Selvitys: suuria alueellisia eroja sensorien ja insuliinipumppujen saatavuudessa

Lehdistötiedotteet   •   Marras 16, 2018 12:52 EET

Tyypin 1 diabeteksen kehittyvää hoitotekniikkaa ei ole osattu kohdentaa sitä eniten tarvitseville, Diabetesliitto selvitti. Tuloksissa havaittiin merkittäviä alueellisia eroja ja organisaatioiden epäyhtenäisiä käytänteitä hoitotarvikkeiden myöntämisessä aikuisille.

Maailman diabetespäivänä valaistaan rakennuksia sinisiksi ja huolehditaan jaloista

Lehdistötiedotteet   •   Marras 13, 2018 12:40 EET

14.11. on maailman diabetespäivä. Se on diabeetikoiden oma juhlapäivä ja silloin levitetään tietoa diabeteksesta.

Diabetesta sairastavien jalkojen tutkiminen unohtuu liian helposti terveydenhuollossa – vain puolet tutkitaan

Lehdistötiedotteet   •   Marras 12, 2018 12:05 EET

Puolet diabeetikoiden jalkatutkimuksista jää tekemättä, ilmenee Diabetesliiton ja AstraZenecan yhteistyössä tekemästä verkkokyselystä. Hoitosuositus edellyttää jalkojen tutkimista vuosittain.

Vuoden diabetesteko 2018 -tunnustus 14:lle lasten ja nuorten diabetesklinikalle: Yhteen hiotut diabetestiimit paransivat lasten ja nuorten diabeteksen hoitotuloksia

Lehdistötiedotteet   •   Marras 09, 2018 12:17 EET

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuorten hoitotulokset paranivat huomattavasti hoitokäytänteitä ja yhteistyötä perheiden kanssa kehittämällä. 14.11. Maailman diabetespäivänä 14 diabetesklinikkaa saa Diabetesliiton Vuoden diabetesteko 2018 -tunnustuksen. Osoitteina Espoo, Kajaani, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Pori, Mikkeli, Raasepori, Rauma, Salo, Tampere, Turku, Uusikaupunki.

Mitä jaloillesi kuuluu? – tuntemukset jaloissa voivat paljastaa diabeteksen

Lehdistötiedotteet   •   Loka 18, 2018 12:30 EEST

Diabetesviikon 12.–18.11. ja maailman diabetespäivän 14.11. teemana Suomessa on: Mitä jaloillesi kuuluu? Diabeetikon jalkojen terveys on vakava ja elämään vaikuttava asia: hoitamattomat jalkavammat voivat johtaa jopa amputaatioihin.

Hallinto-oikeus: lääkkeiden b-lausunnon maksusta saa palautuksen

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 26, 2018 09:51 EEST

Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt maksun b-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, maksusta voi saada palautuksen takautuvasti.

Hallinto-oikeuden päätös (3.5.2018, 18/0231/4) koski tapausta, jossa Tampereen kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Tampereen kaupunki teki alun perin kielteisen päätöksen, kun diabeetikko haki takautuvasti häneltä perittyä maksua b-lausunnosta. Diabetesliitto ryhtyi asiamieheksi ja valitti kielteisestä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tampereen kaupunki ei käyttänyt valitusoikeuttaan hallinto-oikeuden päätöksestä, ja hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen. Maksuttomuus koskee diabeetikoiden lisäksi ketä tahansa pitkäaikaissairasta.

- Päätös korjaa lainsäädännön vastaisen toimintakäytännön seurauksia ja lisää yhdenvertaisuutta. On kuitenkin huomattava, että erikoissairaanhoidossa kirjoitettu b-lausunto on maksullinen eikä niitä koskevia maksuja voida palauttaa, kommentoi Diabetesliiton erityisasiantuntija Irene Vuorisalo.

B-lausunnon asiakasmaksun suuruus määritellään asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Tällä hetkellä lääkärin b-lausunnosta voidaan periä enintään 50,80 euron suuruinen maksu.

Silloin kun lausunto kirjoitetaan perusterveydenhuollossa esimerkiksi terveyskeskuksessa, siitä ei sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan tule periä maksua. Kunnat ovat kuitenkin vaihtelevasti perineet lausunnosta maksun. Vaihtelevan käytännön yhdenmukaistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö teki asiasta valtakunnallisen ohjeen 22.9.2016.

Ohje antoi lakiin yksiselitteisen tulkinnan: lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten tarvittava b-lausunto on osa sairaanhoitoa ja siten potilaalle maksuton. Riidanalaiseksi jäi, voiko asiakas saada väärin perustein jo ohjetta aiemmalta ajalta peritystä maksuista palautuksen takautuvasti.

Hallinto-oikeuden päätöksellä kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ratkaisevana ei voida pitää laintulkinnan vakiintumishetkeä: jo ennen Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista ohjeistusta perityt maksut ovat perusteettomia.

Lääkkeen erityiskorvattavuutta varten kirjoitettuja b-lausuntojen maksuja voi hakea palautettavaksi takautuvasti 5 vuoden ajalta. Mikäli haluaa palautuksen maksusta, hakemuksen voi tehdä laskunlähettäneelle hoitoyksikölle. Hakemukseen liitetään tosite maksusta ja viitataan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 3.5.2018 tekemään päätökseen ja päätösnumeroon 18/0231/4.

