Media no image

Diabeteksen sairaanhoidon kustannukset laskivat

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2017 08:13 EET

Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Tampereen yliopiston ja Suomen Diabetesliiton rekisteritutkimuksen mukaan avohoidon ja lääkkeiden kustannukset ovat pysyneet tarkasteluajanjaksolla suurin piirtein samalla tasolla ja vuodeosastohoidon kustannukset laskeneet.

- Diabeteksen hoito näyttää siirtyneen vuodeosastohoidosta avohoitoon, mikä vaikuttaa positiivisesti myös diabetesta sairastavien elämänlaatuun. Tuloksista voidaan päätellä, että hoidon toteuttamisen painopiste siirtyy yhä enemmän omahoitoon ja diabeetikon omaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan päätellä, että vaikka ikääntyneiden diabeetikoiden määrä kasvaa, he pärjäävät kotona aiempaa pidempään, toteaa Diabetesliiton projektipäällikkö Sari Koski.

Tämä julkaisu on ensimmäinen osa Diabetesliiton sarjaa Diabetes lukuina (2017:1). Julkaisu löytyy osoitteesta www.diabetes.fi/kustannustutkimus. Seuraava osa käsittelee lääkehoidon kustannuksia, ja se julkaistaan joulukuussa.

Samalle sivustolle kerätään kaikki tutkimuksesta tehtävät, myös muualla julkaistut, artikkelit, tiedotteet ja muu materiaali. Sivustolta löytyy tarkempi kuvaus tutkimuksen toteutuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002-2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. 

Lisätiedot:

Sari Koski, projektipäällikkö, puh. 050 310 6600, sari.koski(at)diabetes.fi

www.diabetes.fi/kustannustutkimus

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme diabeetikot ja läheiset saavat tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -terveystalkoot edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

​Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Lue lisää »
H8zppgablikcq5vgm7bh
A4rkpns1igt5ta2yeeev I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Lorenzo Sandinin työ keinohaiman kehittämiseksi on Vuoden diabetesteko

Lehdistötiedotteet   •   Marras 14, 2017 08:40 EET

Sisätautilääkäri Lorenzo Sandini palkitaan tiistaina 14.11. Maailman diabetespäivänä Vuoden diabetesteko -tunnustuspalkinnolla. Palkinnon myöntäjä Suomen Diabetesliiton hallitus halusi lisäksi antaa kunniamaininnan Rovaniemen terveyskeskukselle onnistuneesta hoitosuunnitelmien laatimistyöstä.

Ihwtmldxakttwhpgdzoe
Ran4k8tyu4eo59f3srzp I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Diabetesbarometri 2017: ”Haluaisin mahdollisuuden käydä diabeteshoitajalla ja diabeteslääkärillä.”

Lehdistötiedotteet   •   Marras 14, 2017 00:05 EET

Diabetesbarometri 2017 kertoo, että diabeetikot haluaisivat hoitaa diabetestaan paremmin, mutta monilla on vaikeuksia saada kaipaamaansa tukea ja osaamista terveydenhuollosta.

Lvb4fzxqssciakopfiv5
I2fbx6vzlzijkch3n2rv Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Ensi viikko on diabetesviikko!

Lehdistötiedotteet   •   Marras 07, 2017 05:00 EET

Maailman diabetespäivänä 14.11. julkistamme Vuoden diabetesteko -tunnustuspalkinnon sekä kunniamaininnan saajat sekä Diabetesbarometri 2017 -julkaisun.

Xyuwmokicfmhqs4dr1gh
I2fbx6vzlzijkch3n2rv Ry9lgzykyryhv6fglz6j

Maailman diabetespäivän 14.11. teema: Hei äiti, oliko sinulla raskausdiabetes?

Lehdistötiedotteet   •   Loka 24, 2017 15:55 EEST

Raskausdiabetes päättyy siihen, kun lapsi syntyy. Jälkeensä raskausdiabetes jättää kuitenkin tavallista suuremman riskin sairastua tyypin 1 tai tyypin 2 diabetekseen. Jotta diabetesta voidaan ehkäistä ja hoitaa hyvin, kohonnut verensokeri on tärkeää huomata ajoissa.

Itb98stkxkyvmonui4ha
A4rkpns1igt5ta2yeeev I2fbx6vzlzijkch3n2rv

Diabetes näkyväksi, sinistä ranteeseen Maailman diabetespäivänä 14.11.

Lehdistötiedotteet   •   Loka 18, 2017 09:59 EEST

Diabetesliitto ja erityisesti nuorisotoimikuntamme kutsuu kaikki mukaan #siniranne-kampanjaan levittämään tietoa diabeteksesta ja kaikkien diabeetikoiden yhteisestä juhlapäivästä, Maailman diabetespäivästä 14.11.

Zj60fhlllnmm4fvcxzx5
A4rkpns1igt5ta2yeeev Kpmqn8zqlsrdigz4sacn

Lääkekorvausten heikennys haittaa diabeetikoiden omahoitoa

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 02, 2017 10:54 EEST

Diabetesliiton tekemässä verkkokyselyssä noin kolmannes vastaajista kertoo, että rahat eivät riitä kaikkiin tarpeellisiin lääkkeisiin. Diabeteksen hyvä hoito ehkäisee lisäsairauksia, jotka muutenkin kasaantuvat pienituloisille diabeetikoille. Siksi on erityisen huolestuttavaa, että pienitulosten diabeetikoiden mahdollisuudet hoitaa itseään hyvin heikkenevät.

