Skip to main content

Immunoterapialla läpimurtotuloksia melanoomassa, munuaissyövässä ja keuhkosyövässä

Lehdistötiedote   •   Touko 16, 2014 11:23 EEST

Bristol-Myers Squibb julkaisi maailman suurinta syöpäkonferenssia ASCOa edeltävässä lehdistötilaisuudessa merkittäviä parannuksia syövän hoidossa: Immunoterapialla on saavutettu kolmessa eri syövässä ennen näkemättömiä tuloksia potilaiden eliniän pidentämisessä.

Viime vuoden ASCOssa BMS julkaisi tuloksia, joissa suurella osalla melanoomapotilaista saatiin immunoterapialla pitkäaikaisselviytyjiä. Nyt samoja uutisia saatiin keuhkosyövässä, johon potilaat ovat aiemmin kuolleet nopeasti. Ensimmäistä kertaa pitkälle edenneiden keuhkosyöpäpotilaiden elinikää on pystytty pidentämään merkittävästi.

  • Edellisessä ASCOssa kohua aiheuttaneet BMS:n melanooman hoitotulokset jatkuvat ainakin 2-3 vuotta: Nivolumabi-lääkkeen pitkäaikaiset seurantatulokset osoittivat, että edennyttä melanoomaa sairastavista potilaista (n=107) oli elossa 2 vuoden jälkeen 48% ja kolmen vuoden jälkeen 41% hoidon aloittamisesta. Perinteisillä hoidoilla tämän potilasryhmän ennuste on heikko ja odotettavissa oleva elinaika keskimäärin 6-9kk (yhden vuoden kuluttua kemoterapiaa saavista potilaista on elossa keskimäärin 25%).
  • Myös keuhkosyöpäpotilailla saatiin aikaan huima parannus: Samaan tutkimukseen osallistui myös keuhkosyöpäpotilaita (n=129), joista elossa oli kahden vuoden seurannan jälkeen 24%. Myös näiden potilaiden ennuste on huono perinteisillä hoidoilla ja odotettavissa oleva elinaika on alle vuoden.
  • Toisessa julkaistavassa keuhkosyöpätutkimuksessa, jossa annettiin 3mg/kg nivolumabia potilaille, jotka eivät olleet saaneet aikaisemmin kemoterapiaa, havaittiin vasteita 50%:lla potilaista, jotka olivat PD-L1 –positiivisia. Haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, ja vaikean asteen (3-4) haittoja havaittiin 15% potilaista.
  • Myös nopeasti kuolemaan johtaneesssa munuaissyövässä saatiin yhdistelmälääkityksellä potilaille lisää elinikää. Kolmannessa tutkimuksessa (-016) tutkittiin nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmää edennyttä munuaissyöpää sairastavilla potilailla (n=44) ja havaittiin, että 43-48% potilaista sai hoidolle vasteen. Lisäksi noin kolmasosalla tauti ei edennyt seurannan aikana.
  • Näiden tulosten pohjalta BMS käynnistää kuluvan vuoden aikana sekä keuhkosyövässä että edenneessä munuaissyövässä laajat faasin 3 –tutkimukset, joissa tutkitaan nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmää ensilinjan hoitona.

Liitteenä jokaisesta tutkimuksesta englanninkielinen lehdistötiedote, jossa tarkemmat tiedot.

Kysymykset ja tiedustelut: Bristol-Myers Squibbin lääketieteellinen johtaja Pia Annunen, puh. 050-449 1002 tai pia.annunen@bms.com