Skip to main content

Tunnisteet

yritysvastuu

fibs

yhteiskuntavastuu

yritysvastuu 86 fibs 45 yhteiskuntavastuu 44 ihmisoikeudet 19 sosiaalinen vastuu 17 monimuotoisuus 17 kestävä kehitys 16 ympäristövastuu 15 luonnon monimuotoisuus 14 finnish business & society 13 biodiversiteetti 12 ilmastonmuutos 12 vastuullisuus 10 sustainability 9 Monimuotoisuusverkosto 9 rekrytointi 8 tasa-arvo 7 vastuullisuusraportointi 7 johtaminen 6 monimuotoisuusjohtaminen 6 viestintä 5 SDG 5 yritykset 5 Corporate Responsibility 5 luontopääoma 5 yhdenvertaisuus 4 kilpailuetu 4 diversity 4 kiertotalous 4 syrjintä 4 vastuullinen sijoittaminen 4 maine 4 resurssitehokkuus 3 jakamistalous 3 sosiaalinenvastuu 3 yritykset ja biodiversiteetti 3 ilmastokokous 3 maahanmuuttajat 3 NCAB Group 3 asiakkaat 3 vastuullisuusviestintä 3 ekosysteemipalvelut 3 alihankkijat 3 riskienhallinta 3 pakolaiskriisi 3 ratkaisun paikka 2015 3 biotalous 3 cop21 3 sijoittajat 3 responsibility 3 yritysjohto 3 hiilineutraali 3 arvot 3 kuluttajat 3 human rights 3 ympäristövaikutukset 2 ratkaisun paikka 2 työelämä 2 vapaaehtoistyö 2 SDGs 2 HR 2 vastuullisuustyö 2 cbd business & biodiversity forum 2015 2 Neste 2 maahanmuutto 2 fibspro 2 castren & snellman 2 esimiehet 2 arvoketjut 2 environment 2 turvapaikanhakijat 2 palvelut 2 biodiversiteettikato 2 ekosysteemit 2 vastuullisuuden integrointi 2 kestävän kehityksen tavoitteet 2 kilpailukyky 2 Castrén & Snellman 2 tuotteet 2 UNICEF 2 yritysvastuuverkosto fibs 2 GRI 2 biodiversity 2 markkinointi 2 ilmastoriskit 2 bribery 2 monimuotoisuussitoumus 2 kehitysyhteistyö 2 ylin johto 2 talouskasvu 2 metoo 2 hiilijalanjälki 2 yhdenvertaisuuslaki 2 erilaisuus 2 työhyvinvointi 2 corruption 2 osallistaminen 2 asiakastyytyväisyys 2 kiinteistöala 2 kustannussäästöt 2 UN 2 FIBSin yritysvastuututkimus 2 brändi 2 CSR 2 yritysaktivismi 2 sosiaalinen kestävyys 2 työllisyys 2 hiilikädenjälki 2 piilevät ennakkoluulot 2 monikulttuurisuus 2 consumers 2 innovatiivisuus 2 innovaatiot 2 työllistäminen 2 vuosituhattavoitteet 2 ympäristö 2 taloudellinen vastuu 2 Yritysten biodiversiteettipalkinto 2 Miltton 2 lasten oikeudet 2 Pelastakaa lapset 2 Finsif 2 työvoima 1 työmarkkinat 1 Ympäristömerkintä 1 bioeconomy 1 vastuullinen liiketoiminta 1 bioenergia 1 käytettävyys 1 smarter cities challenge 1 post 2015 1 LHBT 1 etiikka 1 ilmasto 1 väestönkasvu 1 pääoma 1 työhaastattelu 1 ympäristöjohtaminen 1 nuoret 1 vammaiset 1 csr europe 1 luonnonvarat 1 osatyökykyiset 1 veronmaksu 1 investoinnit 1 luottamus 1 kestävä talous 1 reputation risk management 1 osaaminen 1 yhteisen arvon tuottaminen 1 sustainability strategy 1 yritysvastuuraportti 1 yritysvastuuverkosto 1 maahanmuuttajanuoret 1 viranomaiset 1 esteettömyys 1 YK 1 kansalaisjärjestöt 1 järjestöt 1 vammaisuus 1 skills for jobs 1 SOS-Lapsikylä 1 sanitation products 1 johtoryhmä 1 added value 1 palkkaus 1 ISO 2600 1 OP 1 kestävä johtajuus 1 verosuunnittelu 1 PCB Industry 1 Green Bonds 1 DNV GL 1 toimitusketjun hallinta 1 LGBTIQ 1 kehitysvammaiset 1 social progress index 1 monimuotoisuuden johtaminen 1 sote-uudistus 1 Väestöliitto 1 ict-ratkaisut 1 työmatkaliikenne 1 Mobinet 1 norms 1 kesätyöt 1 Sustainable Development Goals 1 yritysten vapaaehtoistyö 1 palmuöljy 1 kehitysmaat 1 keksinnöt 1 Varma 1 vaikuttavuus 1 pienet yritykset 1 keskisuuret yritykset 1 suuret yritykset 1 syrjimättömyys 1 sidosryhmäyhteistyö 1 digitalisaatio 1 pörssiyhtiöt 1 vastuullisuusraportti 1 kannanotot 1 resurssiviisa yritys 1 Gaia Consulting 1 business & biodiversity forum 2015 1 liiketoimintamahdollisuudet 1 stereotypiat 1 Jason Fox 1 vastuulliset hankinnat 1 sosiaalinen pääoma 1 vastuullinen yritystoiminta 1 resurssiviisaus 1 convention on biological diversity 1 natural capital protocol for business 1 Vamlas 1 kestävä eläminen 1 henkilöstön monimuotoisuus 1 sidosryhmät 1 työperäinen maahanmuutto 1 vihreät valinnat hankintaverkosto 1 fibsin master class 1 ympäristövaliokunta 1 falsified emissions 1 compliance systems 1 hyvä johtaja 1 biodiversity management 1 business and biodiversity forum 2015 1 biodiversity in good company 1 Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelma 1 WWF Suomi 1 opinio juris 1 fibsin ihmisoikeuskoulutus 1 oecd:n toimintaohjeet 1 yk:n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet 1 toimitusketjut 1 vähähiilisyys 1 hiiliriski 1 hiilivapaa talous 1 bioteknologia 1 Agenda 2030 1 modern slavery act 1 rana plaza bill 1 GDPR 1 mikromuovi 1 Agenda2030 1 yhteistyökumppanit 1 uusiutuvat raaka-aineet 1 Biodiversiteetin