Skip to main content

Tuore tutkimus osoittaa: afatinibi* ensilinjan hoitona hidastaa keuhkosyövän etenemistä EGFR-mutaatiopositiivisilla potilailla

Lehdistötiedote   •  Kesä 07, 2012 13:15 EEST

ASCO-kongressissa esitetyn rekisteröintitutkimuksen tulokset osoittavat afatinibin* hidastavan keuhkosyövän etenemistä merkitsevästi vakiintunutta kemoterapiaa paremmin EGFR-mutaatiopositiivisilla potilailla . 

LUX-Lung  III vaiheen tutkimuksen mukaan potilaat, jotka saivat ensilinjan hoitona uutta lääkevalmistetta, afatinibia* (epidermaalisen kasvutekijäreseptorin, EGFR:n estäjä), välttyivät noin vuoden ajan syövän etenemiseltä (11,1 kuukauden etenemisvapaa aika) kun taas vakiintuneella solumyrkkyhoidolla (pemetreksedi / sisplatiini) etenemisvapaa aika oli noin puoli vuotta (6,9 kuukautta).1

Afatinibilla* hoidetuilla potilailla, joilla oli jokin yleisimmistä EGFR-mutaatioista (del19 ja L858R, joita on 90 % kaikista EGFR-mutaatioista) 2, taudin etenemisvapaa aika piteni yli vuoteen (13,6 kuukautta) kun taas vertailuryhmällä etenemisvapaa aika oli noin puoli vuotta (6,9 kuukautta). 1

Boehringer Ingelheimin LUX-Lung 3 on tähän asti laajin tutkimus, joka on tehty pitkälle edennyttä keuhkosyöpää sairastaville potilaille, joilla on EGFR:n (ErbB1) mutaatio. Tutkimukseen osallistui 354 potilasta maailmanlaajuisesti ja sen ensisijainen päätetapahtuma oli taudin etenemisvapaa aika.

Afatinibin* aikaansaamaan taudinkulun hidastumiseen liittyi myös parempi sairauden aiheuttamien arkielämää rajoittavien oireiden hallinta.1 Afatinibia* saavista potilaista useammat kokivat parannusta oireissaan, kuten hengenahdistuksessa, yskässä ja rintakivuissa. Hoito myös viivästytti näiden oireiden puhkeamista1.

Keuhkosyöpäpotilaiden elämänlaatua selvittänyt tutkimuskysely osoitti, että afatinibihoito paransi potilaiden elämänlaatua merkitsevästi esimerkiksi työelämässä ja arkielämän askareissa.1

Yleisimmät afatinibin* haittavaikutukset olivat ripuli ja ihoon liittyvät sivuvaikutukset. Kyseiset haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin EGFR-estäjillä aikaisemminkin tehdyissä tutkimuksissa. Ne olivat ennustettavissa ja hoidettavissa eivätkä yleensä johtaneet hoidon lopettamiseen.1

Saadakseen enemmän tietoa afatinibin* tehosta keuhkosyövän hoidossa Boehringer Ingelheim on käynnistänyt kaksi uutta tutkimusta, joissa lääkevalmistetta verrataan markkinoilla oleviin gefitinibiin ja erlotinibiin.

Afatinibi* eroaa markkinoilla olevista lääkevalmisteista siinä, että se salpaa palautumattomasti kaikkia ErbB-perheen reseptoreita.2 ErbB-reseptoriperheellä on vaikutuksia syöpäsolujen kasvuun, leviämiseen ja aineenvaihduntaan. 

Afatinibi*

Afatinibi on tutkimusvaiheessa oleva koko ErbB perheen selektiivinen ja palautumaton salpaaja. Afatinibi estää reseptorityroosikinaasin solunsisäisen signaloinnin pitkäaikaisesti. Afatinibia tutkitaan keuhkosyövän lisäksi mm. myös rintasyövässä sekä pään ja kaulan aleen syövissä.

Lisätietoa:

Antero Jaakkola

Asiantuntijalääkäri, Boehringer Ingelheim

Puh. +358 (50) 3102974

Sähköposti: antero.jaakkola@boehringer-ingelheim.com

Viitteet:
1. Abstract no: LBA7500, LUX-lung 3: A randomized, open-label, phase III study of afatinib versus pemetrexed and cisplatin as first-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations. Oral Presentation at 48th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2012.
2. Jang, T.W. et al. 2009. EGFR and KRAS Mutations in Patients With Adenocarcinoma of the Lung. The Korean Journal of Internal Medicine, March; 24(1), pp.48–54.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti