Media no image

Uutta tietoa suorista antikoagulanteista elävässä elämässä – lähes 120 000 eteisvärinäpotilaan* rekisteritutkimus riippumattoman tahon toimesta on julkaistu.

Lehdistötiedotteet   •   Loka 20, 2016 08:43 EEST

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviranomaisen (FDA) tutkijat ovat tehneet tähän asti laajimman suoran vertailun suorien antikoagulanttien välillä. Retrospektiivinen kohorttitutkimus käsitti 118 891 ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavaa potilasta, jotka olivat aloittaneet eteisvärinän antikoagulaatiohoidon dabigatraanilla (kauppanimi Pradaxa) tai rivaroksabaanilla (kauppanimi Xarelto). Dabigatraaniryhmässä oli 52 240 potilasta ja rivaroksabaaniryhmässä 66 651 potilasta. Potilaat eivät olleet aiemmin saaneet antikoagulaatiolääkitystä.1

Potilaat olivat vähintään 65-vuotiaita ja kuuluivat Yhdysvaltojen Medicare-sairausvakuutusohjelmaan. He olivat aloittaneet lääkityksen jommallakummalla valmisteella marraskuun 2011 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Tutkimuksessa olivat mukana dabigatraanin annos 150 mg x 2 ja rivaroksabaanin annos 20 mg x 1.1 Suomessa yli 80-vuotiailla potilailla käytetään dabigatraanin 110 milligramman annosvahvuutta2. Tutkimustulokset julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä lokakuussa 2016.1

Tutkimuksen mukaan:

 • Dabigatraania saaneilla potilailla esiintyi rivaroksabaaniryhmää vähemmän kallonsisäisiä ja muita merkittäviä verenvuotoja, mukaan lukien maha-suolikanavan verenvuodot. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä.
 • Muiden ensisijaisten päätetapahtumien (iskeemiset aivohalvaukset, kuolemat) osalta hoitojen välillä ei ollut merkitsevää eroa.
 • Toissijaiset päätetapahtumatulokset olivat molempien lääkkeiden osalta samankaltaisia tai dabigatraanilla hieman parempia kuin rivaroksabaanilla.1

Suorien antikoagulanttien välillä ei ole tätä ennen tehty yhtä laajoja vertailuja. Nyt julkaistu tutkimus tarjoaa elävän elämän tutkimusnäyttöä laajan potilasryhmän näkökulmasta, mukaan lukien iäkkäät ja monisairaat potilaat.3


Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com


Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.4

Viitteet:

1. Graham DJ, et al. Stroke, Bleeding, and Mortality Risks in Elderly Medicare Beneficiaries Treated With Dabigatran or Rivaroxaban for Nonvalvular Atrial Fibrillation. JAMA Intern Med. 2016 Oct 3. [Epub ahead of print].

2. Pradaxa valmisteyhteenveto.

3. Parks AL, et al. Comparing Non-Vitamin K Oral Anticoagulants: Where We Are Now. JAMA Intern Med. 2016 Oct 3. [Epub ahead of print].

4. Boehringer Ingelheim, Data on File.

*ei-läppäperäinen eteisvärinä

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 500 ihmistä 145 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2015 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,8 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen investoitiin 20,3 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lähes 120 000 eteisvärinäpotilaan* rekisteritutkimus riippumattoman tahon toimesta on julkaistu.

Lue lisää »
Media no image

Uusi tutkimus selvittää dabigatraanin käyttöä aivolaskimotukoksissa

Lehdistötiedotteet   •   Touko 18, 2016 12:02 EEST

Alkava seurantatutkimus vertaa dabigatraania (kauppanimi Pradaxa) varfariiniin aivolaskimotukoksen hoidossa ja uusiutumisen ehkäisyssä1. Tutkimus on alkamassa myös Suomessa.

Lääkeyhtiö Boehringer Ingelheim käynnistää tänä vuonna tutkimuksen, joka selvittää veren hyytymistä estävän dabigatraanin käyttöä aivolaskimotukosten hoidossa ja ehkäisyssä. Faasin III satunnaistettu, kontrolloitu RE-SPECT CVT -seurantatutkimus vertaa dabigatraanin tehoa ja turvallisuusprofiilia varfariiniin. Kyseessä on ensimmäinen vastaavat ehdot täyttävä tutkimus, joka selvittää suoran oraalisen antikoagulantin käyttöä aivolaskimotukospotilailla.1 Tutkimuksen alkamisesta kerrottiin eurooppalaisen aivohalvausjärjestö ESOnvuosittaisessa ESOC-konferenssissa Barcelonassa toukokuussa. Tutkimus on alkamassa myös Suomessa.

Aivolaskimotukos syntyy, kun kallonsisäisiin laskimoihin tai laskimosinuksiin muodostuu verihyytymä. Jos aivolaskimot tai laskimosinukset tukkeutuvat, veri ei pääse virtaamaan pois aivoista. Tämä voi nostaa kallonsisäistä painetta ja aiheuttaa verentungosta sekä veren vuotamista aivokudokseen, mikä johtaa lopulta aivohalvaukseen.2

Aivolaskimotukos on melko harvinainen, mutta se vaatii välitöntä hoitoa. Hoitamattomana siitä on vakavaa ja pitkäkestoista haittaa.2 Aivolaskimotukosten hoitoon ja niiden uusiutumisen ehkäisyyn käytetään yleisimmin veren hyytymistä estävää lääkitystä, joka alkaa hepariinilla ja jatkuu varfariinilla1. Dabigatraanin teho ja turvallisuusprofiili on aiemmin todettu hyväksi toisentyyppisten verihyytymien ehkäisyssä verrattuna varfariiniin.3–7 Alkava RE-SPECT CVT -tutkimus selvittää, voivatko myös aivolaskimotukospotilaat hyötyä dabigatraanihoidosta.1

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

RE-SPECT CVT -tutkimus

RE-SPECT CVT on faasin III satunnaistettu, kontrolloitu ja avoin seurantatutkimus. Se selvittää dabigatraanieteksilaatin tehoa ja turvallisuusprofiilia aivolaskimotukoksen hoidossa ja uusiutumisen ehkäisyssä potilailla, joilla on saattanut olla myös aivohalvaus. Tutkimuksessa on mukana 180 vähintään 18-vuotiasta potilasta Euroopasta ja Kanadasta. Tutkimus määrittelee dabigatraanieteksilaatin soveltuvuuden aivolaskimoiden ja laskimosinusten verihyytymien hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn verrattuna hyvin toteutuvaan varfariinihoitoon (INR 2–3). Potilaat satunnaistetaan saamaan joko varfariinia tai dabigatraanieteksilaattia.1 Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan vuonna 2019.8

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.8 Dabigatraanieteksilaatti on ensimmäinen suora oraalinen antikoagulantti, jolle on hyväksytty vastalääke9.

Idarusitsumabi

Idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin ja neutraloi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabi kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi. Idarusitsumabia käytetään aikuisille potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet.9 Idarusitsumabiin liittyviä vakavia haittavaikutuksia tai vastalääkkeen annostelun jälkeistä veren hyytymistä edistävää vaikutusta ei ole havaittu tutkimuksissa10,11.

Lähteet

1. Ferro J.M. et al. Randomized evaluation of the safety and efficay of dabigatran etexilate versus dose adjusted warfarin in patients with cerebral venous thrombosis (RE-SPECT CVT). Presented on Tuesday 10 May at the 2nd European Stroke Organisation Conference 2016, Barcelona, Spain.

2. Agostoni E., Aliprandi A. and Longoni M. Cerebral venous thrombosis. Expert Review of Neurotherapeutics. 2009;9(4):553-64.

3. Connolly SJ. et al. The long term multi-center extension of dabigatran treatment in patients with atrial fibrillation (RELY-ABLE) study. Circulation. 2013;128:237–43.

4. Connolly SJ. et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. NEJM 2009;361:1139–51.

5. Connolly SJ. et al. Newly identified events in the RE-LY trial. NEJM 2010;363:1875–6.

6. Schulman S. et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. Circulation. 2014;129:764-72.

7. Schulman S. et al. Extended use of dabigatran, warfarin or placebo in venous thromboembolism. NEJM 2013;368:709–18.

8. Boehringer Ingelheim data on file.

9. Praxbind valmisteyhteenveto.

10. Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM 2015;373:511–20.

6. Glund S, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet 2015;386:680–90.

PRA52/16052016

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 500 ihmistä 145 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2015 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,8 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen investoitiin 20,3 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lääkeyhtiö Boehringer Ingelheim käynnistää tänä vuonna tutkimuksen, joka selvittää veren hyytymistä estävän dabigatraanin käyttöä aivolaskimotukosten hoidossa ja ehkäisyssä. Faasin III satunnaistettu, kontrolloitu RE-SPECT CVT -seurantatutkimus vertaa dabigatraanin tehoa ja turvallisuusprofiilia varfariiniin.

Lue lisää »
Media no image

Ensimmäinen suoran suun kautta otettavan verenohennuslääkkeen vastalääke tuli sairaaloihin

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 13, 2016 10:01 EET

Suomessa on noin 190 000 antikoagulaatio- eli verenohennuslääkkeiden käyttäjää (1). Heistä valtaosa käyttää lääkitystä siksi, että se ehkäisee eteisvärinä-rytmihäiriön aiheuttamia aivohalvauksia. On arvioitu, että vuosittain jopa yksi viidestäkymmenestä verenohennuslääkkeen käyttäjästä voi joutua tilanteeseen, jossa veren hyytymistä estävä vaikutus on kumottava (2,3). Kumoamista voidaan tarvita esimerkiksi ennen hätäleikkausta tai muuta kiireellisistä toimenpidettä. Sitä voidaan tarvita muiden tukitoimien lisäksi myös silloin, jos potilaalla on hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuoto. Tällaisia verenvuotoja voi tulla esimerkiksi onnettomuudessa tai potilaalle, jonka verenohennuslääkkeen pitoisuus veressä on noussut esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnan takia.

