FIBS

Miten yrityksesi menestyy vähähiilisessä yhteiskunnassa?

Blogikirjoitus   •   Marras 17, 2016 15:14 EET

Marrakechissa Marokossa luodaan parhaillaan maailmalle yhteistä ilmastostrategian tiekarttaa. Päätavoite on tiedossa: ilmastonmuutoksen hidastamiseksi yhteiskunnan täytyy muuttua hiilineutraaliksi. Yritysten rooli toteutuksessa on merkittävä.

Maanantaina 7.11. alkanut YK:n 22. ilmastokokous (COP 22) on jatkoa viime vuonna Pariisissa pidetylle, käänteentekevälle COP 21 -kokoukselle, jossa lähes 200 valtiota sitoutui tiukkoihin kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin. Pariisin sopimus ratifioitiin ennätysvauhdilla mm. Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa ja Kanadassa ja tuli voimaan 4.11. – sen tavoitteet siis etenevät Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksesta huolimatta.

COP 22:ssa sovitaan Pariisin ilmastosopimuksen toteutustavoista

Marrakechissa on tarkoitus sopia tavoista, joilla lupaukset viedään käytäntöön. Pieniä yhteiselle tiekartalle suunniteltavat toimenpiteet eivät ole: ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii mittavaa muutosta koko maailman energiainfrastruktuuriin ja teollisuuden prosesseihin. Puhtaat energiamuodot, cleantech-ratkaisut ja hiilen sidonta ovatkin Marrakechin keskustelujen keskiössä.

Tärkeitä keskustelunaiheita ovat myös sijoituspääoman entistä voimakkaampi ohjaaminen sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen että lämpenemisen aiheuttamien vaikutusten hallintaan, ja yhteisten edellytysten luominen valtioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyölle.

Samanaikaisesti Suomen hallitus viimeistelee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, jossa määriteltyjen toimien avulla kannamme oman osuutemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalaisella osaamisella voisi nyt olla hyvinkin näytön paikka.

Muutoksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille

Yrityksien liiketoiminnalle toimenpiteet tarkoittavat muutoksia, joista osa saattaa toteutua hyvinkin nopealla aikataululla. Tiukemman lainsäädännön ja päästöoikeuksien hinnan nousun lisäksi sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset hiilivähennyksille, ilmastoriskien huomioimiselle ja läpinäkyvyydelle kasvavat. Toisaalta vähähiilisten ratkaisuiden tarjoajille ja cleantech-osaajille aukeaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja green bondien – hiilivähennyksiin tähtäävien rahoitusinstrumenttien – markkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti.

COP 22 -ilmastokokouksen teemoja voi punnita liiketoiminnan näkökulmasta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Miten yrityksesi menestyy vähähiilisessä yhteiskunnassa ja millaisina muutoksina tämä näkyy strategiassa ja liiketoimintamallissa?
  • Onko yrityksesi valmis vastaamaan omien asiakkaidensa, viranomaistahojen, osakkeenomistajien ja kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin?
  • Millaisia riskejä liiketoiminnalle muodostuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten sään ääri-ilmiöistä, puhtaan veden niukkuudesta ja sosiaalisista levottomuuksista?
  • Kuinka yrityksesi on huomioinut maakohtaisten päästövähennyssitoumusten vaikutukset, kuten muuttuvan lainsäädännön ja veromuutokset, toiminta-alueellaan?

Voit myös seurata sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua verkkosivuillamme olevan UN Climate Talks LIVE -sovelluksen avulla.

Lue lisää COP 22:n vaikutuksista liiketoimintaan.

Keskustelun pohjaksi voit ottaa vaikkapa laatimamme Boardroom-kysymykset.

NINA KILLSTRÖM

Kirjoittaja toimii asiantuntijana KPMG:n vastuullisen sijoittamisen, ilmasto- ja yritysvastuun yksikössä

Blogi on alunperin julkaistu KPMG:n verkkosivuilla 11.11.2016.