Master Class -valmennus 1 SDGt 1 yhteisön kehittäminen 1 Eltekon 1 ennakko-oletukset 1 humanrights 1 arvoketju 1 perheyritykset 1 kasvollisuus 1 stewardship-ajattelu 1 piirilevyt 1 halo-efekti 1 johtoryhmät 1 viisikymppiset 1 anticorruption 1 perheystävällisyys 1 Perheystävällinen työpaikka 1 Paras syy 1 alustatalous 1 omistajapolitiikka 1 valtio-omisteiset yhtiöt 1 sustainability challenges 1 resource scarcity 1 rethinking waste 1 life styles 1 hiilineutraalius 1 ilmastosopimus 1 konfliktimineraalit 1 epäsuorat hankinnat 1 palvelu- ja tavarahankinnat 1 hankintaverkosto 1 erottuminen 1 ympäristöhaasteet 1 rasismi 1 suvaitsevaisuus 1 vihapuhe 1 vaietut puheenaiheet 1 elonkirjo 1 luonnon kirjo 1 lajikato 1 ympäristöbrändi 1 alihankintaketjut 1 Rudus 1 ilmastotrategia 1 vähähiilinen 1 Diversity Charter 1 UN Forum on Business and Human Rights 1 kanisanvälinen ihmisoikeuspäivä 1 kuluttaminen 1 Living Planet 1 ylikulutus 1 water supply management 1 yrtiysvastuu 1 eettinen liiketoiminta 1 kestävä liiketoiminta 1 yhteiskunnalliset vaikutukset 1 General Data Protection Regulation 1 luontoselvitys 1 luontoarvot 1 rakennussuojelu 1 Global Economic Forum 1 kriisialueet 1 riskien hallinta 1 vastuullinen johtaminen 1 vieraskielisyys 1 non-financial reporting 1 tuotatoketjut 1 Tokmanni 1 financial success 1 customer reslationships 1 supplier relationships 1 siivousala 1 vastuullisuuden olennaisuus 1 mainehyödyt 1 vastuullisuuden johtaminen 1 sustishumppa 1 yritysvastuujohtaja 1 yritysvastuupäällikkö 1 teknologinen työttömyys 1 keinoäly 1 globalisaatio 1 robottivero 1 kansalaispalkka 1 keikkatalous 1 Helsinki Capital Partners 1 summer trainees 1 WhyCO 1 materiaalivirrat 1 liiketoimintamallit 1 Natural Capital Protocol 1 toimenpidesitoumus 1 nettopositiivisuus 1 ilmastonmuutoa 1 ekologinen jalanjälki 1 nettohyvä 1 sustainable product development 1 ei-taloudellisen tiedon raportointi 1 raportointiohjeistus 1 sukupuolivähemmistöt 1 seksuaalivähemmistöt 1 tasa-arvosuunnitelma 1 sukupuolinormatiivisuus 1 Ekokompassi 1 saavutettavuus 1 liikkumisen ohjaus 1 kauppapolitiikka 1 oikeudenmukaisuus 1 Suomen Lähetysseura 1 FIBSin ihmisoikeusvalmennus 1 yksityisyyden suoja 1 FIBSin luontopääomavalmennus 1 monimuotoiset työyhteisöt 1 henkilöstösuunnittelu 1 aktivismi 1 yritysjohtaja-aktivismi 1 LUT School of Business and Management 1 digimaailma 1 tulvat 1 palvelusuunnittelu 1 digipalvelut 1 Allikko 1 vaikuttavuussijoittaminen 1 digital supply chain 1 license to operate 1 hyvä tyypi 1 101 kesäduunia 1 Includia Leadership 1 johtoporras 1 työpaikkaviihtyminen 1 työmotivaatio 1 työturvallisuuslaki 1 seksuaalinen häirintä 1 Ekvalita 1 inclusiveness 1 problem-solving 1 yritysvastuun trendit 1 inklusiivinen markkinointi 1 pinkki raha 1 violetti raha 1 harmaa raha 1 mainokset 1 luonnon moniluotoisuus 1 naisjohtajat 1 inkluusio 1 normikriittisyys 1 konfliktiherkät alueet 1 hauraat alueet 1 konfliktisensitiivisyys 1 rauhanrakennus 1 auditing process 1 kestävä rahoitus 1 kasvihuonepäästövähennykset 1 merkitys 1 empatia 1 henkilöstön sitoutuminen 1 Muoviton maaliskuu 1 kertakäyttömuovi 1 yhteisomistajuus 1 vastuullisuuteot 1 Datafisher 1 aselait 1 ihmisoikeusvastuu 1 pakkopalautukset 1 energiastrategis vesistöt 1 jäteongelma 1 hankintakäytännöt 1 digitaidot 1 Yritysvastuu 2018 1 yritysvastuututkimus 1 muovistrategia 1 vastuullisuustajunta 1 sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 1 pakkausmateriaali 1 ympäristöjalanjälki 1 fibspartner 1 tiedostomattomatoletukset 1 pride 1 yritysvastuubarometri 1 innovation 1 EU 1 volkswagen 1 wwf 1 team 1 DNA 1 China 1 IBM 1 IPCC 1 Telia 1 Davos 1 collaboration 1 social 1 skanska 1 supply chain 1 health 1 creativity 1 Alko 1 sales 1 accountability 1 Stora Enso 1 Global Compact 1 ecosystem services 1 CR 1 oecd 1 pefc 1 sustainable business 1 risk management 1 freedom 1 customers 1 leadership 1 reputation 1 competitiveness 1 HR management 1 iucn 1 manufacturing 1 awareness 1 businesses 1 social responsibility 1 education 1 kierrätys 1 cost savings 1 kansainvälistyminen 1 recruiting 1 drivers 1 lohas 1 gsk 1 reporting 1 equality 1 emerging markets 1 ethics 1 työterveyshuolto 1 pwc 1 imago 1 elisa 1 Green Office 1 data privacy 1 transparency 1 partnerships 1 corporate governance 1 LGBT 1 value chain 1 inclusion 1 yhteistyö 1 Kiina 1 Shenzhen 1 Code of Conduct 1 turismi 1 tuotekehitys 1 myynti 1 energiatehokkuus 1 Perheyritysten Liitto 1 pk-yritykset 1 eriarvoisuus 1 tutkimus 1 values 1 Näytä kaikki aiheet
Maailma muuttuu – myös FIBS