– Tällaisissa verenvuototilanteissa veren normaali hyytyminen pitää pystyä palauttamaan nopeasti, sillä vakava verenvuoto voi aiheuttaa pysyvän vammautumisen tai johtaa kuolemaan, sanoo hyytymissairauksien professori, sisätautien erikoislääkäri Riitta Lassila Hyksistä.

Suomen yliopisto- ja keskussairaaloilla on nyt käytössä vastalääke, joka on kehitetty kumoamaan verenohennuslääke dabigatraanin vaikutus. Boehringer Ingelheimin kehittämä idarusitsumabi on ensimmäinen suoran oraalisen antikoagulantin vastalääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan unionissa. Idarusitsumabilla voidaan kumota dabigatraanin veren hyytymistä estävä vaikutus potilailla, jotka tarvitsevat kiireellisen toimenpiteen tai hätäleikkauksen. Vastalääke on tarkoitettu myös henkeä uhkaaviin tai hallitsemattomiin verenvuotoihin. (4)

Kun potilas aloittaa verenohennuslääkityksen, lääkärin täytyy arvioida tarkasti sekä potilaan veritulppariski että verenvuotoriski. Samoin seurannassa ja terveydentilan muuttuessa tarvitaan aina vastaava riskiarvio. Jos potilas joutuu leikkaukseen, hyytymistasapainon merkitys korostuu. Jos leikkauksella ei ole kiire, voidaan yleensä odottaa, että verenohennuslääkkeen vaikutus väistyy. Vastalääke kuitenkin nopeuttaa leikkaukseen pääsyä, kun toimenpide pitää tehdä nopeasti.

– Erityisesti hätäleikkauksissa, aivoverenvuodoissa ja sisäelinten verenvuodoissa idarusitsumabin tulo antaa lääkärille pelivaraa ja parantaa komplikaatioista toipumisen mahdollisuutta. Vastalääkkeen käyttöön liittyy vielä koulutettavaa, sillä kyseessä on uusi lääkeaine, Lassila sanoo.

– Oikealla potilaalla oikein käytettynä verenohennuslääkitys on turvallista. Vastalääke on keino varautua odottamattomiin tilanteisiin, Lassila sanoo.

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.(7)

Idarusitsumabi
Idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin ja neutraloi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabi kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi. Idarusitsumabia käytetään aikuisille potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet.(4) Idarusitsumabiin liittyviä vakavia haittavaikutuksia tai vastalääkkeen annostelun jälkeistä veren hyytymistä edistävää vaikutusta ei ole havaittu tutkimuksissa (5,6).

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 700 ihmistä 146 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2014 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 13,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen investoitiin 19,9 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lähteet

 1. Kelan tilastollinen tietokanta Kelasto. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot, WIT137A.
 2. Healey JS et al. Periprocedural bleeding and thromboembolic events with dabigatran compared with warfarin: results from the randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy (RE-LY) randomized trial. Circulation 2012;126:343–8.
 3. Supplement to: Connolly SJ et. al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med 2010;363:1875-6.
 4. Praxbind valmisteyhteenveto.
 5. Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM 2015;373:511–520.
 6. Glund S, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet 2015;386:680–690.
 7. Boehringer Ingelheim data on file.

Verenohennuslääke dabigatraanin vastalääke idarusitsumabi on tullut käyttöön Suomen yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa. Vastalääke kumoaa dabigatraanin veren hyytymistä estävän vaikutuksen nopeasti. Tämä voi helpottaa hätäleikkauksien tekemistä ja vakavien verenvuotojen hallintaa merkittävästi.

Lue lisää »
Media no image

Fimea: Dabigatraanin vastalääkkeestä hoidollista ja taloudellista hyötyä

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 13, 2016 09:58 EET

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pitää antikoagulaatiolääke dabigatraanin vastalääkkeen idarusitsumabin käyttöä hoidollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta järkevänä (1). Tämä käy ilmi Fimean tuoreesta Lääkehoitojen arviointi -prosessin raportista.

Fimea kehittää parhaillaan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessia, ja idarusitsumabin arvio on osa tätä kehitystyötä. Tavoitteena on sujuvoittaa uusien sairaalalääkkeiden käyttöönottoa ja edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitojen saatavuudessa. Fimean mukaan pilotti testaa arviointiprosessia tilanteessa, jossa arvioitavat lääkehoidot ovat saaneet äskettäin myyntiluvan Euroopassa.(1) Euroopan komissio myönsi idarusitsumabille myyntiluvan 1.12.2015.

