytettyä ruiskua: 1173,91 €; 2 esitäytettyä kynää: 1173,91 €; 2 kerta-annosinjektiopulloa: 1178,45 €.Korvattavuus: Erityiskorvattava (65 %) reseptilääke erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätietoja: Ks. Pharmaca Fennica tai ota yhteyttä AbbVie Oy 010 2411 200.

(Humira 05-2016, 147)

[1]Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med, 2012; 366:158–164.

2 Pasternack R, Heikkinen R. Hidradenitis Suppurativa -opas. Iholiitto, 2016: 3–17.

3 Zouboulis C, Desai N, Emtestam N ym. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015; 29:619-644.

4Fimmel S, Zouboulis CC. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Dermatoendocrinol 2010;2:9–16.5 HUMIRA-valmisteyhteenveto
6 Kansaneläkelaitos. 1.6.2016 voimaan tulevat Kelan päätökset. 380. Adalimumabi (hidradenitis suppurativa). http://www.kela.fi/laakkeet-ja-laakekorvaukset_kelan-paatokset. Luettu 8.6.2016.

7 Lääkkeiden hintalautakunta (HILA). Tiedote 12/2016. http://www.hila.fi/c/document_library/get_file?folderId=1191330&name=DLFE-9466.pdf. Luettu 8.6.2016.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/ tai http://www.abbvie.com/.

Lääkkeiden hintalautakunta (HILA) on päättänyt laajentaa HUMIRAn peruskorvattavuutta 1.6.2016 alkaen. Voimassa olevien päätösten lisäksi HUMIRAsta tulee rajoitetusti peruskorvattava (40 %) keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan hoidossa aikuispotilailla, kun tavanomaisella paikallis- ja systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta. 7

Lue lisää »
Media no image

Huonosti tunnettu ihosairaus syö elämänlaatua

Lehdistötiedotteet   •   Touko 16, 2016 16:41 EEST

HS-taudin oireet aiheuttavat kipua, jota osa tautia sairastavista kuvailee neulalla pistämiseksi, osa polttavaksi paineeksi. Pahimmillaan kipu voi tuntua siltä kuin iho olisi räjähtämässä.3 Tavallisesti HS-tauti oireilee toistuvina tulehduksina paikoissa, joissa on runsaasti hikirauhasia, kuten kainaloiden ja nivusten ympäristössä sekä paikoissa, joissa iho hankaa yhteen, kuten rintojen alla, pakaroissa ja sisäreisissä. Näillä alueilla ilmenee paiseita, kivuliaita kyhmyjä ja haavaumia. Paiseet voivat kasvaa jopa golfpallon kokoisiksi.1,2

Arviolta noin prosentti väestöstä sairastaa tautia. Suomessa sairastavia on noin 50000. HS-tauti voi puhjeta minkä ikäiselle tahansa, mutta tavallisesti se kehittyy hieman yli 20-vuotiaille nuorille aikuisille. Naisilla sairaus ilmenee kolme kertaa useammin kuin miehillä. 1, 2

Sairauden psyykkisiä vaikutuksia ovat muun muassa häpeä ja tunne huonommuudesta ja pahimmillaan jopa syrjäytyminen tai masentuminen. Useimmiten tauti puhkeaa nuoressa iässä, kun ihmissuhteiden rakentaminen, opinnot ja työelämä ovat vasta edessä. HS-tauti rajoittaa harrastuksia ja voi rajoittaa myös työssä käymistä tai ammatinvalintaa. 3

Taudin syntymekanismi on vielä osittain epäselvä, mutta se liittyy immuunijärjestelmän häiriöön. 1, 2 Lähes viidenneksellä HS-tautiasairastavilla saattaa olla myös liitännäissairauksia kuten tulehduksellinen suolistosairaus, Crohnin tauti tai haavainen koliitti, spondyloartropatia tai psoriaasi. 1,2

Taudin huono tunnettuus viivyttää diagnoosia

HS-tauti on huonosti tunnettu, sillä kaikki tautia sairastavat eivät haleudu lääkäriin. Tautia ei myöskään osata diagnosoida oikein. Diagnoosiviive on keskimäärin jopa kymmenen vuotta, sillä kyseessä on yksi huonoimmin tunnistetuista ihosairauksista. 3

Tautia sairastavat kokevat diagnoosin saamisen ratkaisevana askeleena eteenpäin, vaikka sairauden kanssa olisikin jo oppinut elämään. Sairauden tunnettuuden lisääminen helpottaisi sairastavan arkea. Vaikeaa, huomattavasti elämänlaatua heikentävää HS-tautia sairastavia ihmisiä on merkittävä määrä — voidaan puhua kansantaudista.

On tärkeää, että tauti diagnosoidaan ja asianmukainen hoito aloitetaan mahdollisimman varhain, sillä taudin aiheuttamat paiseet voivat uusiutua ja muuttua pahemmiksi ajan myötä. Oireistakannattaa kertoa ihotautilääkärille, joka pystyy tekemään diagnoosin. Ylipaino ja tupakointi lisäävät sairastumisriskiä ja myös pahentavat oireita. 2, 3

HS-taudin hoito on viime aikoina täsmentynyt ja lääkehoidot ovat kehittyneet. HS-tautia hoidetaan myös kirurgisin toimenpitein. Vaikka taudilla on iso vaikutus sairastavan ja hänen läheistensä elämään, diagnoosi ja taudin aktiivinen hoito tuovat toivoa ja helpotusta sairastavalle. 3

Lisätietoja:

Anna Kojo
Viestintäpäällikkö, AbbVie
Puh. 050308 5616
Sähköposti: anna.kojo@abbvie.com

Tarja Jokipii
Tuotepäällikkö, AbbVie
Puh. 040 902 2383
Sähköposti: tarja.jokipii@abbvie.com


Lue lisää:

HS Online, www.hsonline.fi/
Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Hidradenitis_suppurativa

1 Zouboulis et el. 2015. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015; 29:619-644.

2 Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med, 2012; 366:158-164.

3 Pasternack R, Heikkinen R. Hidradenitis Suppurativa -opas. Iholiitto, 2016: 3-17.

4 Fimmel S, Zouboulis CC. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Dermatoendocrinol 2010;2:9–16.

5 Schrader AM, Deckers IE, van der Zee HH, ym. Hidradenitis suppurativa: a retrospective study of 846 Dutch patients to identify factors associated with disease severity. J Am Acad Dermatol. 2014;71:460-4678

FIHUM160190

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/ tai http://www.abbvie.com/.

Hidradenitis suppurativa eli HS-tauti (taiveakne /märkivä hikirauhastulehdus) on krooninen, usein kivulias ja tulehduksellinen ihosairaus. Tavallisesti sairaus puhkeaa hieman yli 20-vuotiailla nuorilla aikuisilla. 1, 2 Tauti on huonosti tunnettu, ja oikean diagnoosin saamisessa voi kestää jopa yli kymmenen vuotta. HS-taudin vaikutukset elämään ja elämänlaatuun ovat merkittävät. 3

Lue lisää »

Kuvat & videot 8 kuvaa

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

AbbVie Oy

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta www.abbvie.fi tai www.abbvie.com.