Media no image

Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin verrattuna – sairastavien määrä kasvaa väestön ikääntyessä

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 26, 2017 12:00 EEST

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa, Suomen Parkinson-liitto, Lääkäriitto, Tehy ja AbbVie Oy järjestivät 26.4.2017 eduskunnan Kansalaisinfossa Parkinsonin tauti ja pitkäaikaissairauksien hoitopolut –tilaisuuden. Tilaisuudessa julkistettiin Nordic Healthcare Groupin laatima Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi –raportti, jonka mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat vuosittaisella tasolla noin 200 miljoonaa euroa korkeammat muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna. 1

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustatumakkeen solukadosta ja siitä aiheutuvasta dopamiinin vähenemisestä. Myös masennusta ja muistihäiriöitä voi esiintyä. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Oireita hoidetaan lääkkeillä ja kuntoutuksella. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 14 000 - 16 000 ihmistä. 2

  • Parkinsonin taudin on todettu heikentävän sairastuneiden elämänlaatua huomattavasti enemmän kuin monien muiden parantumattomien sairauksien. Toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja elämänlaatunsa parantamiseksi Parkinsonin tautiin sairastuneet tarvitsevat riittävästi tietoa, hyvän hoitosuunnitelman sekä toimivan hoitosuhteen. Oikeaan aikaan annetulla oikealla hoidolla voidaan vähentää pitkäaikaissairauden haittoja ja ehkäistä laitoshoidon tarvetta, sanoo Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila.
  • Monet Parkinsonin tautiin sairastuneet ovat tyytymättömiä siihen, ettei heillä ole pitkäaikaista hoitosuhdetta. Tautiin sairastuneiden määrän ennustetaan tulevina vuosina kaksinkertaistuvan väestön ikääntyessä, Mattila jatkaa.

Selvitys: Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna

Nordic Healthcare Groupin (NHG) tekemän selvityksen tavoitteena on kuvata Parkinsonin taudin hoitoketjun kustannusten syntymistä. Selvitystä varten hankitut tiedot on koottu Kelan julkisista tilastoista, NHG:n omista tietokannoista ja aiemmin tehdyistä analyyseistä sekä asiantuntijahaastatteluista. 1

NHG:n selvityksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat noin 6-kertaiset muihin samanikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna, mikä merkitsee noin 200 miljoonan euron vuosittaista lisäkustannusta valtakunnallisesti. Kustannuserosta noin 60 % aiheutuu kotihoidosta ja asumispalveluista; noin 20 % perusterveydenhuollosta, kuten vuodeosastohoidosta; noin 10 % erikoissairaanhoidosta ja noin 10 % lääkkeistä. Kustannukset nousevat reilusti iän myötä ja taudin edetessä. 1

Parkinson-potilaiden keskimääräisen kustannuksen ero muuhun väestöön verrattuna on erityisen korkea 55-59- ja 70-74-vuotiailla. Lähes 20 % Parkinson-potilaista on työikäisiä. Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeiden aiheuttamia kustannuksia ei ole huomioitu tässä raportissa.1

  • Pitkäaikaissairaiden hyvä hoito edellyttää sujuvaa hoitoonpääsyä ja saumattomia hoito-ja kuntoutusketjuja. Valinnanvapauden laajentamisella on vahvistettava yhdenvertaista hoitoon pääsyä ja ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa. Henkilökohtaisella budjetilla on mahdollisuus räätälöidä palvelut ihmiselle sopiviksi turvaten pitkäjänteisyys ja välttää laaja kilpailutus Pitkäaikaissairauksia sairastavat ja heidän läheisensä̈ on otettava systemaattisesti osalliseksi kuntoutuksen, hoidon ja hoivan suunnittelutyöhön, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa.
  • Toimivien hoitopolkujen yhteydessä̈ on otettava käyttöön mittarit, joilla mitataan hoidon ja prosessien vaikuttavuutta pitkäaikaissairaiden työ̈- ja toimintakykyyn. Sujuvilla hoitoketjuilla ja käytännöillä hillitään sote-kustannuksia ja lisätään elämän laatua, Sarkomaa jatkaa.
  • Kaikkien sairastuneiden pitää saada yhdenvertaisesti oikeaa hoitoa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Oikea-aikaisen hoidon tulee pitää sisällään myös oikea-aikainen kuntoutus. Tämän toteutumiseksi Parkinson-liitto on mallintanut Kelpo Polku –hoitopolkumallin Parkinsonin tautia sairastaville yhdessä Tehyn, Lääkäriliiton, AbbVie Oy:n ja neurologisten poliklinikoiden henkilöstön kanssa, kertoo Mattila.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri, p. 050 511 3033
Hanna Mattila, toiminnanjohtaja, Suomen Parkinson-liitto, p. 040 512 2352, hanna.mattila@parkinson.fi
Kati Nyman, External Affairs Director, AbbVie Oy, p. 040 753 1323, kati.nyman@abbvie.com
Heikki Pärnänen, Johtaja, politiikkatoimiala, Lääkäriliitto, p.0 40 546 5316, heikki.parnanen@laakariliitto.fi
Kirsi Sillanpää, Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, Tehy, p. 040 820 7848 kirsi.sillanpaa@tehy.fi

