Tunnisteet

deloitte 54 asiantuntijaorganisaatio 53 tutkimus 18 yritysjärjestelyt 12 teollisuus 9 asiakaslehti 8 teknologia 7 kuluttajakäyttäytyminen 6 kaupan ala 6 jalkapallo 6 liikevaihto 5 talousjohtaja 5 kyselytutkimus 4 yrityskauppabarometri 4 valmistava teollisuus 3 2012 3 investoinnit 3 cfo 3 cfo survey 3 pääomasijoittaja 3 telekommunikaatio 3 yritysvastuuraportti 3 yrityskaupat 3 ennuste 3 sidosryhmälehti 3 media 2 yrittäjä 2 älypuhelimet 2 veroraportointi 2 sovellukset 2 annual review of football finance 2 kiina 2 tabletit 2 kestävä kehitys 2 afrikka 2 the point 2 talousraportointi 2 vastuullisuus 2 football finance 2 kuluttajatuotteet 2 eurooppa 2 verkkokauppa 2 yrityskauppa 2 kysely 2 talousnäkymät 2 omistajayrittäjä 2 joulukauppa 2 talousjohtajakysely 2 jalkapalloliiga 2 revenue 2 yrittäjyys 2 joulukauppakatsaus 1 teollinen internet 1 intia 1 phabletit 1 riskiarviointi 1 tmt predictions 2014 1 yrityskauppamarkkinat 1 lähi-itä 1 kasvuyritykset 1 yhteiskunta 1 digitaalisuus 1 valtionhallinto 1 riski 1 mobiilikulutus 1 world design capital 2012 1 viihde-elektroniikka 1 divestoinnit 1 esitysoikeudet 1 aplikaatiot 1 toimitusketjun hallinta 1 julkinen sektori 1 rahoitusmarkkina 1 sähköinen lääkärikäynti 1 kasvuprosentit 1 ostopäätös 1 autoteollisuus 1 riskitaso 1 päivittäistavarakauppa 1 startup 1 huippu-urheilu 1 kasvu 1 elämäntyyli 1 vähittäiskauppa 1 teollisuustuotteet 1 it-johtaja 1 kansainvälinen kauppa 1 tmt predictions 1 teollisuuspalvelut 1 cio 1 operaattori 1 venäjä 1 arvostustaso 1 metsäteollisuus 1 kysley 1 ict-ala 1 liiketoiminta 1 2013 1 vähittäiskaupan toimijat 1 jalkapallokausi 2011/12 1 Näytä kaikki tunnisteet
Deloitte Yrityskauppabarometri Q4 2014

Deloitte Yrityskauppabarometri Q4 2014

Tiedostot   •   2014-10-17 09:47 EEST

Deloitten yrityskauppabarometriin vastanneista yrityksistä peräti 82 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yritysjärjestelyaikeet ovat lisääntyneet etenkin valmistavassa teollisuudessa. Synkistä talousnäkymistä huolimatta yli puolet vastaajista uskoo yrityskauppojen määrän yleisesti pysyvän ennallaan.

Global Venture Capital Confidence 2014

Global Venture Capital Confidence 2014

Tiedostot   •   2014-09-03 09:55 EEST

Deloitten globaalin Venture Capital Confidence -tutkimuksen mukaan sijoittajien luottamus Yhdysvaltoihin kasvoi huomattavasti jo kolmatta vuotta peräkkäin suotuisten pääomamarkkinoiden, runsaiden investointimahdollisuuksien ja vahvan sijoitusilmapiirin seurauksena. Luottamus myös Iso-Britanniaa, Israelia ja Kanadaa kohtaan kasvoi. Luottamus Suomeen on kansainvälisesti keskimääräisellä tasolla.

Deloitten yrityskauppabarometri Q3 2014

Deloitten yrityskauppabarometri Q3 2014

Tiedostot   •   2014-07-04 08:58 EEST

Deloitten yrityskauppabarometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 69 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tutustu kyselyn tuloksiin.

Yrityskauppabarometri Q3 2014Infografiikka

Yrityskauppabarometri Q3 2014 Infografiikka

Tiedostot   •   2014-07-04 08:55 EEST

Yritysjärjestelyiden osalta vauhdikkaana alkanut vuosi jatkuu asiantuntijoiden mukaan yhä vilkkaana ja suomalaisyritysten kiinnostus yritysjärjestelyitä kohtaan jatkuu. Deloitten yrityskauppabarometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 69 % suunnittelee tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Suurimmaksi haasteeksi koetaan kohdeyritysten arvostustasot.

Annual Review of Football Finance 2014

Annual Review of Football Finance 2014

Tiedostot   •   2014-06-05 08:42 EEST

The ‘big five’ European leagues (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League and Serie A) grew by 5% to €9.8bn in 2012/13, driving the total revenues of the European football market up 2% to €19.9 billion.

Global Automotive Consumer Study

Global Automotive Consumer Study

Tiedostot   •   2014-04-24 08:42 EEST

Deloitten tuore kansainvälinen tutkimus selvittää autojen hankintaan liittyviä eroja sukupolvien välillä. Tutkimuksen mukaan eri sukupolvien valinnoissa ja mieltymyksissä on eroja, jotka synnyttävät uusia haasteita autoteollisuuden yrityksille. Tutkimus keskittyy Y-sukupolven (syntyneet vuosina 1980–1995) ja X-sukupolven (syntyneet vuosina 1964–1979) välisiin mielipide-eroihin.

Yrityskauppabarometri: Raha etsii ideoita

Yrityskauppabarometri: Raha etsii ideoita

Tiedostot   •   2014-04-09 08:29 EEST

Deloitten yrityskauppabarometrin perusteella kiinnostus yritysjärjestelyitä kohtaan on korkealla talouden epävarmuudesta huolimatta. 70 % vastaajista uskoo tekevänsä yritysjärjestelyjä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yrityskauppabarometriin vastanneista 77 % edusti suuria tai keskisuuria yrityksiä ja 23 % pääomasijoittajia.

Talousjohtaja on pääomasijoittajan strateginen kumppani

Deloitten tuoreen The Role of the PE Backed CFO -tutkimuksen mukaan talousjohtaja on arvokas kilpailuvaltti niin omistajalle kuin yrityksellekin – ei ainoastaan taloudellisen raportoinnin muodossa vaan myös päätöksenteon tukena normaalissa liiketoiminnassa ja erilaisissa hankkeissa. Talousjohtaja kykenee yhdistämään taloudellisen tiedon ja näkemykset liiketoimintaympäristön todellisuuteen.

From Risk to Resilience: Using analytics and visualization to reduce supply chain vulnerability

Complex supply chains require sophisticated, connected tools to monitor risks, predict disruptions, and support rapid recovery as part of an overall resilience strategy. For leading companies, this line of thinking has led to an increase in adoption of advanced tools grounded in analytics and visualization.

Tech Trends 2014

Tech Trends 2014

Tiedostot   •   2014-03-18 07:38 EET

Deloitten teknologiatrendejä selvittävä tutkimus listaa 10 trendiä, jotka vaikuttavat tietohallintojohtajien työhön sekä yritysten ja hallitusten toimintaan seuraavan parin vuoden aikana. Trendit selvittävät uusien teknologioiden mahdollisuuksia uudistaa työntekoa ja kehittää liiketoimintaa markkinoita ja toimialoja seuraten.

Consumer Products M&A Survey

Consumer Products M&A Survey

Tiedostot   •   2014-02-28 08:37 EET

Deloitten Consumer Products M&A -tutkimuksen mukaan kuluttajatuoteyritysten optimismi on erittäin korkealla. Jopa 70 % vastaajista kokee alan yritysten talousnäkymät positiivisena seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset hakevat nyt kasvua kansainvälistymisen ja rinnakkaisten tuotekategorioiden kautta. Myös investoinnit uusiin kanaviin ja markkinointiin koetaan tärkeiksi.

Cracking the genetic code of high-performing manufacturers

Deloitten tuore Cracking the genetic code of high-performing manufacturers -tutkimus selvittää mitkä tekijät vaikuttavat yritysten menestymiseen. Julkaisussa valmistavan teollisuuden alan yritykset arvioivat vahvuuksiaan nyt ja tulevaisuudessa.

