Novo Nordisk

Karoliina Vuopala

Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja

Lehdistökontakti Yhteyshenkilö

  • rakvgoupjg@nkvirlpovonordisk.com
  • 050 4320708