FIBS

Hiilineutraali bisnes on tulevaisuuden kestävää yritystoimintaa

Blogikirjoitus   •   Touko 27, 2016 10:52 EEST

Yritysten hiilineutraaliudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Tätä olen itse pohtinut Sitrassa yli kahden vuoden ajan, kun olemme vieneet eteenpäin projektia Hiilineutraali teollisuus. Matkan aikana vastauskin on löytynyt: kyse on yrityksen kokonaisvaltaisesta muuntumisesta.

Suomalaisista teollisuusyrityksistä jopa 75 % näkee hiilineutraaliuden tärkeänä kilpailukyvyn lähteenä joko nyt tai tulevaisuudessa (Taloustutkimus 2015). Tämä projektimme alkuvaiheessa saatu tulos oli erittäin positiivinen ja kannustava. Kysyimme myös, mikä ajaa yrityksiä hiilineutraaliuuteen? Vastaus tähän kysymykseen oli valitettavasti vähemmän mairitteleva. Kyselymme mukaan suomalaisten yritysten vähähiilisyyspyrkimyksissä uuden liiketoiminnan ja tuotteiden kehittäminen uusille markkinoille oli kaikkein pienimmässä roolissa. Tämä laittoi miettimään, ovatko yritykset vielä ymmärtäneet hiilineutraaliuden tavoittelun todellisen merkityksen?

Suppeasti ajatellen hiilineutraalius voidaan saavuttaa kolmen vaiheen kautta, joissa ensin määritellään yrityksen päästötaso tai hiilijalanjälki, tämän jälkeen tehdään suunnitelman mukaisia päästövähennystoimia ja lopuksi kompensoidaan jäljelle jääneet päästöt. Monet yritykset toimivat jo näin ja raportoivat päästöistään ja niiden vähennystoimistaan ansiokkaasti. Suomalaiset yritykset ovatkin pärjänneet hyvin monissa arvioinneissa juuri raportointinsa avoimuuden vuoksi.

Kattavampi tapa käsitellä hiilineutraaliutta on nähdä se liiketoiminnan kokonaisvaltaisena visiona tai tulevaisuuden tavoitetilana. Tällöin päästöjen vähentämisen lisäksi yrityksen hiilineutraaliin toimintamalliin sisältyy olennaisena osana puhtaan, vähähiilisemmän liiketoiminnan kasvattaminen, puhtaiden tuotteiden ja palveluiden innovaatiot sekä koko yritystoiminnan murros hiilineutraaliin suuntaan.

Tämä jälkimmäinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa, on mielestäni kestävämpi ratkaisu. Se on myös ainoa tapa, joka pitkällä tähtäimellä muuntaa hiilineutraaliuuden hyödyt yrityksen kilpailukyvyksi.

Jos yritys keskittyy ainoastaan parantamaan oman toimintansa päästötehokkuutta, se jättää hyödyntämättä valtaisat liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Uusien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kautta hiilineutraalius synnyttää yritykselle uusia asiakkaita, markkinoita ja liikevaihtoa. Lisäksi tarjoamalla puhtaita ratkaisuja yritys voi auttaa asiakkaitaan ja muita yhteistyötahoja heidän omissa hiilineutraaliuspyrkimyksissään. Näin luodaan positiivista hiilikädenjälkeä ja saadaan aikaan laajakantoisempia ja pitkäaikaisempia vaikutuksia kuin mihin yksittäisen yrityksen hiilineutraalius pystyisi.

Jaanan hiilineutraalius-teesit yrityksille:

  • Katse kokonaisuuteen. Ymmärrä yrityksesi toiminta kokonaisuutena ja integroi hiilineutraalius osaksi liiketoimintaa, johtamiskäytäntöjä, päätöksentekoa ja ennen kaikkia strategiaa. Tee hiilineutraaliudesta toimintasi ydin kaikilla tasoilla.
  • Ilmastoriskeistä ilmastobisnekseen.Uuden puhtaamman liiketoiminnan kehittäminen juuri nyt on tulevaisuuden vastuullista ja kestävää yritystoimintaa. Ilmastobisneksen kasvumarkkinat odottavat ottajaansa.

Kehitä kumppanuuksia. Hiilineutraalius muuttaa kaikkien toimialojen rakenteita ja toimintoja. Käytä uusia kumppanuuksia rohkeasti hiilineutraaliuden liikkeellepanevana voimana.

Valittamisesta vastuunottoon. Ota vastuu omasta tontistasi ja tee itse kaikki, mitä pystyt. Kukaan ei voi vaatia sinulta enempää, mutta huomaat, että vaadit itse muilta enemmän.

Hiilikädenjäljellä hyväntekijäksi. Tuottamalla muiden käyttöön ratkaisuja, joilla käyttäjän oma hiilijalanjälki alenee, yrityksesi on osa positiivisten vaikutusten ketjua. Tee hyvän tuottamisesta muille yrityksesi toiminnan missio, niin voit itsekin hyvin.

JAANA PELKONEN
Johtava asiantuntija, Sitra
jaana.pelkonen@sitra.fi
#hiilineutraali #ilmastobisnes