Fimean arviointi perustuu julkaistuihin tutkimuksiin, Euroopan lääkeviraston tuottamaan julkiseen arviointilausuntoon sekä muista lähteistä saataviin tietoihin, mukaan lukien myyntiluvan haltijan toimittamat tiedot. Fimean mukaan tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki uudet sairaalalääkkeet käyvät läpi nopean arvioinnin ennen käyttöönottopäätöstä. Jatkossa pyritään löytämään menettelytapa, joka johtaisi kansalliseen suositukseen lääkkeen käytöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista rajauksista.(1)

Idarusitsumabilla voidaan kumota dabigatraanin verta ohentava vaikutus päivystyksellistä toimenpidettä tai leikkausta tarvitsevilla potilailla. Idarusitsumabi on tarkoitettu myös henkeä uhkaaviin tai hallitsemattomiin verenvuototilanteisiin.(1) Idarusitsumabin kumoava vaikutus oli kliinisissä tutkimuksissa välitön (4). Idarusitsumabiin liittyviä vakavia haittavaikutuksia tai vastalääkkeen annostelun jälkeistä prokoagulanttista eli veren hyytymistä edistävää vaikutusta ei ole tutkimuksissa havaittu (3,4). Idarusitsumabia tutkitaan parhaillaan myös laajassa kansainvälisessä RE-VERSE AD -tutkimuksessa.(5)

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.(6)

Idarusitsumabi
Idarusitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin neutraloiden dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabi kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi. Idarusitsumabia käytetään aikuisille potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet. (2)

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 700 ihmistä 146 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2014 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 13,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,9 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lähteet

1. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015 Idarusitsumabi verenohennuslääke dabigatraanin vaikutuksen kumoamisessa. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 7/2015 http://www.fimea.fi/documents/160140/1153780/KAI+7_2015.pdf/48451b54-682e-47a1-bcea-c4631add26e4

2. Praxbind valmisteyhteenveto.

3. Glund S, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet 2015;386:680–690.

4. Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM 2015;373:511–520.

5. Pollack C. V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015;114(1):198-205. http://dx.doi.org/10.1160/TH15-03-0192.

6. Boehringer Ingelheim data on file.

PRA6/08012016

Antikoagulaatiolääke dabigatraanin vastalääke idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) sai Fimean sairaalalääkkeiden arvioinnissa myönteisen arvion (1). Idarusitsumabin arviointi oli osa pilottia, jolla Fimea testaa aiempaa nopeampaa sairaalalääkkeiden arviointiprosessia.

Lue lisää »
Media no image

Dabigatraanin vastalääkkeelle myyntilupa Euroopan Unionissa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 27, 2015 11:13 EET

Euroopan lääkeviranomainen on myöntänyt dabigatraanieteksilaatin (kauppanimi Pradaxa) vastalääkkeelle idarusitsumabille (kauppanimi Praxbind) myyntiluvan. Boehringer Ingelheimin kehittämä idarusitsumabi on ensimmäinen suoran oraalisen antikoagulantin spesifinen vastalääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan Unionissa (1).

Idarusitsumabilla voidaan kumota dabigatraanin verta ohentava vaikutus päivystyksellistä toimenpidettä tai leikkausta tarvitsevilla potilailla. Idarusitsumabi on tarkoitettu myös henkeä uhkaaviin tai hallitsemattomiin verenvuototilanteisiin. (1) Idarusitsumabin kumoava vaikutus oli kliinisissä tutkimuksissa välitön (3). Idarusitsumabiin liittyviä vakavia haittavaikutuksia (2,3) tai vastalääkkeen annostelun jälkeistä prokoagulanttista eli veren hyytymistä edistävää vaikutusta ei ole tutkimuksissa havaittu (2,3).

Idarusitsumabia on tutkittu laajassa kansainvälisessä RE-VERSE AD -tutkimuksessa, jossa on ollut mukana myös suomalaisia potilaita. Tutkimuksessa idarusitsumabin tehoa ja turvallisuusprofiilia arvioitiin tilanteissa, joissa potilas tarvitsi kiireellisen leikkauksen tai potilaalla oli hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuoto. (3,4)

– Tähänastiset tulokset ovat osoittaneet, että idarusitsumabi on toimiva, ja sen turvallisuusprofiili on hyvä, toteaa tutkimuksessa mukana ollut hematologian erikoislääkäri Elina Armstrong HUSin Hyytymishäiriöyksiköstä.

– Mahdollisuus dabigatraanin vaikutuksen kumoamiseen on tervetullut uusi työkalu kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa. Odotan, että idarusitsumabin käytöstä saadaan hyötyä ja samalla tilaisuus kartuttaa arvokasta tietoa ja kokemusta, Armstrong sanoo.

