Hallinto-oikeus: lääkkeiden b-lausunnon maksusta saa palautuksen

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 26, 2018 09:51 EEST

Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt maksun b-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, maksusta voi saada palautuksen takautuvasti.

Hallinto-oikeuden päätös (3.5.2018, 18/0231/4) koski tapausta, jossa Tampereen kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Tampereen kaupunki teki alun perin kielteisen päätöksen, kun diabeetikko haki takautuvasti häneltä perittyä maksua b-lausunnosta. Diabetesliitto ryhtyi asiamieheksi ja valitti kielteisestä päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tampereen kaupunki ei käyttänyt valitusoikeuttaan hallinto-oikeuden päätöksestä, ja hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen. Maksuttomuus koskee diabeetikoiden lisäksi ketä tahansa pitkäaikaissairasta.

- Päätös korjaa lainsäädännön vastaisen toimintakäytännön seurauksia ja lisää yhdenvertaisuutta. On kuitenkin huomattava, että erikoissairaanhoidossa kirjoitettu b-lausunto on maksullinen eikä niitä koskevia maksuja voida palauttaa, kommentoi Diabetesliiton erityisasiantuntija Irene Vuorisalo.

B-lausunnon asiakasmaksun suuruus määritellään asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Tällä hetkellä lääkärin b-lausunnosta voidaan periä enintään 50,80 euron suuruinen maksu.

Silloin kun lausunto kirjoitetaan perusterveydenhuollossa esimerkiksi terveyskeskuksessa, siitä ei sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan tule periä maksua. Kunnat ovat kuitenkin vaihtelevasti perineet lausunnosta maksun. Vaihtelevan käytännön yhdenmukaistamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö teki asiasta valtakunnallisen ohjeen 22.9.2016.

Ohje antoi lakiin yksiselitteisen tulkinnan: lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten tarvittava b-lausunto on osa sairaanhoitoa ja siten potilaalle maksuton. Riidanalaiseksi jäi, voiko asiakas saada väärin perustein jo ohjetta aiemmalta ajalta peritystä maksuista palautuksen takautuvasti.

Hallinto-oikeuden päätöksellä kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ratkaisevana ei voida pitää laintulkinnan vakiintumishetkeä: jo ennen Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista ohjeistusta perityt maksut ovat perusteettomia.

Lääkkeen erityiskorvattavuutta varten kirjoitettuja b-lausuntojen maksuja voi hakea palautettavaksi takautuvasti 5 vuoden ajalta. Mikäli haluaa palautuksen maksusta, hakemuksen voi tehdä laskunlähettäneelle hoitoyksikölle. Hakemukseen liitetään tosite maksusta ja viitataan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 3.5.2018 tekemään päätökseen ja päätösnumeroon 18/0231/4.

Lisätiedot:

Irene Vuorisalo, sosiaali- ja terveyspoliittinen erityisasiantuntija, puh. 0400 723 667, irene.vuorisalo@diabetes.fi

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Hallinto-oikeus on päättänyt, että mikäli kunta on perinyt maksun b-lausunnosta, joka tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemista varten, maksusta voi saada palautuksen takautuvasti. Hallinto-oikeuden päätös (3.5.2018, 18/0231/4) koski tapausta, jossa Tampereen kaupunki velvoitettiin palauttamaan diabeetikolle hänen b-lausunnosta maksamansa maksu. Diabetesliitto toimi asiamiehenä.