Deloitte Football Money League 2014

Deloitte Football Money League 2014

Tiedostot   •   2014-01-23 10:14 EET

Revenue for the world’s 20 highest earning clubs reached €5.4bn last season, recording growth of over €400m (8%), according to the 17th edition of the Football Money League from Deloitte, the business advisory firm.

2014 Global Aerospace and Defense Industry outlook

Deloitten tuoreesta kansainvälisestä Global Aerospace and Defense Industry 2014 -tutkimuksesta selviää, että globaalin ilmailualan ja puolustusvälineteollisuuden kokonaisliikevaihdon oletetaan kasvavan viisi prosenttia tämän vuoden aikana. Kaupallisen ilmailualan ennustetaan kasvavan jyrkästi kun taas puolustusteollisuus on pienessä laskussa.

Deloitten TMT Predictions 2014

Deloitten TMT Predictions 2014

Tiedostot   •   2014-01-14 11:16 EET

Puettavia älylaitteita ennustetaan myytävän 10 miljoonaa kappaletta kuluvana vuonna; 50 miljoonaa kotitaloutta käyttää kahta tai useampaa maksullista videopalvelua. Huippu-urheilun esitysoikeuksien arvo kasvaa 14 % ja verkossa tapahtuvat lääkärikäynnit voivat yleistyä yllättävänkin nopeasti. Tiedot käyvät ilmi asiantuntijayritys Deloitten kansainvälisestä TMT Predictions 2014 -selvityksestä.

Global Powers of Retailing 2014 - Taloudelliset vaikeudet eivät lamaannuttaneet vähittäiskauppaa

Deloitten kansainvälisen Global Powers of Retailing 2014 -tutkimuksen mukaan maailman 250 suurimman vähittäiskaupan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 4 300 miljardia dollaria tilikaudella 2012. Kaupan alalla lisääntyneet divestoinnit aiheuttivat muutoksia kymmenen suurimman toimijan järjestyksessä. Suomessa S-ryhmä on kirinyt eroa Keskoon.

The Deloitte/SEB CFO Survey - Fall 2013 Infographics

Deloitten ja SEB:n puolivuosittainen talousjohtajakysely kertoo toiveikkaammasta taloudellisesta ilmapiiristä kuin vuosiin. Talousjohtajien luottamuksen kasvusta huolimatta säästöjä ja irtisanomisia on luvassa tulevaisuudessakin. Suurimpana huolenaiheena yrityksissä on heikko kysyntä ja Suomen kansantaloudellinen tilanne. Veroparatiisikeskustelu ei ole lisännyt yritysten avoimuuspyrkimyksiä.

Manufacturing and Industrials M&A Predictions

Deloitten tuore tutkimus selvittää teollisuuden trendejä ja ajankohtaisia teemoja. Manufacturing and Industrials M&A Predictions -julkaisun perusteella tulevaisuuden näkymät ovat toiveikkaat ja yrityskauppojen määrä on nousussa. Vastaajista 67 % uskoo yrityskauppojen lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Jopa 94 % vastaajista kertoo aktiivisesti etsivänsä uusia kauppakohteita.

Kasvua ja arvoa liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelyllä

Deloitten selvityksessä tehokkaaksi portfolioksi kuvataan sellainen, joka on (1) strategisesti terve, (2) arvoa tuottava ja (3) kestävä. Tämänkaltaisessa portfoliossa on paras mahdollinen innovaatio-mix, liiketoiminnat luovat synergiaa toisilleen ja tuottavat arvoa, jolloin portfolio luo myös tulevaisuuden päätöksenteko-optioita.

Deloitte 2013 Technology Fast 50 -listaus

Deloitte 2013 Technology Fast 50 -listaus

Tiedostot   •   2013-11-21 18:01 EET

Suomen nopeimmin kasvaneet teknologiayritykset listattiin jo yhdeksättä kertaa. Lukitusalan teknologiamurrosta johtava iLOQ Oy syöksyy ensikertalaisena Fast 50 -listan ykkössijalle. Tämän vuoden listauksessa nähtiin suurimmat kasvuprosentit sitten vuoden 2006. Kymmenen parhaan joukossa oli jopa seitsemän uutta tulokasta.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.