Nordens välfärdscenter

Nordens Barn - Tidiga insatser för familjer

Tapahtuma

03
DEC
Clarion Hotel Stockholm
-   -
Konferens som avslutar projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer". Ta del av goda exempel från de nordiska länderna. Under konferensens två dagar får du veta mer om: - en nordisk modell för föräldrastöd, - den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer och hur de kan användas i praktiken, - familjecentralers utveckling i Norden och förslag på fortsatt utveckling, - exempel på tidiga interventioner för barn mellan 0 och 6 år, - ungdomars förslag på hur samhället kan förbättra hjälpen till utsatta barn.

Rekisteröidy

Ilmoittaudu tapahtumaan