Lue lisää »

Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002–2011: Vain neljännes diabeteksen kuuden miljardin euron yhteiskunnallista kustannuksista aiheutuu sairaanhoidosta

Lehdistötiedotteet   •   Touko 07, 2018 08:55 EEST

Jos diabeteksen lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen parantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä

Diabeteksen hoito vaatii terästämistä – sote on mahdollisuus laittaa hoito kuntoon

Lehdistötiedotteet   •   Touko 06, 2018 14:18 EEST

Vain 20 % tyypin 1 diabeetikoista pääsee hoitotavoitteeseen

Diabetesliiton kannanotto liiton kokouksessa Tampereella 6.5.2018

Diabetesliitto muistuttaa liiton kokouksen kannanotossaan, että diabeteksen hyvä hoito on avainkysymyksiä sote-uudistuksen onnistumisessa. Diabeteksen hoidon kustannusten osuus terveydenhuollon kokonaismenoista uhkaa edelleen kasvaa, jos säästetään lyhytnäköisesti hyvästä hoidosta. Valtaosa kustannuksista syntyy ehkäistävissä olevista lisäsairauksista.

Tällä hetkellä tulokset eivät vastaa nykyhoidon mahdollisuuksia – erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kohdalla. Kansallisen Käypä hoito -suosituksen mukaisen verensokerin tavoitetason saavuttaa vain noin 20 % tyypin 1 diabetesta sairastavista ja noin 70 % tyypin 2 diabetesta sairastavista. Sote-uudistuksen yhteydessä on erinomainen mahdollisuus järjestää diabeteksen hoito asianmukaisesti. Tyypin 1 ja vaativa tyypin 2 hoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin, jotta hoitotavoitteisiin päästäisiin nykyistä paremmin.

Investoimalla diabetesta sairastavien hyvään ja tavoitteelliseen hoitoon olisi saavutettavissa yhteiskunnallisesti merkittäviä kustannushyötyjä. Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston ensi viikolla julkaistavasta kustannustutkimuksesta käy ilmi, että mikäli lisäsairauksien ilmaantuvuus pystyttäisiin puolittamaan, olisi mahdollista saavuttaa yli 550 miljoonan euron vuosittaiset säästöt sairaanhoidon kustannuksissa. Lisäksi lisäsairauksien välttäminen edistää diabetesta sairastavien elämänlaatua ja työkykyä.

Keskeistä on myös tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, jolla voidaan lykätä taudin ilmenemistä. Jos puolet tyypin 2 diabetesdiagnooseista pystytään siirtämään vuodella eteenpäin, säästö on 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Diabetesliitto korostaa, että kolmas sektori voi tukea maakuntahallintoa ja kuntia sote-tavoitteiden saavuttamisessa. Diabetesliitto ja diabetesyhdistykset ovat luonteva yhteistyökumppani diabeteksen voittamisessa.

Sote-uudistuksessa on keskeistä, että diabeteksen hoito järjestetään maakunnissa kustannustehokkaasti, tasa-arvoisesti sekä vertailukelpoisia laatukriteereitä käyttäen. Hyvän hoidon järjestämiseksi tarvitaan tietoa siitä, millaisia hoitotuloksia eri maakunnissa on saavutettu ja millaisin menetelmin.

Diabeteksen riittämätön hoitaminen lisää sairaanhoidon kustannuksia ja voi näkyä varsin nopeasti tuottavuuden menetyksenä eli työstä poissaolona. Siksi terveydenhuollon säästöjen pitäisi kohdentua oikein ja perustua tietoon hoidon vaikuttavuudesta ja laadusta.

Lisätiedot:

Tommi Vasankari, puheenjohtaja, puh. 040 5059157, tommi.vasankari@uta.fi
Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, puh.040 5917098, janne.juvakka@diabetes.fi

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Vain 20 % tyypin 1 diabeetikoista pääsee hoitotavoitteeseen.

Lue lisää »

Diabetestutkijat hakivat ennätysmäärää apurahoja

Lehdistötiedotteet   •   Touko 03, 2018 10:26 EEST

Suomalaista diabetestutkimusta tulevan Diabetestutkimussäätiön suurapurahoilla tuetaan tänä vuonna tyypin 2 ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisyä. Kaikkiaan säätiö jakoi apurahoja 550 000 euroa yhteensä 23 tutkijalle.

Potilaan oikeuksien päivä 18.4.: Potilaan oikeudet heikkenevät jos varallisuus määrää hoidon

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 16, 2018 12:00 EEST

Keskiviikkona 18.4. vietetään EU:n potilaan oikeuksien päivää. Potilaan oikeudet voivat olla uhattuina silloin, kun potilaan raha ei riitä lääkärin määräämien lääkkeiden ostamiseen. Jos rahaa ei ole, siitä pitäisi pystyä puhumaan lääkärin vastaanotolla.

Diabetesliiton kysely: Kudossokerin sensorointi helpottaa arkea, lisää turvallisuudentunnetta ja parantaa hoitotuloksia

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 09, 2018 12:00 EEST

Diabetesliitto kysyi kudossokerin sensorointia yli kuukauden käyttäneiltä kokemuksia laitteista. Tulosten valossa menetelmä on hyödyllinen diabeteksen omahoidossa. Vastaajat kokivat sen parantavan hoitotasapainoa, elämänlaatua ja hoitomotivaatiota.

Uusi nettipalvelu diabetesta sairastaville

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 26, 2018 15:00 EET

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Diabetesliiton mediatiedote 26.2.2018.
Julkaistavissa 28.2.2018 klo 12.

(Pressmeddelande på svenska nedan)

Tänään (28.2.2018) avattu uusi verkkopohjainen palvelu tarjoaa arkielämää helpottavia tietoja ja ohjeita sekä tukea diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen. Terveyskylä.fi-osoitteesta löytyvän Diabetestalon ovat toteuttaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä diabetekseen sairastuneiden kanssa. Asiakkaiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus ja laatu paranevat. Palvelu on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kaikki Suomen viisi yliopistosairaalaa ovat olleet mukana rakentamassa Diabetestaloa. Talon vetovastuu on Turun yliopistollisella keskussairaalalla.

–Hienointa Diabetestalossa on se, että tätä on tehty kansallisessa yhteistyössä, sanoo kehittämispäällikkö Sirkku Boucht Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Diabetestalon projektipäällikkö ja Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka on innoissaan avauksesta.

–Kansallista Diabetestaloa on rakennettu todella tiiviillä aikataululla, innolla ja mahtavalla yhteistyöllä yliopistosairaaloiden diabetestiimien ja Diabetesliiton kanssa.

Tehokkaampaa hoitoa

Diabetesta koskevat tiedot ja hoitopolkukuvaukset ovat olleet osin hajanaisia, alueellisesti vaihtelevia sekä enemmän ammattilaisille kuin asiakkaille suunnattuja.

–Nyt tahtotilana on ollut aito halu asiakaslähtöiseen toimintaan. Moniammatilliset tiimit miettivät toimintatapojensa kehittämistä digiajan mahdollisuuksien ja haasteiden mukaan, sanoo Ilanne-Parikka.

Valtakunnallisesti yhteneväiset ohjeet hoidossa ja ohjauksessa sekä digitaalisten hoitopolkujen rakentaminen helpottavat myös ammattilaisten työtä ja tehostavat hoitotiimien toimintaa.

Kansallinen yhteistyö

Diabetestalon sisältöä ovat rakentaneet diabeteksen hoitoon perehtyneet erikoissairaanhoidon ja Diabetesliiton ammattilaiset yhteistyössä.

–Diabetestalo on pyritty rakentamaan käyttäjille, sanoo projektikoordinaattori Tiina Granberg-Hakala Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Haluamme jatkossakin kehittää sivustoa niin, että sisältö palvelisi heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme saada palautetta, kuulla asiakkaiden toiveita ja ideoita ja kehittää sivustoa niiden avulla.

Kaikille avoin kansalaisosio on jaettu neljään osa-alueeseen: Tietoa, Tukea, Omahoito ja Palvelut. Talon elävöittämiseen on käytetty kuvia, videoita ja harjoitteita. Täten Diabetestalossa vierailu on pyritty saamaan miellyttäväksi ja kiinnostavaksi.

Tukea päivittäiseen elämään

Diabetestalon rakentamisprojektissa on ollut mukana diabeteksen hoidon moniammatillista osaamista ja asiantuntijoita jokaisesta erikoisairaanhoitopiiristä ja Diabetesliitosta: diabeteslääkäreitä, diabeteshoitajia, ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja, psykologeja sekä sosiaalialan ja kuntoutuksen asiantuntijoita.

Psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkitys on suuri, koska diabetes on elinikäinen ja omahoidon voimavaroja vaativa sairaus. Valitettavasti vain harva kokee saavansa terveydenhuollosta riittävästi henkistä tukea.

–Siksi on tärkeää, että Diabetestalossa kannustetaan omahoitoon sekä kerrotaan erilaisista tuki- ja kuntoutusmahdollisuuksista, sanoo Ilanne-Parikka.

Omahoidon tietojen, taitojen ja hallinnan omaksuminen edellyttää perusteellista yksilöllistä hoidonohjausta ja tukea.

–Tarvitaan paitsi laadukasta, myös oikea-aikaista informaatiota ja neuvontaa. Diabetestaloon on koottu valtakunnallisesti yhtenevät ohjeet päivittäiseen omahoitoon ja erityistilanteisiin. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä hakemaan omatoimisesti ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja pulmiin, sanoo Granberg-Hakala.

Omahoito-osio on monipuolinen tietopaketti siitä, mitä kaikkea diabetesta sairastavan tulee huomioida arjessa toistuvasti tai satunnaisesti.

Talo ruotsiksi syksyllä

Kun Diabetestalo on ollut kuukauden auki, siihen tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset. Sen jälkeen koko talon sisältö voidaan kääntää ruotsiksi. Tavoitteena on saada käännöstyö tehtyä ripeästi ja joka tapauksessa tämän hankekauden aikana, eli lokakuun loppuun mennessä.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylässä arvioidaan olevan tämän vuoden loppuun mennessä avoinna yhteensä noin 30 taloa. Terveyskylä on Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden.

Tutustu Diabetestaloon: https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Pirjo Ilanne-Parikka pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi p. 040 072 3651

Kehittämispäällikkö Sirkku Boucht sirkku.boucht@tyks.fi p. 050 572 0561

Projektikoordinaattori Tiina Granberg-Hakala tiina.granberg-hakala@hus.fi p. 040 630 7944

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och Diabetesförbundets pressmeddelande 26.2.2018.

Får publiceras 28.2.2018 kl. 12.

Ny webbtjänst för personer med diabetes

Idag (28.2.2018) öppnades en ny nätbaserad tjänst som erbjuder information, råd och stöd för personer med diabetes och deras anhöriga för att underlätta att leva med sjukdomen. Diabeteshuset som finns, tills vidare endast på finska, på adressen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn) har förverkligats av experter inom specialsjukvården och Diabetesförbundet i samarbete med personer som insjuknat i diabetes. Tjänsten är öppen för alla intresserade.

Alla Finlands fem universitetssjukhus har varit med och byggt Diabeteshuset. Projektets ansvar har legat vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

–Det finaste med Diabeteshuset är att det verkligen har skapats med nationellt samarbete, säger utvecklingschef Sirkku Boucht från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Diabeteshusets projektchef och Diabetesförbundets överläkare Pirjo Ilanne-Parikka är ivrig över att huset nu öppnats.

–Det nationella Diabeteshuset har byggts med en mycket stram tidtabell, med iver och med fantastiskt samarbete mellan universitetssjukhusen, diabetesteamen och Diabetesförbundet.

Effektivare vård

Kunskapen om diabetes och beskrivningarna av vårdstigarna har delvis varit utspridda, varierande från region till region och mer riktade till yrkesfolk än till kunder.

–Nu har man velat rikta in sig på kundorienterad verksamhet. De mångprofessionella teamen har utvecklat sina verksamhetssätt så att de svarar på dagens digitala möjligheter och utmaningar, säger Ilanne-Parikka.

De nationellt enhetliga råden inom vården och bygget av de digitala vårdstigarna underlättar också yrkesfolkets arbete och effektiverar vårdteamens verksamhet.

Nationellt samarbete

Diabeteshusets innehåll har byggts upp i samarbete mellan proffs inom specialsjukvården och Diabetesförbundet.

–Man har byggt Diabeteshuset för användarna, säger projektkoordinator Tiina Granberg-Hakala från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vi vill också i fortsättningen utveckla nätsidan på så sätt att den på bästa möjliga sätt betjänar våra användare. Vi vill gärna ha feedback och höra kundernas önskemål och idéer för att med hjälp av dem kunna utveckla nätsidan.

Den del av huset som är öppen för allmänheten är delad in i fyra delområden: Kunskap, Stöd, Egenvård och Tjänster. Man har använt sig av bilder, videon och övningar för att göra huset levande. På så sätt har man strävat till att göra besöket i Diabeteshuset så givande och intressant som möjligt.

Stöd i det dagliga livet

I byggnadsprojektet av Diabeteshuset har bland annat representanter från följande yrkeskårer medverkat: diabetesläkare, diabetesskötare, näringsterapeuter, fysioterapeuter, fotterapeuter, psykologer och experter från den sociala branschen och rehabilitering.

Betydelsen av psykiskt och socialt stöd är ytterst viktigt eftersom diabetes är en livslång sjukdom som kräver krafter att orka ta hand om sig själv. Tyvärr är det endast en liten del av alla personer med diabetes som upplever att de får tillräckligt med mentalt stöd från hälsovården.

–Därför är det viktigt att man i Diabeteshuset uppmuntrar användarna till egenvård och att man berättar om olika stöd- och rehabiliteringsmöjligheter, säger Ilanne-Parikka.

För att kunna anpassa information och kunskap om egenvård krävs grundlig individuell handledning och stöd i vården.

–Informationen och rådgivningen ska inte bara vara högklassig, den ska också vara tillgänglig vid rätt tidpunkt. Till Diabeteshuset har man sammanfört nationellt enhetliga instruktioner för daglig egenvård och specialsituationer. Målet är att aktivera människor att självständigt söka lösningar på olika problem, säger Granberg-Hakala.

Egenvård-delen är ett mångsidigt informationspaket med allt möjligt som en person med diabetes bör ta i beaktande i sin vardag, både kontinuerligt och sporadiskt.

Huset översätts till svenska under hösten

Då Diabeteshuset varit öppet i en månad kommer man att göra eventuella nödvändiga förändringar och korrigeringar. Efter det ska hela innehållet översättas till svenska. Målet är att få översättningsarbetet gjort med rask tidtabell och under projektets period, vilket betyder inom loppet av oktober.

Vad är Hälsobyn?

Hälsobyn är en webbtjänst inom den specialiserade sjukvården som utvecklats av experter i samarbete med patienter. Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt. Tjänsten erbjuder kunskap och stöd för medborgare, vård för patienter och redskap för professionella inom vården. I Hälsobyn kommer det uppskattningsvis att finnas allt som allt 30 öppna hus i slutet av detta år. För tillfället finns det fem hus på svenska. Hälsobyn-projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Projektet är starkt förknippat med universitetsforskning, vilket garanterar vårdens och informationens pålitlighet.

Bekanta dig med Diabeteshuset (på finska): https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo

Tilläggsinformation:

Projektchef Pirjo Ilanne-Parikka pirjo.ilanne-parikka@diabetes.fi och tel. 040 072 3651

Utvecklingschef Sirkku Boucht sirkku.boucht@tyks.fi och tel. 050 572 0561

Projektkoordinator Tiina Granberg-Hakala tiina.granberg-hakala@hus.fi och tel. 040 630 7944

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Lue lisää »

Verensokerin mittausliuskoja myönnettävä yksilöllisen tarpeen mukaan

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 26, 2018 13:20 EET

Jotkut Suomen kunnat vähensivät tämän vuoden alusta lähtien verensokerin mittausliuskojen jakelua tyypin 2 diabetesta sairastaville. Verensokerin mittaus on kuitenkin tärkeä osa tyypin 2 diabeetikon omahoitoa. Vaikka mittaaminen joka päivä ei olisikaan tarpeen, on ajoittaisen mittaamisen oltava edelleen mahdollista.

Maanpuolustustahtoiset nuoret diabeetikot harmissaan asepalvelusmahdollisuuden lopettamisesta

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 16, 2018 11:14 EET

Diabetesliiton avoin kirje Puolustusvoimille

Diabetesliitto on lähettänyt Puolustusvoimain komentajalle, kenraali Jarmo Lindbergille avoimen kirjeen, jossa pyydämme Puolustusvoimia selvittämään pikaisesti, miten ja milloin diabeetikoiden asepalvelusta voitaisiin jatkaa.

Toistaiseksi viimeiset diabeetikot aloittivat vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen tammikuussa 2018.

Suomen Diabetesliitto ihmettelee hyvin toimineen käytännön keskeyttämistä ilman selkeitä perusteluja. Useat nuoret diabeetikot ja heidän vanhempansa ovat ilmaisseet harmistuksensa ja pettymyksensä käytännön muuttumiseen.

Kyse myös tulevasta työurasta

Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka ihmettelee puolustusvoimien äkkinäiseltä vaikuttavaa päätöstä:

–Tähänastisen tutkimustiedon perusteella diabeetikoiden asepalvelus on sujunut hyvin. Olemme saaneet palautetta, että asepalvelukseen pyrkineet ja päässeet diabeetikot ovat hyvin motivoituneita ja valmiita hoitamaan aktiivisesti diabetestaan asepalveluksessa tarvittavalla tavalla, Ilanne-Parikka kertoo.

Erityisasiantuntija Irene Vuorisalo Diabetesliitosta pitää päätöstä ongelmallisena tasa-arvon kannalta:

–Lähtökohtaisesti ketään ei saisi syrjiä diabeteksen perusteella. Lisäksi asevelvollisuuden suorittaminen tai suorittamattomuus voi vaikuttaa esimerkiksi työn saantiin, vaikka niin ei pitäisi ollakaan, Vuorisalo mainitsee.

Diabeetikoita armeijassa jo 16 vuotta

Puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Tuolloin alkoi tutkimus diabeetikoista asepalveluksessa. Tutkimusta seurasi useita vuosia kestänyt kokeilu, jossa vapaaehtoiset diabeetikot, jotka täyttivät tietyt ehdot, saivat suorittaa asepalveluksen.

Vakiintuneet kriteerit täyttävien diabeetikoiden vapaaehtoinen asepalvelus sai vuonna 2010 virallisen, toistaiseksi voimassa olevan aseman. Vuosina 2001–2017 astui 120 diabeetikkoa asepalvelukseen, heistä 15 keskeytti. Keskeyttämisprosentti ei siis merkittävästi eroa muiden varusmiesten keskeyttämisprosentista.

16 vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella vapaaehtoisina asepalveluksen suorittaneet diabeetikot ovat olleet erittäin motivoituneita suorittamaan tehtävänsä ja hoitamaan diabeteksensa hyvin palveluksessa oloaikanaan. Lisäksi insuliinihoito ja verensokerin seurantatekniikka ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen. Hoitomenetelmien parantuminen helpottaa diabeteksen hoitoa ja mahdollistaa myös tarvittaessa etäseurannan.

Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on tärkeä tasa-arvon kannalta. Monelle nuorelle asepalvelus on pitkäaikainen tavoite, johon pyrkiminen kannustaa huolehtimaan omasta terveydestä ja voi parantaa myös diabeteksen hoitomotivaatiota. Joillekin diabeetikoille asepalveluksen suorittaminen vaikuttaa merkittävästi ammatinvalintaan tai työnsaantiin.

Kirje kokonaan oheisissa resurssilinkeissä.

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa.

Diabeetikot ovat voineet vapaaehtoisesti suorittaa asepalveluksen tietyin ehdoin jo vuosia. Nyt Puolustusvoimat on lopettanut pitkään jatkuneen käytännön toistaiseksi. Äkkinäisenä koettu päätös on herättänyt kummastusta ja harmia maanpuolustustahtoisten nuorten diabeetikoiden ja heidän vanhempiensa keskuudessa.

Lue lisää »

Diabeteksen sairaanhoidon kustannukset laskivat

Lehdistötiedotteet   •   Marras 29, 2017 08:13 EET

Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Tampereen yliopiston ja Suomen Diabetesliiton rekisteritutkimuksen mukaan avohoidon ja lääkkeiden kustannukset ovat pysyneet tarkasteluajanjaksolla suurin piirtein samalla tasolla ja vuodeosastohoidon kustannukset laskeneet.

- Diabeteksen hoito näyttää siirtyneen vuodeosastohoidosta avohoitoon, mikä vaikuttaa positiivisesti myös diabetesta sairastavien elämänlaatuun. Tuloksista voidaan päätellä, että hoidon toteuttamisen painopiste siirtyy yhä enemmän omahoitoon ja diabeetikon omaan päätöksentekoon. Lisäksi voidaan päätellä, että vaikka ikääntyneiden diabeetikoiden määrä kasvaa, he pärjäävät kotona aiempaa pidempään, toteaa Diabetesliiton projektipäällikkö Sari Koski.

Tämä julkaisu on ensimmäinen osa Diabetesliiton sarjaa Diabetes lukuina (2017:1). Julkaisu löytyy osoitteesta www.diabetes.fi/kustannustutkimus. Seuraava osa käsittelee lääkehoidon kustannuksia, ja se julkaistaan joulukuussa.

Samalle sivustolle kerätään kaikki tutkimuksesta tehtävät, myös muualla julkaistut, artikkelit, tiedotteet ja muu materiaali. Sivustolta löytyy tarkempi kuvaus tutkimuksen toteutuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannuksia sekä diabeteksen aiheuttamia kustannuksia vuosina 2002-2011. Lisäksi tarkasteltiin diabeteksesta aiheutuvia tuottavuuskustannuksia samalta ajanjaksolta. 

Lisätiedot:

Sari Koski, projektipäällikkö, puh. 050 310 6600, sari.koski(at)diabetes.fi

www.diabetes.fi/kustannustutkimus

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. Yli 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Kursseillamme diabeetikot ja läheiset saavat tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -terveystalkoot edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

​Tuoreen Diabeteksen kustannukset Suomessa 2002-2011 -tutkimuksen mukaan diabeteksen sairaanhoidon kustannusten nousu on suurelta osin pysähtynyt ja osittain jopa kääntynyt laskuun.

Lue lisää »

Kuvat & videot 9 kuvaa

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto on diabetesta sairastavien, läheisten ja diabetesammattilaisten yhteisö. 60 vuoden kokemuksella liitto kuuntelee ja ymmärtää, millaista on elää diabeteksen kanssa. Liitosta saa eri kanavien kautta luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa diabeteksesta sekä monipuolista tukea diabeteksen kanssa elämiseen. Diabetesliitto vaikuttaa aktiivisesti päättäjiin ajaen ja puolustaen hyvän hoidon edellytyksiä. Diabeteskeskuksen kursseilla saa tiedon ja asiantuntija-avun lisäksi korvaamatonta vertaistukea. Ammattilaisia kouluttamalla liitto kehittää diabeetikoiden hoitoa koko maassa. Yksi elämä -hankkeet edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia.

Osoite

  • Suomen Diabetesliitto
  • Näsilinnankatu 26
  • 33200 Tampere