Lähteet:

1 Nordic Healthcare Group (2017). Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi -raportti.
2 Suomen Parkinson-liitto ry (2017). Parkinsonin tauti. Haettu 19.4.2017: https://www.parkinson.fi/parkinsonin-tauti

FIDUO170150b/04.2017

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

KUTSU 26.4. Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset noin 6-kertaiset - Tilaisuus eduskunnan Kansalaisinfossa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 11, 2017 10:54 EEST

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sari Sarkomaa yhdessä Suomen Parkinson-liiton, Lääkäriiton, Tehyn ja AbbVie Oy:n kanssa kutsuu teidät Parkinsonin tauti ja pitkäaikaissairauksien hoitopolut -tilaisuuteen eduskunnan kansalaisinfossa keskiviikkona 26.4.2017 klo 12-14.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Oireet johtuvat aivojen mustatumakkeen solukadosta ja siitä aiheutuvasta dopamiinin vähenemisestä. Myös masennusta ja muistihäiriöitä voi esiintyä. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Oireita hoidetaan lääkkeillä ja kuntoutuksella. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 14 000 - 16 000 ihmistä.

Pitkäaikaisesti sairastaville tyytymättömyyttä aiheuttaa usein pysyvän hoitosuhteen puute, pitkät odotusajat sekä sairauden seurannan hajanaisuus (1). Parkinsonin taudin oireet ovat moninaiset ja niin on myös sote-palveluiden tarve. 

Nordic Healthcare Groupin tekemän selvityksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavien sote-kustannukset ovat noin 6-kertaiset muihin saman ikäisiin palveluiden käyttäjiin verrattuna (2). Jotta sairastaville voidaan taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu samalla hilliten sote-palvelukäytön kustannusten kasvua, on toimivien hoitokokonaisuuksien suunnitteleminen pitkäaikaisesti sairastaville tärkeä huomioida sote-valmistelutyössä. 

Nordic Healthcare Groupin tekemä selvitys Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysistä julkistetaan tilaisuudessa.

Aika: Keskiviikko 26.4.2017 klo 12-14

Paikka: Eduskunnan Kansalaisinfo (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta)

Tilaisuuden ohjelma:

11.30 Kahvitarjoilu

12.00-12.10 Puheenjohtajan avauspuheenvuoro, kansanedustaja Sari Sarkomaa

12.10-12.30 Parkinsonin tauti ja Kelpo Polku, Parkinson-liiton toiminnanjohtaja Hanna Mattila

12.30-12.50 Parkinsonin taudin hoitoketjuanalyysi, NHG

12.50-13.10 Kommenttipuheenvuorot

Heikki Pärnänen, johtaja, Lääkäriliitto

Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy

13.10-13.30 Parkinsonin tautia sairastavan puheenvuoro

13.30-13.50 Eduskuntaryhmien puheenvuorot ja keskustelua

13.50-13.55 Puheenjohtajan yhteenveto

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua

Lisätietoja tilaisuudesta: 

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri, puh. 050 511 3033


Osoiterekisteri: Terveystoimittajat ry


1 Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen selvitys: Se tunne, kun saa diagnoosin, 2016

2 NHG selvitys Parkinsonin hoitoketjusta, 2017

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

KUTSU 7.4.2017 Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Mikä maksaa ja mitä sotessa?

