FIBS

​Vastuullisuuden edelläkävijä panostaa luonnon monimuotoisuuteen

Blogikirjoitus   •   Marras 10, 2016 12:36 EET

Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on yksi suurimpia kestävän kehityksen uhkia maailmassa. Jos mittarina käytetään sitä, kuinka moninkertaisesti ylitämme maapallon kestokyvyn, nousee se uhkien joukossa kirkkaasti kärkeen, selvästi yli ilmastonmuutoksen. World Wildlife Fundin juuri julkistaman ”Living Planet 2016” –raportin mukaan maailmanlaajuisten selkärankaislajien (nisäkkäät, linnut, kalat, sammakkoeläimet ja matelijat) populaatioiden yksilömäärät ovat vähentyneet 58 % vuosina 1970-2012. Maailman uhanalaisista lajeista kymmenien prosenttien ennustetaan katoavan lähivuosikymmeninä. Nämä seikat osoittavat vakavaa epätasapainoa, joka voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin monimutkaisten vaikutusketjujen kautta.

Vaikka uhka on suuri, on siihen kiinnitetty Suomessa vain vähän huomiota. Viranomaiset ja luontojärjestöt pitävät asiaa esillä, mutta poliitikkojen, median ja yritysten agendalla se on harvoin. Suomi on kuitenkin sitoutunut sekä YK:ssa että EU:ssa pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä. Jotta saamme edes hidastettua sitä, on välttämätöntä saada yritykset mukaan.

Rakennusala ensimmäisenä toimialana liikkeelle tavoitteiden saavuttamiseksi

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on saatava osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa. Etenkin luonnossa toimivat alat, kuten maatalous sekä elintarvike-, kaivos-, metsä-, energia- ja rakennusteollisuus, on saatava mukaan laajalla rintamalla. Muuten ei tavoitteiden saavuttaminen ole mahdollista. Ensimmäisenä liikkeelle on lähtenyt rakennusala, joka perusti vuosi sitten kuuden suurimman rakennusliikkeen ja Ruduksen muodostaman ryhmän, jonka tehtävänä on vaikuttaa siihen, että rakennushankkeet toteutettaisiin siten, että luonnon monimuotoisuutta edistetään.

Yrityksissä luonnon monimuotoisuus on usein nähty uhkana; esimerkiksi liito-oravan tai viitasammakon löytyminen tontilta on saattanut hidastaa tai jopa estää kohteen toteuttamisen. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on kuitenkin nähtävä mahdollisuutena: Alusta asti asiantuntijoiden kanssa monimuotoisuuden vaatimukset oikein huomioituina ja toteutettuina päästään win/win -tilanteeseen, jossa kohde voidaan toteuttaa järkevällä tavalla ja luonto hyötyy.

Vastuullisuuden edelläkävijä edistää luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tarjoaa yritykselle myös hyvän mahdollisuuden erottua vastuullisena toimijana ja edelläkävijänä. Hiilijalanjäljen huomioiminen on jo arkipäivää ja pikemminkin itsestäänselvyys, mutta biodiversiteetin edistämiseen panostava yritys saa helpommin positiivista julkisuutta, koska siihen panostavien yritysten joukko on vielä pieni.

Edelläkävijöiden joukko on kuitenkin kasvussa. FIBSin biodiversiteetin Master Class –koulutuksen on käynyt jo muutama kymmenen yritystä. Nämä yritykset ovat jo toteuttaneet monta pilottihanketta, joita on syytä nostaa laajemmankin huomion kohteeksi. ”Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016” –kilpailu tarjoaa tähän oivan tilaisuuden!

LAURI KIVEKÄS
Toimitusjohtaja, Rudus Oy

Lauri Kivekäs on myös Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 –kilpailun tuomariston puheenjohtaja