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta. (5)

Idarusitsumabi
Idarusitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin neutraloiden dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabi kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi. Idarusitsumabia käytetään aikuisille potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet. (1)

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 700 ihmistä 146 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2014 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 13,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,9 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lähteet

 1. Praxbind valmisteyhteenveto.
 2. Glund S, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet 2015;386:680–690.
 3. Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM 2015;373:511–520.
 4. Pollack C. V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015;114(1):198-205. http://dx.doi.org/10.1160/TH15-03-0192.
 5. Boehringer Ingelheim data on file.

P101/25112015

Euroopan lääkeviranomainen (EMA) on myöntänyt myyntiluvan antikoagulaatiolääke dabigatraanin vastalääkkeelle idarusitsumabille. Vastalääke kumoaa dabigatraanin verta ohentavan vaikutuksen välittömästi tilanteissa, joissa potilaalla on hallitsematon verenvuoto tai potilas pitää leikata kiireellisesti (1,3).

Lue lisää »
Media no image

Idarusitsumabi* kumoaa dabigatraanin verta ohentavan vaikutuksen minuuttien sisällä

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 24, 2015 12:55 EEST

 • Faasin kolme RE-VERSE AD™- potilastutkimuksesta kerätty väliaikaisdata osoittaa, että idarusitsumabi kumoaa muutamassa minuutissa dabigatraanieteksilaatin (kauppanimi Pradaxa) vaikutuksen yllättävässä vuototilanteessa tai nopeaa leikkaushoitoa vaativilla potilailla.1,2
 • RE-VERSE AD™ on ensimmäinen tutkimus, joka tutkii spesifin vasta-aineen vaikutusta suoran antikoagulantin toimintaan elävässä elämässä.
 • Data on julkaistu New England Journal of Medicine:ssä ja esitelty ISTH:n kongressissa kesäkuussa 2015.1,2
 • Helmi- ja maaliskuussa 2015 Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan lääkeviranomaiset myönsivät nopeutetun käsittelyn idarusitsumabin myyntilupahakemuksille. Myyntilupaa haetaan idarusitsumabin käytölle dabigatraanin antikoagulanttivaikutuksen nopeaa kumoamista tarvitsevien potilaiden hoitoon.
Faasin kolme RE-VERSE AD™- potilastutkimuksen väliaikaiset tulokset osoittavat, että 5 g idarusitsumabia kumosi välittömästi dabigatraanin verta ohentavan vaikutuksen sitä tarvinneilla potilailla. Idarusitsumabin ei havaittu aiheuttavan liiallista veren hyytymistä. Lääkeaineen turvallisuusprofiili säilyi tutkimuksessa entisellään.
Data on esitelty International Society of Thrombosis and Haemostasis -kongressissa 22.6.2015. Ne on julkaistu samanaikaisesti New England Journal of Medicine:ssä (NEJM).1,2

RE-VERSE AD™-tutkimuksesta
RE-VERSE AD™ on suunniteltu arvioimaan sellaisia potilastyyppejä ja tilanteita, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat kohdata elävän elämän akuuteissa tilanteissa.1,3Väljät mukaanottokriteerit takaavat, että jopa kaikkein vakavimmin sairaat tai loukkaantuneet potilaat (kuten sepsispotilaat tai vakavan kallonsisäisen verenvuodon saaneet), joiden tila vaatii dabigatraanin vaikutuksen välitöntä kumoamista, voidaan sisällyttää tutkimukseen.1,3
RE-VERSE AD™-data on koottu 90 potilaalta, jotka tarvitsivat dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen kumoamista kiireellisesti.
Potilaista 81:llä oli kohonnut antikoagulaatiotaso alkutilanteessa, ja heillä havaittiin seuraavaa:1
 • Tutkimus saavutti ensisijaisen päätetapahtumansa eli 100-prosenttisen kumoamisvaikutuksen kaikkien potilaiden mediaaniarvona.
 • Kumoamisvaikutus havaittiin heti ensimmäisen idarusitsumabiannoksen antamisen jälkeen, ja se oli täydellinen kaikilla paitsi yhdellä potilaalla.
 • 4 ja 12 tunnin jälkeen laboratoriokokeet osoittivat normaalin koagulaatiotason lähes 90 prosentilla potilaista
 • Leikkauksen aikaista normaalia veren hyytymistä (hemostaasi) raportoitiin 92 prosentilla leikkausta tai invasiivista hoitoa tarvinneista potilaista
Idarusitsumabin annostelun jälkeisestä prokoagulanttisesta vaikutuksesta ei tehty havaintoja.
Tromboottisia tapahtumia sattui viidelle potilaalle, joista kukaan ei saanut antitromboottista hoitoa tapahtuman aikaan.
Kaikkiaan 18 potilasta kuoli. Kuolleisuus 96 tunnin sisällä tutkimukseen osallistumisesta näytti liittyvän sairaalaan tulon alkuperäiseen kiireelliseen syyhyn, ja kaikki myöhemmät tapaukset näyttivät liittyvän liitännäissairauksiin.