Media no image

Diabeteksen hintalappu vaikuttaa soten onnistumiseen – hyvin hoidettu diabetes on halvin diabetes

Lehdistötiedotteet   •   Touko 07, 2017 12:45 EEST

Diabetesliiton kannanotto liiton kokouksessa Turussa 7.5.2017

Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 %.Valtaosa kustannuksista syntyy ehkäistävissä olevista lisäsairauksista. Kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa, jos säästetään lyhytnäköisesti hyvästä hoidosta: tavoitteellisesta hoidonohjauksesta, tehokkaasta lääkehoidosta ja uuden teknologian mahdollisuuksista.

Diabetesliitto korostaa, että sote-uudistuksen säästötavoite edellyttää diabeteksen hoitamista nykyistä tehokkaammin. Sote-uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajeesta noin 3 miljardia euroa. Diabeteksen kustannustutkimusten mukaan on taloudellisesti erittäin kannattavaa hoitaa diabeetikkoja siten, että lisäsairauksien ilmaantuminen saadaan estettyä tai niiden kehittymistä hidastettua.

Hoitotulokset ovat Suomessa vielä kaukana tavoitetasosta. Hoitosuositusten mukaiseen verensokerin tavoitteeseen pääsee arviolta kolmannes tyypin 1 diabeetikoista ja kaksi kolmasosaa tyypin 2 diabeetikoista. Sote-uudistuksen yhteydessä on erinomainen mahdollisuus järjestää diabeteksen hoito asianmukaisesti.

Tuoreen ja laajan brittitutkimuksen[i] mukaan pelkästään verensokerin hoitotulosten maltillisella parantamisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Säästö kymmenen ensimmäisen vuoden aikana olisi keskimäärin noin 320950 euroa potilasta kohden riippuen diabetestyypistä ja hoitotasapainosta. Suurin säästö syntyy tyypin 1 diabeetikoilla munuaissairauksien ja tyypin 2 diabeetikoilla jalkaongelmien välttämisestä. Kotimaisia tietoja saadaan lähikuukausina, kun Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston uusi kustannustutkimus valmistuu.

Maltillinen pitkäaikaisen verensokeritason parantuminen olisi saavutettavissa tehokkaammalla hoidonohjauksella. Maakunnissa tarvitaan diabeteksen hoitoa koordinoiva osaamiskeskus. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2 diabeteksen hoidon tulee tapahtua osaamiskeskuksessa ja -verkostoissa.

Myös verensokerin nykyaikaisen seurannan tarjoaminen insuliinihoitoisille diabeetikoille parantaa tutkitusti hoitotuloksia ja maksaa itsensä takaisin. Diabetesliitto katsoo, että verensokerin sensoroinnin tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

Diabetesliitto toistaa myös huolensa muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden Kela-korvausten heikennyksistä. Ensimmäiset viisi kuukautta alennetulla korvausprosentilla ovat osoittaneet, että monilla on vaikeuksia ostaa asianmukainen diabeteslääkitys. Diabetesliitto pyrkii nopeuttamaan sitä, että hallitus käynnistää eduskunnan edellyttämän selvityksen korvausprosentin alentamisen vaikutuksista diabeetikoille ja yhteiskunnan kustannuksiin.

Vaikka uusien diabeetikoiden määrä on kääntynyt laskuun, diabetesta sairastavien kokonaismäärä jatkaa kasvuaan yleisen eliniän lisääntymisen ja suurten ikäluokkien kautta. Siksi myös tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tulee sote-uudistuksessa panostaa.

Lisätiedot:

Tommi Vasankari, puheenjohtaja, puh. 040 5059157, tommi.vasankari@uta.fi

Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, puh. 040 591 7098, janne.juvakka@diabetes.fi

[i] Baxter et al. Estimating the impact of better management of glycaemic control in adults with Type 1 and Type 2 diabetes on the number of clinical complications and the associated financial benefit. Diabetic Medicine 2016.

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Diabeteksen hoidon kustannusten osuus Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista on noin 15 %. Kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa, jos säästetään lyhytnäköisesti hyvästä hoidosta. Diabetesliitto korostaa liiton kokouksen kannanotossaan, että sote-uudistuksen säästötavoite edellyttää diabeteksen hoitamista nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää »
Vm2nul1fflonghaumfvd

Diabetestutkimussäätiön suurapuraha tyypin 2 diabetesta tutkivalle Heikki Koistiselle

Lehdistötiedotteet   •   Touko 02, 2017 15:03 EEST

Diabetestutkimussäätiön suurimman apurahan vuonna 2017, 100 000 euroa kahdelle vuodelle, saa lääketieteen tohtori, dosentti Heikki Koistinen. Hänen tutkimusryhmänsä tavoitteena on löytää uutta tietoa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen syistä sekä keinoja insuliiniresistenssistä kärsivien aineenvaihdunnan parantamiseen. 50 000 euron apurahan saavat FT Jarno Honkanen ja LT Hannele Uusitalo-Järvinen.

Molprqrqrwfdkso6qswh
Ry9lgzykyryhv6fglz6j Zjqovdc06krjest4zq8m

Kesäyliopistot valtakunnalliseen yhteistyöhön Diabetesliiton kanssa

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 20, 2017 16:26 EEST

Kuvat & videot 3 kuvaa

Yhteyshenkilöt 10 yhteyshenkilöä

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäjohtaja
 • laqxurabqla.mawennldylqqnfinen@dialobetenrils.fi
 • 050 433 5629

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäsuunnittelija
 • Yksi elämä -hankekokonaisuus / diabeteshankkeet
 • enumna.biergmkuaanns(aclt)fediwnabetes.favnmi
 • 050 310 6604

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Osoite

 • Suomen Diabetesliitto
 • Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15
 • 33680 Tampere