Viestintätoimisto Lyhyesti

Taloyhtiön viestintää voi suunnitella

Blogikirjoitus   •   Huhti 15, 2016 20:20 EEST

Viestintä voidaan nähdä strategisena osana esimerkiksi taloyhtiön toimintaa.

Silloin kun viestintä ja viestinnän suunnittelu otetaan kiinteäksi osaksi kokonaisuuden suunnittelua saadaan paremmin tuloksia, kuin jos viestintä nähdään erillisenä, vain tarpeen vaatiessa palvelukseen kutsuttavana toimintona.

Taloyhtiöissä on säännöllisesti vuosittain toistuvia tapahtumia, joihin useimmissa taloyhtiöissä onkin vakiintunut viestintätapa ja valitut kanavat. Yhtiökokoukset ja talkoot ovat varmasti useimmiten niitä asioita, joista taloyhtiön vastuuhenkilöt viestivät osakkaille ja asukkaille.

Viestintä taloyhtiöiden sisällä voi olla kuitenkin tätä minimiä laajempaa. Viestinnän suunnittelua aloitettaessa kannattaakin ensin pohtia ainakin viestinnän

  1. tavoitteita: esimerkiksi tarvitaanko parempaa tiedonkulkua taloyhtiössä
  2. osaamista ja resursseja: onko vastuuhenkilöillä viestintäosaamista ja aikaa viestinnän toteuttamiseen
  3. kohderyhmiä ja millä viestinnän kanavilla heidät tavoittaa: ovatko kaikki taloyhtiön asukkaat ja osakkaat tavoitettavissa yhdellä kanavalla vai tarvitaanko useampia kanavia
  4. tavoitteiden mittaamista: miten todennetaan tavoitteiden saavuttaminen. Toteutetaanko sekä lähtötilanteessa asukastyytyväisyystutkimus joka toistetaan ehkä vuoden parin välein.