Lisätiedot:
Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

Viitteet:

 • 1.Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM. 2015 June 22 (Epub ahead of print). Available at http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1502000?query=featured_home
 • 2.Pollack C.V. Initial results of the RE-VERSE AD trial: idarucizumab reverses the anticoagulant effects of dabigatran in patients in an emergency setting of major bleeding, urgent surgery, or interventions. Oral presentation on Monday 22 June 2015 at the International Society of Thrombosis and Haemostasis 2015 Congress, Toronto, Canada.
 • 3.Pollack C. V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015 May 28;114(1). http://dx.doi.org/10.1160/TH15-03-0192
 • 4.Glund S et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. The Lancet, available online 15 June 2015, doi:10.1016/S0140-6736(15)60732-2
 • 5.Boehringer Ingelheim Data on File.
 • 6.PRADAXA® valmisteyhteenveto, 2015.
 • 7.PRADAXA® European Summary of Product Characteristics, 2015.

* Idarusitsumabi on suositeltu International Nonproprietary Name (INN). Idarusitsumabi on tutkimuslääke, jolle ei ole myönnetty myyntilupaa kliiniseen käyttöön, ja valmisteen tehoa ja turvallisuutta tutkitaan lisää.

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli kolme miljoonaa potilasvuotta.5–7

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 400 ihmistä 142 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2013 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,1 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,5 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet Suomessa ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lisätietoja: www.boehringer-ingelheim.fi


Faasin kolme RE-VERSE AD™- potilastutkimuksen väliaikaiset tulokset osoittavat, että 5 g idarusitsumabia kumosi välittömästi dabigatraanin verta ohentavan vaikutuksen sitä tarvinneilla potilailla. Idarusitsumabin ei havaittu aiheuttavan liiallista veren hyytymistä. Lääkeaineen turvallisuusprofiili säilyi tutkimuksessa entisellään.

Lue lisää »
Media no image

Dabigatraanin spesifille vasta-aineelle haetaan myyntilupaa

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 04, 2015 12:00 EET

Boehringer Ingelheim hakee Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan lääkeviranomaisilta myyntilupaa idarusitsumabille, dabigatraanieteksilaatin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen kumoavalle spesifille vasta-aineelle.

 • Idarusitsumabia koskeva myyntilupahakemus on päässyt Euroopan lääkeviraston nopeutettuun käsittelyyn. Boehringer Ingelheim on pyytänyt nopeutettua käsittelyä myös Yhdysvaltain ja Kanadan lääkevirastoilta. 1
 • Kliinisissä tutkimuksissa idarusitsumabi kumosi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi, täysin ja pysyvällä tavalla.2

Boehringer Ingelheim hakee myyntilupaa idarusitsumabille Euroopan lääkevirasto EMA:lta, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta ja Health Canadalta.1 Myyntilupahakemus koskee idarusitsumabin käyttöä potilaille, jotka tarvitsevat nopeaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen kumoavaa hoitoa.

Myyntilupahakemus perustuu kliinisiin tutkimuksiin, joissa idarusitsumabin vaikutusta on tutkittu vapaaehtoisilla potilailla. Osa potilaista on ollut iäkkäitä, ja osalla on ollut munuaisten vajaatoimintaa.1–3 Faasin I tutkimuksissa idarusitsumabi kumosi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi, täysin ja pysyvällä tavalla ja ilman protromboottista vaikutusta.2

Hakemuksissa ovat mukana myös ensimmäiset väliaikaiset tulokset käynnissä olevasta RE-VERSE ADTM -tutkimuksesta. RE-VERSE ADTM on kansainvälinen faasin III tutkimus, jossa Boehringer Ingelheim arvioi idarusitsumabin käyttöä sellaisten dabigatraanilla hoidettujen potilaiden hoidossa, jotka tarvitsevat kiireellisen leikkauksen tai toimenpiteen tai joilla on kontrolloimaton tai henkeä uhkaava verenvuoto.4

Suorien antikoagulanttien turvallisuusprofiili on todettu tutkimuksissa suotuisaksi, mutta vaikutuksen kumoava spesifi vasta-aine voi tietyissä tilanteissa parantaa hoitotulosta. Idarusitsumabi sai kesällä 2014 Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta läpimurtohoidon statuksen.5

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: olli.hannuksela@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli kolme miljoonaa potilasvuotta.1,6,7


Lähteet

1. Boehringer Ingelheim Data on File.

2. Glund S, et al. A specific antidote for dabigatran: immediate, complete and sustained reversal of dabigatran induced anticoagulation in healthy male volunteers. American Heart Association Scientific Sessions, Dallas, TX, USA, 16-20 November 2013, abstract 17765.

3. Glund S. et al. Idarucizumab, a Specific Antidote for Dabigatran: Immediate, Complete and Sustained Reversal of Dabigatran Induced Anticoagulation in Elderly and Renally Impaired Subjects. Presented on 8th December at the 56th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, San Francisco, USA. Available at: https://ash.confex.com/ash/2014/webprogram/Paper74960.html Last accessed March 2015.