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 30, 2017 13:33 EEST

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden 7.4.2017 klo 8-10 (aamiainen 7.30 alkaen) Musiikkitalon ravintolassa (Mannerheimintie 13, Helsinki) teemalla Mikä maksaa ja mitä sotessa?

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) ja Kelan johtaja Mikael Forss pitävät tilaisuudessa puheenvuorot Kelan roolista tulevaisuudessa. Puheenvuoron pitävät myös projektipäällikkö Oskari Nokso-Koivisto Aalto-yliopistosta sekä päätoimittaja Antti Marttinen Taloustaito-lehdestä.

Ajankohta: perjantai 7.4. klo 8–10 (aamiainen klo 7.30 alkaen)

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13, Helsinki

Ohjelma:

7.30 Aamiaistarjoilu

8.00–8.20 Mikä on Kelan rooli tulevaisuudessa?
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri

8.20–8.40 Millainen on Kela vuonna 2025?
Mikael Forss, johtaja, Kela

8.40–9.10 Keskustelua ja aamupalan tankkaus

9.10–9.30 Sotemarkkinoiden sääntelyn keskeisiä kysymyksiä - taloustieteen näkökulma 
Oskari Nokso-Koivisto, projektipäällikkö, Aalto-yliopisto

9.30–9.50 Sotekeskustelua taloustoimittajan silmin
Antti Marttinen, päätoimittaja, Taloustaito-lehti

9.50–10.00 Keskustelua

Tilaisuuden juontaa asiantuntija (viestintä) Jukka Vahti Sitrasta.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/kestavan_terveydenhuollon_aamiainen_0704

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

Osoitelähde Terveystoimittajat ry

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Xvom6fruo2osmhi7thfs

Munuais- ja maksaliitto ja A-klinikkasäätiö 14.2.: C-hepatiittistrategian avulla yhdenmukainen hoito

Uutiset   •   Maalis 09, 2017 15:08 EET

Gjatoec3zkcerwtxb350

Terveydenhuollon korjaussarja: Työkyky ei synny, se pitää synnyttää

Blogikirjoitukset   •   Maalis 07, 2017 15:00 EET

F0tk0iqt6nbifjhfcwhb

AbbVie paransi sijoitustaan Great Place to Work –tutkimuksessa

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 10, 2017 14:20 EET

• AbbVie Oy sijoittui Great Place to Work –tutkimuksesessa keskisuurten yritysten sarjassa sijalle 9 • AbbVie Oy on Great Place to Work –tutkimuksesessa keskisuurten yritysten sarjassa ainoa sijoittunut lääkeyritys

Media no image

Kestävä Terveydenhuolto –hanke: Tuoko soten valinnanvapaus hyötyä pitkäaikaissairaan hoitoon?

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 31, 2017 09:00 EET

Arviolta 75 % terveydenhuollon suorista kustannuksista syntyy pitkäaikaissairauksista. Tämän lisäksi pitkäaikaissairaudet aiheuttavat kustannuksia myös alentuneen työkyvyn ja työkyvyttömyyden kautta.1 Kestävä Terveydenhuolto -hanke toivoo, että potilaan valinnanvapautta koskevassa sote-valmistelussa myös pitkäaikaissairautta sairastavat otetaan huomioon. Hankkeen järjestämässä aamiaistilaisuudessa 31.1. aiheesta olivat keskustelemassa mm. ministeri Paula Risikko ja kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Pitkäaikaissairauksien aiheuttamia elämänlaatuun liittyviä haittoja sekä sairauksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia voidaan tehokkaasti ehkäistä panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä varmistamalla oikean ja oikea-aikaisen hoidon saatavuus.2 Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmämme ei kuitenkaan vastaa riittävästi kroonisten ja pitkäaikaissairauksien vaatimaan jatkuvaan hoidon ja hoivan tarpeeseen.

Pitkäaikaissairauksissa merkittäviä kustannuksia aiheuttavat lisäksi sairauden ennakoimaton ja suunnittelematon hoidontarve sekä tarve saada tukea ja ohjausta kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Varmistamalla moniammatillisten hoitoketjujen toimivuus on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä ja helpottaa sairastavan pärjäämistä sairauden kanssa. Kestävä Terveydenhuolto –hankeen keväällä 2016 teettämän selvityksen3 mukaan pitkäaikaissairautta sairastavat itse ovat tyytymättömimpiä muun muassa terveydenhuollon eri toimijoiden yhteistyön puuttumiseen ja kaipaavat sairautensa hoidon tueksi moniammatillisen tiimin tukea.

Kestävä Terveydenhuolto –verkoston järjestämässä tilaisuudessa 31.1.2017 keskustellaan pitkäaikaissairaan mahdollisuuksista hyödyntää tulevaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hankkimisessa. Lisäksi puheenvuoroissa nousevat esille valinnanvapauden vaikutukset sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksiin.

  • Valinnanvapaus on mahdollisuus pitkäaikaissairauksien hoidossa, sillä valinnanvapauden lisääntyminen vahvistaa erityisesti perustason palveluita. Pitkäaikaissairauksissa ovat pitkä hoitosuhde sekä sujuvat palveluketjut ja -kokonaisuudet tärkeässä asemassa. Palvelut myös integroituvat paremmin, kun sekä perus- että erityistason palvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Valinnanvapauden pitää koskea palvelukokonaisuuksia, kommentoi sisäministeri Paula Risikko (kok).

Pitkäaikaissairas haluaa valita itse palveluntarjoajansa

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen keväällä 2016 teettämän selvityksen3 mukaan pitkäaikaissairaat itse toivovat hoidoltaan eniten pysyvää hoitosuhdetta. Tyytymättömyyttä sairauden hoitoon aiheuttavat sairauden seurannan hajanaisuus tai puute sekä pitkät jonotusajat. Enemmistö pitkäaikaissairaista haluaisi itse valita palveluntarjoajansa, jos se mahdollistaisi pitkäaikaisen hoitosuhteen asiantuntevan ammattilaisen kanssa.

  • On myös rohkeasti uudistettava ammattihenkilöiden välistä työnjakoa osaamisen kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisesti pitkäaikaissairaiden hyväksi. Tarve työnjaon uudistamiselle nousi esille mm. Kelpo-Polku hankkeessa, jossa mallinnettiin Parkinsonin tautia sairastavan potilaan hoitopolku. Suoran valinnanvapauden piiriin tulee jatkossa kuulua myös monipuoliset hoitajavastaanotot, toteaa johtaja Kirsi Sillanpää Tehystä.

Jotta sairastavan valinnanvapaus sote-uudistuksessa toteutuu ja saa aikaan kustannussäästöjä, tarvitaan valinnan tueksi tietoa, jonka pohjalta sairastava voi tehdä päätöksensä palveluntarjoajasta. Tieto palveluista ja niiden laadusta tulee olla ajantasaista, luotettavaa ja tarpeeksi kattavaa. Myös se, mitä laadulla tarkoitetaan, on määriteltävä.

  • Ihmiset tekevät valintoja eri perusteilla, ja eri tilanteissa erilaisia asioita painottaen. On huolehdittava siitä, että potilailla on helposti saatavilla ja käytettävissään tietoa palveluntuottajien toiminnan laadusta, jos he sellaista tietoa haluavat valintansa perusteena käyttää. Erityisesti pitkäaikaissairaat potilaat kaipaavat ja hyötyvät pysyvistä hoitosuhteista, mutta heilläkin saattaa olla myös satunnaisia tarpeita, joissa he haluavat käyttää valinnanvapauttaan, sanoo johtaja Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta.


Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS. 


Lisätietoja:

Kati Nyman, External Affairs Director, AbbVie Oy, kati.nyman@abbvie.com, +358 40 7531 323
Heikki Pärnänen, Johtaja, politiikkatoimiala, Lääkäriliitto, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, +358 40 5465 316
Kirsi Sillanpää, Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala, Tehy , kirsi.sillanpaa@tehy.fi, +358 40 820 78 48

Lähteitä:

1 Research Note: Chronic Disease Management in Europe, Marin Gemmil, European Commission, 2008.
2 Tackling chronic disease in Europe –strategies, interventions and challenges, Busse, Blumel & al, Observatory Studies Series N 20, 2010.
3 Se tunne, kun sai diagnoosin. Pitkäaikaissairaiden näkemyksiä terveydenhuollon kehittämiseksi. Helmikuu 2016. TNS Gallup.

