Skip to main content

Eteran ylilääkäri Maija Haanpää: Masennuksen hoitoa tulisi tehostaa ja aikaistaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 05, 2013 16:49 EET

Yhä useamman työkyvyttömyyseläkkeen taustalla on masennus. Masennuksen asianmukainen ja tehokas hoito näyttää silti edelleen olevan haaste. ”Hoitoa tulee aktivoida ja aikaistaa sekä harkita ammatillista kuntoutusta eläkkeen sijaan”, Eteran ylilääkäri Maija Haanpää sanoo.

Eterassa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaista hoitoa masennusdiagnoosilla työkyvyttömyyseläkettä hakeneet potilaat olivat saaneet masennukseensa. Tutkimuksessa selvisi, että vain kaksi kolmasosaa masennuksen takia eläkettä hakeneista oli saanut Käypä hoito -suositusten mukaista hoitoa. Kolmannes oli jäänyt kokonaan ilman hoitoa tai heitä oli hoidettu puutteellisesti.

”Tulokset ovat yllättäviä. Suomessa on kiinnitetty paljon huomiota masennuksen varhaiseen tunnistamiseen ja asianmukaiseen hoitoon sekä käynnistetty useita toimia masennusperäisen työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Siitä huolimatta masennuksen vuoksi eläkettä hakevat potilaat ovat saaneet varsin vähäistä hoitoa”, Eteran ylilääkäri Maija Haanpää sanoo.

Aktiivista hoitoa ja tukea työhönpaluuseen

Työkyvyttömyyseläkettä hakeneet henkilöt olivat saaneet sairauspäivärahaa jo 300 vuorokautta, joten useaa masennuslääkitystä tai hoitomuotoa olisi ehditty kokeilla. Vastoin ennakko-odotusta, tulokset eivät myöskään oleellisesti poikenneet Suomessa 10 ja 20 vuotta sitten tehdyistä vastaavista tutkimuksista. ”Yllättävää oli myös se, että vain kymmenesosa niistä hakijoista, joilla oli työpaikka, oli ollut yhteydessä työterveyslääkäriin”, Haanpää sanoo.

Masennus on hoidettavissa oleva sairaus, ja valtaosa potilaista hyötyy hoidosta. ”On tärkeää hoitaa masennusta aktiivisesti ja tukea työntekijän työhönpaluuta esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Työkyvyttömyyseläke ei ole masennuksen hoitoa”, Haanpää painottaa.

Tiivistä yhteistyötä

Viime kesänä tuli voimaan sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakia koskeva uudistus, jonka tavoitteena on tukea työntekijän työhönpaluuta ja ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä.

”Olennaista on hyvä yhteistyö työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, ja siihen lakimuutoksella tähdätään. Toivottavasti tämä parantaa tilannetta myös masennusperäisen työkyvyttömyyden osalta”, Haanpää sanoo.

”On myös tärkeää, että yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon välillä sujuu hyvin. Näin hoitava lääkäri voi keskittyä masennuksen hoitoon, ja työterveyshuollossa pohditaan työkykyasioita. Onnistuminen on tärkeää, ettei terveydenhuolto osaltaan lisää työkyvyttömyyseläkeläisten määrää”, Haanpää sanoo.

Eteran tutkimusaineisto koostui 41 miehestä ja 38 naisesta, jotka hakivat määräaikaista kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Eterasta vuonna 2012. He olivat saaneet sairauspäivärahaa 300 vuorokautta. Hakijoiden keski-ikä oli 40 vuotta.

Lisätiedot
Maija Haanpää, LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri, Eteran ylilääkäri, etunimi.sukunimi@etera.fi

Tutkimusta esitellään tarkemmin Suomen Lääkärilehdessä 4/2013.

« Palaa takaisin

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti