Skip to main content

Bristol-Myers Squibb edelleen immuno-onkologian kärjessä – uusia tietoja julkaistaan American Society of Clinical Oncology (ASCO) -seuran vuosikokouksessa 2014

Lehdistötiedote   •   Touko 09, 2014 23:01 EEST

  • Yrityksen immuno-onkologian kliinisen kehitysohjelman tutkimustuloksia esitellään kolmessa kasvaintyypissä ja useissa eri hoitolinjoissa
  • Tutkimuksellisesta PD-1 -estäjästä, nivolumabista saatuja tietoja kerrotaan kuudessa esityksessä
  • Lisäksi esitellään nivolumabin ja Yervoy:n (ipilimumabi) yhdistelmähoitoa kolmessa eri kasvaintyypissä, muun muassa melanoomassa, sekä kerrotaan ensimmäisistä havainnoista ei-pienisoluisen keuhkosyövän ja munuaissyövän hoidossa
  • Myös tuloksia Yervoy:n vaiheen 3 tutkimuksesta suuren riskin melanooman liitännäishoitona esitellään

Bristol-Myers Squibb esittelee uusia tuloksia edenneen melanooman, ei-pienisoluisen keuhkosyövän ja metastaattisen munuaissolukarsinooman immunoterapiatutkimuksista American Society of Clinical Oncology (ASCO) -seuran 50. vuosikokouksessa Chicagossa 30. toukokuuta – 3. kesäkuuta. Nämä tiedot täydentävät yrityksen johtavaa immuno-onkologian tutkimusohjelmaa ja tarjoavat lisää tieteellistä tukea näiden immuunitarkistuspisteen estäjien tutkimiselle joko monoterapioina tai osana yhdistelmähoitoa.

”Uskomme, että immuno-onkologia voi muuttaa täysin syövän hoidon. Sitä voidaan käyttää eri kasvaintyypeille ja erilaisissa hoitolinjoissa”, totesi Francis Cuss, Bristol-Myers Squibbin tutkimus ja kehitysjohtaja. ”Immuno-onkologian tutkimusta koskevat, nyt esiteltävät tiedot — kuten pitkän aikavälin seurantatulokset, tulokset useiden kasvaintyyppien hoidossa, biomarkkerianalyysit ja aiemmissa hoitolinjoissa tehdyt havainnot — kertovat sitoutumisestamme tämän alan johtavaan tieteelliseen kehitystyöhön. Keskitymme edelleen elinajan lisäämiseen ja syöpäpotilaiden elämänlaadun parantamiseen.”

Melanooma
Melanooman osalta esitellään tuloksia hoitoketjun kaikista vaiheista. Esittelemme pitkän aikavälin tietoja laajennetusta vaiheen 1 tutkimuksesta (tutkimus 003), jossa on selvitetty nivolumabin käyttöä monoterapiana pitkälle edenneen melanooman hoidossa jo aiemmin hoitoa saaneilla potilailla. ASCOn lehdistötilaisuudessa 2. kesäkuuta esitellään myös pitkän aikavälin seurantatulokset vaiheen 1 tutkimuksesta, jossa tutkitaan nivolumabin ja Yervoy:n käyttöä yhdistelmähoitona (CheckMate -004) sekä aiemmin hoidetuilla että aiemmin hoitamattomilla potilailla, joilla on pitkälle edennyt melanooma .

Lisäksi esitellään ensimmäisen kerran vaiheen 3 tutkimus (tutkimus -029), jossa arvioidaan Bristol-Myers Squibbin ensimmäistä myyntiluvan saanutta immunoterapiaa, Yervoy:ta, liitännäishoitona melanoomaa sairastavilla potilailla, joilla on suuri riski sairauden uusiutumisesta. Tästä tutkimuksesta kerrotaan myös ASCOn lehdistötilaisuudessa 2. kesäkuuta.

Keuhkosyöpä
Bristol-Myers Squibbillä on myös laaja kehitysohjelma, jossa tutkitaan yrityksen immunoterapioiden käyttöä keuhkosyövän hoidossa. Tavoitteena on löytää potentiaalisia hoitoja eri histologioille ja hoitolinjoille sekä arvioida biomarkkerien roolia. ASCOn vuosikokouksessa esitellään pitkän aikavälin seurantatulokset (CheckMate -003) ei-pienisoluista keuhkosyöpää koskevasta haarasta, johon kuuluvia potilaita on hoidettu aiemmin intensiivisesti.

Lisäksi esitellään neljän tutkimushaaran tietoja vaiheen 1 tutkimuksesta, jossa arvioidaan nivolumabin käyttöä monoterapiana tai yhdistelmähoitona. Yksi yhdistelmistä on käyttö yhdessä Yervoy:n kanssa ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiaa (CheckMate -012).

Metastaattinen munuaissyöpä
Tietoja tutkimuksista, joissa arvioidaan nivolumabin käyttöä monoterapiana ja osana muuta lääkehoitoa metastaattisen munuaissyövän hoidossa, julkaistaan neljässä esitelmässä. Ne käsittelevät muun muassa vaiheen 2 tutkimusta aiemmin hoidetuilla potilailla (CheckMate -010); korrelatiivisia biomarkkeritietoja vaiheen 1 tutkimuksesta aiemmin hoidetuilla ja aiemmin hoitamattomilla potilailla (CheckMate -009) ja vaiheen 1 tutkimusta (CheckMate -016), jossa selvitetään nivolumabin käyttöä yhdessä Yervoy:n, sunitinibin tai patsopanibin kanssa aiemmin hoidetuilla ja aiemmin hoitamattomilla potilailla.

Kokouksessa esitellään myös Bristol-Myers Squibbin muita hyväksyttyjä hoitoja. Täydelliset tiedot vuoden 2014 vuosikokouksen tilaisuuksista ovat saatavana ASCO iPlannerista: https://iplanner.asco.org/am2014/AM2014.aspx