Tieturi Oy

Testaus 2014: Testaajien panostettava dialogiin ja itsensä kehittämiseen

Blogikirjoitus   •   Touko 16, 2014 09:34 EEST

Vaikka luonnossa kevät antaa odottaa itseään, Tieturissa kevät on koittanut ja sen tunnistaa vuotuisesta virstapylväästä: Testaus-seminaarista.

90-luvulta asti järjestetyn seminaarin tarkoituksena on koota alan ammattilaiset yhteen pohtimaan testausalan trendejä, kuulemaan huippuammattilaisten puheenvuoroja sekä jännittämään, kuka julistetaan Vuoden Testaajaksi.  

Tänä vuonna puheenvuoroissa korostui meneillään oleva murros, joka pakottaa testaajan luoviin ratkaisuihin ja oman roolin uudelleenmäärittelyyn.  

Testausala murroksessa

Testaus 2014 -seminaarin keynote-esiintyjänä nähtiin englantilainen testausalan suurvaikuttaja, EuroSTAR-palkittu Paul Gerrard. Gerrardin ydinteesinä oli, että testausala on suuressa murroksessa. Hänestä muutos heijastuu työhön siten, että testaajan tulee miettiä entistä luovemmin suhtautumistaan omaan työhönsä. Sen sijaan että kehittäjät ja testaajat rajoittavat työskentelynsä yhteen tuotantotapaan, kuten vaikkapa yhteen tiettyyn Agile-viitekehykseen, heidän tulee itse osoittaa ketteryyttä valitsemalla ja yhdistelemällä luovasti erilaisia tuotantotapoja tilanteen vaatimalla tavalla. Gerrardin mielestä on tärkeää, että testaajat suhtautuvat työhönsä luovasti ja miettivät jatkuvasti uudenlaisia tapoja testata sen sijaan että pitäytyisivät omissa rutiineissaan.

Myös Antti Niittyviita, Vuoden Testaaja 2012 Prove Expertise Oy:stä, korosti luovan työotteen tärkeyttä. Lisäksi hän toi esiin puheenvuorossaan kommunikoinnin ja dialogin tärkeän roolin.  

Silloin kun testaaja keskittyy ainoastaan omaan ydintyöhönsä, ja tuottaa vaikkapa tietoa softan kunnosta, hänen työpanoksensa on helposti korvattavissa. Kunnianhimoinen testaaja keskittyykin erilaisen lisäarvon tuottamiseen. Niittyviita kertoi esimerkin käyttämästään tavasta havainnoillistaa testauksessa löydetyt ohjelmistovirheet. Siinä pienetkin bugit merkitään ylös isolle janalle, jossa bugit konkreettisesti liitetään ohjelmiston kohtiin. Tämä tulostetaan pitkälle paperille, joka voidaan rullata auki asiakkaan silmien edessä. Näin myös asiakas havahtuu siihen, että vaikka bugit olisivatkin pieniä, jos niitä on paljon on niille tehtävä jotain.

Niittyviidan teesit tehokkaaseen viestintään ovat tiivistettävissä seuraavaan kolmeen etappiin:

1) Aloita tarinalla - se herättää kuulijan kiinnostuksen

2) Havainnollista asia myös visuaalisesti

3) Raaka data ja testauksen kautta saatu tieto ovat vasta kolmantena tärkeyslistalla!

Kuinka testata monimutkaisissa ympäristöissä?

Testaus on aina vaativaa puuhaa, lisäksi monet joutuvat tekemään sitä poikkeuksellisen haastavissa ympäristöissä.

Arto Kiiskinen videovalvontaan erikoistuneesta Mirasys-yhtiöstä kuvaili toimintaympäristöään paikoin jopa "kaoottiseksi". Lähes kaikissa Mirasysin projekteissa on uusia erityisvaatimuksia, jotka eivät kuulu yhtiön normaaliin tuote- ja palveluvalikoimaan. Uusia tuotteita ja ominaisuuksia on kyettävä tuottamaan erittäin ripeään tahtiin, sillä asiakas ei ole valmis odottamaan. Työntekoa pirstaloittaa myös tukipyynnöt, joita lähetetään eteenpäin joka viikko testaustiimille. Näiden vaatiman työn määrää ja laajuutta ei voi mitenkään ennakoida.

Kiiskinen kertoi heidän käyttävän joitakin hyväksi havaittuja menetelmiä testauksessa. Ensinnäkin testaustiimissä on linjattu, että tehdään yksi asia kerrallaan niin tehokkaasti kuin mahdollista ja saatetaan aina aloitettu työ loppuun. Lisäksi aina on tiedettävä, mihin seuraavaksi ryhdytään, ja omalle tiimille on annettava työrauha.

Myös Kaisa Tirkkonen Kelasta joutuu tiimeineen työskentelemään haastavassa testausympäristössä. Kelassa on käynnissä organisaation historian suurin teknologiauudistushanke, joka kulkee nimellä Arkki. Sen puitteissa uusitaan kaikki sähköiset asiointipalvelut ja etuusjärjestelmät, joita on useita kymmeniä.

Kelassa testauksen näkökulmasta kaikki on isoa ja monimutkaista. Erilaisia järjestelmiä on valtavasti, ja uudistushankkeen aikana sekä poistuvia että uusia järjestelmiä joudutaan testaamaan. Lisähaasteena on käyttäjien valtava määrä. Monissa järjestelmissä suorituskyky on kriittisen tärkeää, sillä palvelulla saattaa olla tuhansia yhtäaikaisia käyttäjiä. Haasteen muodostaa myös eri järjestelmien liityntäkohdat –  aina ei ole helppo erottaa mihin tietty järjestelmä päättyy ja mistä seuraavat alkaa. Koska Kela toteuttaa aina voimassaolevaa lainsäädäntöä, on sen kyettävä reagoimaan nopeasti eduskunnan päättämiin lainsäädännön muutoksiin.

Lisää yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä

Kaikille päivän mittaan pidetyille puheenvuoroille yhteistä oli, että testauksen toivottiin integroituvan saumattomammin ohjelmistokehitykseen. Pauli Kauppila Secrays Oy:stä korostikin, että myös tietoturvatestaus kuuluu kaikille testaajille, eikä siihen suinkaan tulisi suhtautua erillisenä saarekkeena.

Kauppila kertoi että tietoturvatestauksen pariin ajaudutaan usein kuten muuhunkin testaukseen - työhön ei tulla niinkään suoraan koulunpenkiltä vaan alaan kasvetaan, ja usein vahva harrastaminen auttaa alalle pääsyä.

Samoilla linjoilla oli Vuoden Testaaja 2013 Minna Aalto Knowit Oy:stä. Hän kuvaili matkaansa testauksen maailmaan alkaneen melkein sattumalta. Aluksi Aalto kouluttautui sihteeriksi, mutta pääsi töissä työskentelemään mielenkiintoisten järjestelmien pariin ja huomaamattaan Aalto oli testaustyön imussa, vaikka onkin opiskellut myös paljon muutakin.

Kari Kakkonen, Finnish Software Testing Boardin (FiSTB) puheenjohtaja, täydensi Minnankin esiin nostamaa teemaa oman osaamisen kehittämisen merkityksestä. Kari esitteli ytimekkäästi ISTQB®:n Foundation-tason laajennuksen, Agile Testing -sertifikaatin. Kari tiivisti myös kiinnostavia tuloksia ISTQB®:n kyselytutkimuksesta 2013-2014 Suomen osalta. Tutkimus paljasti, että kiinnostus sertifikaatteja, myös uutta Agile Testing -sertifikaattia, kohtaan jatkuu vahvana.

“Päivän ydinantia lienee oivallus siitä, että testaajan rooli on tosiaan murroksessa. Nykyään testaaja ei enää flegmaattisena odota, että ohjelmistokehittäjältä tippuisi softaa testattavaksi, vaan hän on itse eturivissä mukana kun uusia ohjelmistoja tuotetaan. Siksi uuden oppiminen on testaajalle ensiarvoisen tärkeää” summaa tilaisuuden isäntä, Senior Consultant Petri Säilynoja Tieturilta.