Lisätiedot:

Irene Vuorisalo, sosiaali- ja terveyspoliittinen erityisasiantuntija, puh. 0400 723 667, irene.vuorisalo@diabetes.fi

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt maksun b-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, maksusta voi saada palautuksen takautuvasti. Hallinto-oikeuden päätös (3.5.2018, 18/0231/4) koski tapausta, jossa Tampereen kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Diabetesliitto toimi asiamiehenä.

Lue lisää »

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011: Vain neljännes diabeteksen kuuden miljardin euron yhteiskunnallista kustannuksista aiheutuu sairaanhoidosta

Lehdistötiedotteet   •   Touko 07, 2018 08:55 EEST

Jos diabeteksen lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen parantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä

Diabeteksen hoito vaatii terästämistä – sote on mahdollisuus laittaa hoito kuntoon

Lehdistötiedotteet   •   Touko 06, 2018 14:18 EEST

Vain 20 % tyypin 1 diabeetikoista pääsee hoitotavoitteeseen

Diabetesliiton kannanotto liiton kokouksessa Tampereella 6.5.2018

Diabetesliitto muistuttaa liiton kokouksen kannanotossaan, että diabeteksen hyvä hoito on avainkysymyksiä sote-uudistuksen onnistumisessa. Diabeteksen hoidon kustannusten osuus terveydenhuollon kokonaismenoista uhkaa edelleen kasvaa, jos säästetään lyhytnäköisesti hyvästä hoidosta. Valtaosa kustannuksista syntyy ehkäistävissä olevista lisäsairauksista.

Tällä hetkellä tulokset eivät vastaa nykyhoidon mahdollisuuksia – erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kohdalla. Kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaisen verensokerin tavoitetason saavuttaa vain noin 20 % tyypin 1 diabetesta sairastavista ja noin 70 % tyypin 2 diabetesta sairastavista. Sote-uudistuksen yhteydessä on erinomainen mahdollisuus järjestää diabeteksen hoito asianmukaisesti. Tyypin 1 ja vaativa tyypin 2 hoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin, jotta hoitotavoitteisiin päästäisiin nykyistä paremmin.

Investoimalla diabetesta sairastavien hyvään ja tavoitteelliseen hoitoon olisi saavutettavissa yhteiskunnallisesti merkittäviä kustannushyötyjä. Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston ensi viikolla julkaistavasta kustannustutkimuksesta käy ilmi, että mikäli lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen edistää diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä.

Keskeistä on myös tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, jolla voidaan lykätä taudin ilmenemistä. Jos puolet tyypin 2 diabetesdiagnooseista pystytään siirtämään vuodella eteenpäin, säästö on 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Diabetesliitto korostaa, että kolmas sektori voi tukea maakuntahallintoa ja kuntia sote-tavoitteiden saavuttamisessa. Diabetesliitto ja diabetesyhdistykset ovat luonteva yhteistyökumppani diabeteksen voittamisessa.

Sote-uudistuksessa on keskeistä, että diabeteksen hoito järjestetään maakunnissa kustannustehokkaasti, tasa-arvoisesti sekä vertailukelpoisia laatukriteereitä käyttäen. Hyvän hoidon järjestämiseksi tarvitaan tietoa siitä, millaisia hoitotuloksia eri maakunnissa on saavutettu ja millaisin menetelmin.

Diabeteksen riittämätön hoitaminen lisää sairaanhoidon kustannuksia ja voi näkyä varsin nopeasti tuottavuuden menetyksenä eli työstä poissaolona. Siksi terveydenhuollon säästöjen pitäisi kohdentua oikein ja perustua tietoon hoidon vaikuttavuudesta ja laadusta.

Lisätiedot:

Tommi Vasankari, puheenjohtaja, puh. 040 5059157, tommi.vasankari@uta.fi
Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, puh.040 5917098, janne.juvakka@diabetes.fi

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Vain 20 % tyypin 1 diabeetikoista pääsee hoitotavoitteeseen.

Lue lisää »

Diabetestutkijat hakivat ennätysmäärää apurahoja

Lehdistötiedotteet   •   Touko 03, 2018 10:26 EEST

Suomalaista diabetestutkimusta tulevan Diabetestutkimussäätiön suurapurahoilla tuetaan tänä vuonna tyypin 2 ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisyä. Kaikkiaan säätiö jakoi apurahoja 550 000 euroa yhteensä 23 tutkijalle.

Potilaan oikeuksien päivä 18.4.: Potilaan oikeudet heikkenevät jos varallisuus määrää hoidon

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 16, 2018 12:00 EEST

Keskiviikkona 18.4. vietetään EU:n potilaan oikeuksien päivää. Potilaan oikeudet voivat olla uhattuina silloin, kun potilaan raha ei riitä lääkärin määräämien lääkkeiden ostamiseen. Jos rahaa ei ole, siitä pitäisi pystyä puhumaan lääkärin vastaanotolla.

Kuvat & videot 9 kuvaa

Yhteyshenkilöt 12 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • Viestintäjohtaja
  • laffursja.rvmafrnnxeinmaenra@dhuiaoibechtebis.bifimu
  • 050 433 5629

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Osoite

  • Suomen Diabetesliitto
  • Näsilinnankatu 26
  • 33200 Tampere