Dabigatraanille ensimmäinen NICEn suositus 60 vuoteen suun kautta otettavasta antikoagulaatiohoidosta

Lehdistötiedote  •  2012-03-20 13:49 EET

Ison-Britannian terveydenhuollon toimintaa ohjaava terveysviranomainen NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on antanut lopullisen ohjeistuksen Boehringer Ingelheimin dabigatraanin (kauppanimeltä Pradaxa) käytöstä ei-läppäperäisten eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estoon potilailla, joilla on yksi tai useampi riskitekijä.1

Marraskuussa 2011 NICE suositti dabigatraania rajoituksetta eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten estoon ja tuon arviointipäätöksen perusteella se on nyt antanut ohjeistuksen valmisteen käytöstä. Dabigatraanin saama käyttösuositus on ensimmäinen 60 vuoteen, jonka NICE on antanut suun kautta otettavasta antikoagulaatiohoidosta eteisvärinäpotilaille.

NICE:n päätöksessä todetaan, että ”dabigatraanihoito on käyttöaiheen mukaisesti toteutettuna Ison-Britannian kansallisen terveydenhuollon NHS:n (National Health Service) resurssien kustannustehokasta hyödyntämistä”.

Nyt annettu ohjeistus tarkoittaa käytännössä sitä, että dabigatraania tulee olla Ison-Britannian kansallisen terveydenhuollon käytössä, ja että dabigatraani on eteisvärinäpotilaiden saatavilla silloin, kun heitä hoitava lääkäri arvioi sen parhaaksi hoitomuodoksi.

Dabigatraani on nyt Isossa-Britanniassa ainoa uusi suun kautta otettava antikoagulaatiohoito, jota voidaan käyttää ensilinjan hoitona eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estossa tähänastisen ainoan hoitovaihtoehdon, varfariinin, lisäksi.

 - NICE:n suositus on hieno osoitus siitä, miten dabigatraani on arvioitu sekä kliinisesti tehokkaaksi että kustannustehokkaaksi hoidoksi eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estossa”, sanoo Suomen Boehringer Ingelheimin asiantuntijalääkäri Saija Silvola.

Suomessa dabigatraani on rajoitetusti peruskorvattava 1.4.2012 alkaen.

Dabigatraani

Dabigatraani on suun kautta annosteltava lääke, jonka vaikutus alkaa nopeasti ja jonka verenohennusvaikutusta ei tarvitse rutiininomaisesti seurata. Sillä ei ole tutkimuksissa havaittu hankalia yhteisvaikutuksia ruoan kanssa, ja yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa ovat harvinaisia.

Dabigatraanieteksilaatti on Euroopassa hyväksytty aikuispotilaiden eteisvärinään liittyvien hyytymien ja aivohalvauksen estoon sekä aikuispotilaiden lonkan ja polven tekonivelleikkauksen jälkeisen veritulpan estoon.

 

Lisätietoja:

Saija Silvola

Asiantuntijalääkäri, Boehringer Ingelheim

Puh. 040 455 3898

E-mail: saija.silvola@boehringer-ingelheim.com

 

Viitteet:

  1. Pradaxa, valmisteyhteenveto, 2011.
  2. NICE final guidance, available at [insert web address] Accessed March 2012.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.