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 25 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 90 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Media no image

Kutsu 31.1. Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Saako kroonisesti sairas valita vapaasti?

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 19, 2017 09:45 EET

Kestävä Terveydenhuolto -hanke järjestää keskustelutilaisuuden 31.1.2017 klo 8-10 Musiikkitalon ravintolassa (Mannerheimintie 13, Helsinki) teemalla Saako kroonisesti sairas valita vapaasti? Sisäministeri Paula Risikko (kok) pitää tilaisuudessa puheenvuoron kroonisista sairauksista, terveydenhuollon kustannuksista sekä siitä, auttaako valinnanvapaus kustannusten kasvun hillitsemisessä. Kommenttipuheenvuoron esittää kansanedustaja  Anneli Kiljunen (sdp). Mukana keskustelemassa myös edustajat ESSOTEsta, Tehystä, Lääkäriliitosta ja Parkinson-liitosta.

Ajankohta: tiistai 31.1. klo 8–10.

Paikka: Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13, Helsinki

Ohjelma:

7.30 Aamiaista tarjolla
8.00 Tilaisuuden avaus: moderaattori sosiaalineuvos Maija Perho
8.05 Krooniset sairaudet ja terveydenhuollon kustannukset: auttaako valinnanvapaus? Sisäministeri Paula Risikko (kok)
8.40 Kommenttipuheenvuoro: kansanedustaja Anneli Kiljunen (sdp)
9.00 Case: Parkinson-potilaan Kelpo Polku ESSOTEssa, vs. johtajaylilääkäri Ilkka Tarvainen, Essote
9.20 Kelpo Polulla kohti pitkäaikaissairaan sujuvaa hoitoketju

johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy
johtaja Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto
toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Parkinson-liitto
haastattelijana asiantuntija (viestintä) Jukka Vahti, Sitra

9.45 Luoko käyttäjälähtöinen suunnittelu parempia polkuja? Virva Haltsonen, Design Planner, Pentagon Design
10.15 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden moderoi Maija Perho. Ilmoittauduthan pian, sillä tapahtumaan on rajoitettu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen ja erikoisruokavaliot 24.1.2016 mennessä osoitteeseen taina.kujanpaa@abbvie.com

Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen tavoitteena on haastaa yhteiskuntaa ja terveydenhuollon ympäristöä pohtimaan, miten suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja –ympäristöä uudistetaan asiakaslähtöisesti ja ennakkoluulottomasti. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota uusia näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa sairastumisesta huolimatta. Verkosto on perustettu 2015 ja siinä ovat mukana AbbVie, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy ja YTHS.

Osoitelähde Terveystoimittajat ry

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 25 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 90 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta http://www.abbvie.fi/?trackingSelection=Yes tai http://www.abbvie.com/.

Lue lisää »
Akpovsmg7otfoj7ainlv

Blogikirjoitus: Haluammeko olla kliinisen lääketutkimuksen mallimaa?

Blogikirjoitukset   •   Tammi 09, 2017 14:17 EET

Yqsqdzw5sqtrkkiwltpp

Blogikirjoitus: Yhteisellä asialla yhteiskunnan parhaaksi

Blogikirjoitukset   •   Tammi 09, 2017 14:11 EET

Kuvat & videot 8 kuvaa

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöä

AbbVie Oy

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista. Yhtiön missiona on kehittää ja markkinoida kehittyneitä hoitoja hankaliin ja vakaviin sairauksiin asiantuntemuksensa, sitoutuneen henkilöstönsä ja innovaatiokykynsä avulla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 28 000 henkeä ja markkinoi lääkkeitään yli 170 maassa. AbbViellä on Suomessa noin 85 työntekijää ja toimisto sijaitsee Espoossa.

Lisätietoa yrityksestä, sen työntekijöistä ja tuotteista saat osoitteesta www.abbvie.fi tai www.abbvie.com.