Congrid

Matti Huusko

Development manager / CO-Founder - Kehitys ja myynti

Yhteyshenkilö

  • matti@congrid.fi
  • (+358)447167201

Mobiiliapplikaatio rakennustyömaan laadun- ja turvallisuuden tarkastuksiin:

Ratkaisu helpottamaan rakennustyömaiden arkea. Tarkasta, mittaa ja dokumentoi. Lähetä havainnot helposti projektin eri osapuolille. Valokuvat ja pohjakuvamerkinnät antavat ennen näkemättömän lisähyödyn työmaan arjen dokumentointiin. Dokumentit ja valokuvat aina järjestyksessä ja helposti löydettävissä.

Mobile application for construction site quality and safety management:

Congrid raises the daily site documentation to the next level. Check, measure and document. Send defects, RFI’s and notes easily to all project stakeholders by email. Photos and mark ups on floorplans add value to the daily documentation. Documents and photos are always organized and easy to find.