4. Pollack C, et al. A Phase III Clinical Trial to Evaluate the Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran (RE-VERSE AD™). International Stroke Conference, Nashville, TN, USA, 11-13 February 2015, Poster presentation.

5. Boehringer Ingelheim Press Release – 30 June 2014. U.S. FDA grants Breakthrough Therapy Designation to Pradaxa® (dabigatran etexilate) specific investigational antidote. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/30_june_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed February 2015.

6. PRADAXA® valmisteyhteenveto, 2014.

7. PRADAXA® European Summary of Product Characteristics, 2014.

Boehringer Ingelheim hakee Euroopan, Yhdysvaltain ja Kanadan lääkeviranomaisilta myyntilupaa idarusitsumabille, dabigatraanieteksilaatin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen kumoavalle spesifille vasta-aineelle.

Lue lisää »
Media no image

Dabigatraanin vasta-aineesta lupaavia tutkimustuloksia

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 12, 2014 11:07 EET

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan viiden minuutin infuusiona annettu idarusitsumabi-vasta-aine kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi, täysin ja pysyvällä tavalla. Vasta-aineen kaikki annokset olivat hyvin siedettyjä kaikissa tutkittavien ryhmissä.Tutkimuksen mukaan dabigatraanihoidon voi aloittaa uudelleen 24 tuntia idarusitsumabin annostelun jälkeen, ja antikoagulaatiovaikutus palautuu täysin. Idarusitsumabi oli tutkimuksessa hyvin siedetty. Siedettävyys säilyi myös silloin, kun idarusitsumabia annettiin uudelleen kaksi kuukautta ensimmäisen annostelukerran jälkeen.(1)

Tulokset esiteltiin Amerikan hematologiyhdistyksen (ASH) vuosikokouksessa Yhdysvalloissa tiistaina.

Idarusitsumabia tutkittiin kolmella vapaaehtoisten ryhmällä yhteensä 46 potilaalla: terveillä 45–64-vuotiailla ja 65–80-vuotiailla sekä lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla. Tutkittavat saivat dabigatraania 3,5 vuorokauden ajan ennen vasta-aineen annostelua. Osa tutkituista aloitti dabigatraanin käytön uudelleen 24 tuntia vasta-aineen annostelun jälkeen. Dabigatraanin antikoagulaatiovaikutusta ja idarusitsumabin kumoavaa vaikutusta mitattiin niin lähtötilanteessa, dabigatraanin antamisen jälkeen kuin idarusitsumabin tai lumelääkkeen annostelun jälkeen. Kahden kuukauden kuluttua koe uusittiin kuudella terveellä vapaaehtoisella.(1)

Tutkimuksen mukaan:

 • Idarusitsumabi kumosi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi, täysin ja pysyvällä tavalla molemmissa ikäryhmissä ja munuaisten toimintahäiriöstä kärsivien ryhmässä.
 • Täysi kumoamisvaikutus ilmeni heti viiden minuutin infuusion jälkeen.
 • Dabigatraanihoidon voi aloittaa uudestaan 24 tuntia vasta-aineen annostelun jälkeen, ja dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus palautuu täysin.
 • Idarusitsumabin uusinta-annostelu kaksi kuukautta ensimmäisen annostelun jälkeen kumosi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen yhtä tehokkaasti kuin ensi kerralla.
 • Idarusitsumabi on hyvin siedetty, eikä kliinisesti merkittäviä haittavaikutuksia ilmennyt.(1)
 • Viiden gramman annoksella idarusitsumabin vaikutus pysyi samana riippumatta potilaan iästä tai munuaistoiminnasta. Tätä annosta tutkitaan parhaillaan kliinisessä lääketutkimuksessa potilailla*.(3)

Dabigatraanin vasta-aineen tutkimus jatkuu, eikä idarusitsumabia ole vielä hyväksytty kliiniseen käyttöön. Idarusitsumabi sai kesällä 2014 Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta läpimurtohoidon statuksen.(2)

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: olli.hannuksela@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli kolme miljoonaa potilasvuotta.(4–6)

Lähteet:

 1. Glund S. et al. Idarucizumab, a Specific Antidote for Dabigatran: Immediate, Complete and Sustained Reversal of Dabigatran Induced Anticoagulation in Elderly and Renally Impaired Subjects. Presented on 8th December at the 56th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, San Francisco, USA. Available at: https://ash.confex.com/ash/2014/webprogram/Paper74960.html Last accessed December 2014.
 2. Boehringer Ingelheim Press Release – 30 June 2014. U.S. FDA grants Breakthrough Therapy Designation to Pradaxa® (dabigatran etexilate) specific investigational antidote. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/30_june_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed December 2014.
 3. Boehringer Ingelheim Press Release – 22 May 2014. Antidote for rapid reversal of Pradaxa® (dabigatran etexilate) progresses into next stage of clinical investigation with study in patients. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/22_may_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed December 2014.
 4. Boehringer Ingelheim data on file.
 5. PRADAXA® valmisteyhteenveto, 2014.
 6. PRADAXA® European Summary of Product Characteristics, 2014.

*) RE-VERSE AD

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 400 ihmistä 142 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2013 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,1 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,5 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet Suomessa ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lisätietoja: www.boehringer-ingelheim.fi

Tuoreessa tutkimuksessa humaani vasta-aine idarusitsumabi kumosi dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) antikoagulaatiovaikutuksen ja oli hyvin siedetty kaikissa tutkituissa potilasryhmissä.(1)

Lue lisää »
Media no image

Dabigatraanin teho- ja turvallisuusprofiilia tukeva Medicare-data julkaistu Circulationissa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 07, 2014 14:51 EET

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n laajan Medicare-potilastutkimuksen kaikki tulokset on julkaistu Circulation-lehdessä 30.10.2014.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA tutki dabigatraanin käyttöä Medicare-sairausvakuutusohjelman eteisvärinäpotilailla. FDA:n tutkimuksen mukaan dabigatraani vähensi iskeemisen aivohalvauksen, kallonsisäisen verenvuodon ja kuoleman riskiä uusilla antikoagulaatiopotilailla verrattuna varfariiniin. Akuutin sydäninfarktin riski oli sama kuin varfariinilla. Dabigatraani lisäsi maha-suolikanavan verenvuotoriskiä varfariiniin verrattuna.1

FDA:n tutkimus kattoi yli 134 000 vähintään 65-vuotiasta potilasta, jotka saivat joko dagibatraania (n. 67 000 potilasta) tai varfariinia (n. 67 000 potilasta) ei-läppäperäisen eteisvärinän vuoksi. Tutkittavat aloittivat lääkehoidon lokakuun 2010 ja joulukuun 2012 välillä.1

Tutkimuksen mukaan varfariiniin verrattuna dabigatraanin käyttäjillä esiintyi:

 • 20 prosenttia vähemmän iskeemisiä aivohalvauksia
 • 66 prosenttia vähemmän kallonsisäisiä verenvuotoja
 • 14 prosenttia vähemmän kuolemia
 • 28 prosenttia enemmän merkittäviä maha-suolikanavan verenvuotoja.

Merkittävien verenvuotojen ja akuuttien sydäninfarktien määrässä ei ollut ollut eroa dabigatraanin ja varfariinin välillä.

Tulokset noudattavat aiemman RE-LY-tutkimuksen tuloksia. RE-LY tarkasteli dabigatraanin kahden eri annoksen (110 mg x 2 ja 150 mg x 2) tehoa ja turvallisuutta aivohalvauksen estohoidossa eteisvärinäpotilailla. Valmistetta verrattiin varfariinihoitoon.2,3

FDA julkaisi osan analyysin tuloksista jo toukokuussa 2014 internet-sivuillaan ja totesi silloin, että dabigatraanilla on oikein käytettynä positiivinen hyödyn ja riskin suhde.4


Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: olli.hannuksela@boehringer-ingelheim.com


Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli kolme miljoonaa potilasvuotta.5–7


Lähteet:

1)  Graham Dj et al. Cardiovascular, Bleeding, and Mortality Risks in Elderly Medicare Patients Treated with Dabigatran or Warfarin for Non-Valvular Atrial Fibrillation. Circulation. Originally published October 30, 2014. http://circ.ahajournals.org/content/early/2014/10/30/CIRCULATIONAHA.114.012061.abstract [Viitattu 31.10.2014]

2)  Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.

3)  Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.

4)  FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with Pradaxa (dabigatran) compared to warfarin – 13 May 2014. http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm396470.htm [Viitattu 31.10.2014]

5)  Boehringer Ingelheim data on file.

6)  PRADAXA® valmisteyhteenveto, 2014.

7)  Pradaxa® European Summary of Product Characteristics, 2014.Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 400 ihmistä 142 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2013 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,1 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,5 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet Suomessa ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lisätietoja: www.boehringer-ingelheim.fi


FDA:n keväällä julkaisema tutkimus vahvisti näyttöä dabigatraanin (kauppanimeltään Pradaxa) tehosta ja turvallisuusprofiilista. Tutkimus on nyt julkaistu Circulation-lehdessä.

Lue lisää »
Ixb27t6nzazeolzylffh

Uusi, kätevä tapa helpottaa vatsan turvotusta ja ilmavaivoja

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 16, 2014 09:41 EEST

Laxogas – helpotus vatsan turvotukseen ja ilmavaivoihin kätevässä annospussissa

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 700 ihmistä 146 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2014 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 13,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen sijoitettiin 19,9 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia. Lisätietoja: www.boehringer-ingelheim.fi

Osoite

 • Boehringer Ingelheim Finland Ky
 • HTC Santa Maria, 5. kerros, Tammasaarenkatu 5
 • 00180 Helsinki
 • Kotisivumme