Skip to main content

Puolet pankkiasiakkaista käyttää jo fintech-yrityksiä

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2016 10:00 EET

Nuoret, teknologiasta kiinnostuneet ja varakkaat asiakkaat ovat innokkaimpia fintech-yritysten käyttäjiä, kertoo ensimmäinen World FinTech -raportti.


Puolet pankkiasiakkaista ympäri maailmaa käyttää jo ainakin yhden fintech-yrityksen tuotteita tai palveluita. Tämä selviää ensimmäisestä World FinTech -raportista (WTFR), jonka Capgemini ja LinkedIn ovat tehneet yhteistyössä Efman kanssa. Raportti käsittelee sekä asiakkaiden reaktioita fintech-yritysten nousuun että finanssipalvelualan ja fintech-yritysten johdon näkemyksiä.

World FinTech -raportti selvitti, että fintech-yritykset ovat saavuttaneet jalansijaa etenkin nuorempien, teknologiasta kiinnostuneiden ja varakkaiden asiakkaiden joukossa. Nopeimpia omaksujia ovat kehittyvät markkinat: Kiinassa ja Intiassa yli 75 prosenttia asiakkaista kertoo käyttävänsä fintech-yritysten palveluita. Seuraavina tulevat Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Hongkong. Vahvin asema fintech-yrityksillä on sijoituspalveluissa, joissa 17 prosenttia asiakkaista käyttää yksinomaan niitä ja 27 prosenttia käyttää niitä perinteisten palveluntarjoajien ohella.

FinTech-yritykset ovat uusia, alle viiden vuoden ikäisiä finanssipalveluyrityksiä, joiden asiakaspohja on suhteellisen pieni mutta kasvava. Monet fintech-yritykset ovat erikoistuneet niche-palveluihin, ja WTFR kertookin, että suuri osa fintech-asiakkaista (46 prosenttia) käyttää useamman kuin kolmen yrityksen palveluita.

Vaikka fintech-yritysten vaikutus markkinoihin on jo disruptoiva, asiakkaiden luottamus näihin toimijoihin on edelleen matalalla tasolla. Vain 24 prosenttia asiakkaista sanoo luottavansa fintech-palveluntarjoajaansa, kun vastaava luku perinteisillä finanssiyrityksillä on 37 prosenttia. Asiakkaat näkevät perinteisillä yrityksillä olevan edelleen kilpailuetua fintech-yrityksiin verrattuna petoksilta suojautumisessa, palvelun laadussa ja läpinäkyvyydessä.

“Asiakkaiden kohonneet odotukset ovat luoneet hedelmällisen maaperän fintech-yritysten kasvulle. Asiakkaat odottavat personoidumpia ja kehittyneitä digitaalisia kokemuksia, kehittyvää teknologiaa, riskipääoman parempaa saatavuutta sekä helpompaa pääsyä markkinoille. Fintech-yritykset ovat saaneet vauhtia siitä, että ne ovat pystyneet vastaamaan näihin tarpeisiin, joihin perinteiset toimijat eivät ole vielä tarttuneet. Monista fintech-yrityksistä kuitenkin puuttuu läpinäkyvyys, jota vaaditaan potentiaalisten asiakkaiden luottamuksen saavuttamiseen, joten ne eivät ole vielä päässeet täysin hyödyntämään mahdollisuuksiaan”, sanoo LinkedInin markkinointiratkaisuista vastaava johtaja Penry Price.

Perinteisten finanssi-instituutioiden tilanne on edelleen haasteellinen: alle puolet niiden johtajista (44 prosenttia) suhtautuu luottavaisesti omaan fintech-strategiaansa. Tämä ei ole yllättävää, koska vain noin kolmannes (35 prosenttia) vahvisti, että heillä toimii hyvin jäsentynyt tai proaktiivinen innovaatiostrategia upotettuna yrityksen kulttuuriin. Myös perinteisten yritysten taipumus karttaa riskiä tekee niille vaikeaksi luoda innovointia priorisoivaa kulttuuria. 40 prosenttia johtajista sanoikin, että heidän kulttuurinsa ei edistä innovaatiota.

WTFR selvitti, että perinteiset yritykset kokeilevat yhä enemmän monenlaisia strategioita vastatakseen fintech-yritysten haasteeseen. Enemmistö finanssi-instituutioista (60 prosenttia) näkee nyt fintech-yritykset mahdollisina yhteistyökumppaneina, mutta lähes yhtä moni (59 prosenttia) kehittää myös aktiivisesti alan osaamista yrityksen sisällä. Yhteistyön ja sisäisen kehittämisen lisäksi johtajat tutkivat monenlaisia muita malleja, kuten sijoittamista fintech-yrityksiin (38 prosenttia), yhteistyötä koulutusinstituutioiden kanssa (34 prosenttia) tai kiihdyttämöjen perustamista (30 prosenttia). Paljon pienempi joukko (19 prosenttia) ostaa suoraan fintech-yrityksiä.

“Finanssipalveluiden johto näkee fintech-yritykset aivan uudessa valossa, koska he huomaavat paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön. He ovat myös edistyneet merkittävästi ketterämpien, yritysten sisäisten fintech-kyvykkyyksien luomisessa. Mutta muutamia toimialan kärkiyrityksiä lukuun ottamatta useimpien on vaikea saada innovaatioaloitteistaan myönteisiä tuloksia. Vain 10 prosenttia johtajista sanoo, että hankkeet ovat olleet hyvin tehokkaita ja tuottaneet toivotut tulokset”, sanoo Capgeminin globaalia finanssipalveluyksikköä johtava Thierry Delaporte, joka on myös yrityksen johtoryhmän jäsen.

World FinTech -raportti

Capgemini ja LinkedIn ovat yhteistyössä finanssialan järjestön Efman kanssa tuottaneet World FinTech 2017 -raportin (WFTR). Raportilla on korkean tason ohjausryhmä, johon kuuluu suurimpien perinteisten yritysten, uusien tulokkaiden ja alan asiantuntijayritysten edustajia. Raportissa on näkemyksiä sekä perinteisten että fintech-yritysten asiakaskokemuksesta, joka perustuu 8000 asiakkaan kyselyyn 15 maassa. Siinä hyödynnetään myös johdon ryhmäkeskusteluja, muutoslähettiläiden videoita sekä lukuisien yritysjohtajien haastatteluja, joissa on keskusteltu muutoksen vaikutuksista toimialaan.

Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.worldfintechreport2017.com.

Capgemini

190 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini täyttää 50 vuotta vuonna 2017 ja kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 12,5 miljardia euroa. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia-, liiketoiminta- ja digiratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaille tavoitteiden saavuttamisen innovatiivisessa hengessä. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini on kehittänyt oman työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM, ja hyödyntää globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan.

Lisätietoa www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröity tavaramerkki

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy