Skip to main content

Blogikirjoitus: Yhteisellä asialla yhteiskunnan parhaaksi

Blogikirjoitus   •   Tammi 09, 2017 14:11 EET

Kati Nyman, External Affairs Director

Meille jokaiselle lienee liiankin selvää, millaisten haasteiden edessä suomalainen terveydenhuolto on. Tietoisuus väestön vanhenemisesta, huoltosuhteen heikkenemisestä, kroonisten sairauksien lisääntymisestä ja terveydenhuollon kustannusten kasvusta on saavuttanut niin päättäjät, terveydenhuollon toimijat kuin kansalaisetkin.

Kun haasteet ovat isot, on niihin vastattava isosti. Yhdessä. Kaikkien terveydenhuollon toimijoiden osaamista ja näkemystä tarvitaan, jotta saamme turvattua suomalaisille myös tulevaisuudessa hyvän ja tehokkaan hoidon. Mukaan tarvitaan myös kansalaisten ja potilasjärjestöjen näkemys.

Kehittynyt lääkehoito hyödyttää koko yhteiskuntaa

Lääkkeet ovat oleellinen osa terveydenhuoltoa. Oikein valittu ja oikeaan aikaan aloitettu lääkehoito vähentää sairaalahoidon tarvetta, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Monet aiemmin sairaalahoitoon ja työkyvyttömyyteen johtaneet sairaudet ovat nykyisin hoidettavissa niin, että ihminen säilyttää työ- ja toimintakykynsä. Kehittyneillä lääkehoidoilla on tässä suuri merkitys. Lääketeollisuuden tutkimus- ja kehitystyöstä hyötyy potilaan lisäksi koko terveydenhuoltojärjestelmä. Uusien lääkehoitojen kehitystyössä lääkeyrityksiin kertyy valtava määrä tietoa ja osaamista, jota kannattaa hyödyntää. Tämän vuoksi me lääketeollisuuden toimijat haluamme olla mukana tuomassa osaamisemme ja tietomme päätöksenteon tueksi – niin tulevaisuuden rakentamisessa kuin hankalissa ja kipeissäkin päätöksissä.

Lääkeala jatkossakin mukaan terveyden edistämisen suunnitteluun

Viime vuosien aikana me lääkealalla olemmekin iloinneet lisääntyneestä yhteistyöstä. Vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu Lääkepolitiikka 2020 –asiakirja valmisteltiin ensimmäistä kertaa yhdessä alan toimijoiden kanssa ja Lääketeollisuus ry oli vahvasti mukana linjausten valmistelussa. Sittemmin niin Lääketeollisuus ry kuin me lääkeyrityksetkin olemme olleet mukana useissa erilaisissa työryhmissä ja kehityshankkeissa, joissa on linjattu ja kehitetty terveydenhuollon tulevaisuutta. Tätä yhteistyötä me lääketeollisuuden toimijat haluamme edelleen jatkaa. Haluamme antaa oman osaamisemme suomalaisten terveyden edistämiseen.

Jatketaan keskustelua Twitterissä @kati_nyman!

- Kati Nyman, External Affairs Director

Teksti on ilmestynyt aiemmin Lääketeollisuus ry:n blogissa