Maailma muuttuu – myös FIBS

Blogikirjoitukset   •   Marras 13, 2018 13:00 EET

Yritysten vastuullisuuteen kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet huomattavasti. FIBSin päällikkö Helena Kekki kertoo, miten FIBS on organisaatioiden tukena kestävän liiketoiminnan edistämisessä.

20-vuotiaskin tarvitsee sääntöjä

20-vuotiaskin tarvitsee sääntöjä

Blogikirjoitukset   •   Loka 18, 2018 07:00 EEST

FIBS on kasvanut 20 vuodessa yli 300 jäsenen Suomen johtavaksi yritysvastuun verkostoksi. Tänä vuonna FIBSin säännöt uudistettiin heijastamaan tätä muutosta ja palvelemaan jäseniä entistä paremmin. Toimitusjohtaja Mikko Routti kertoo, mikä on muuttunut ja miksi.

IPCC 1,5 °C – Mitä yrityksen tulisi tästä ymmärtää?

IPCC 1,5 °C – Mitä yrityksen tulisi tästä ymmärtää?

Blogikirjoitukset   •   Loka 16, 2018 13:05 EEST

IPCC julkaisi viime viikolla odotetun ilmastoraporttinsa. Mitä yritysten tulisi muistaa raportista? FIBSin ympäristövastuuasiantuntija Anna Lemström nostaa esille 5 asiaa, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

​Rahalla ratkaistaan miten maailma makaa

​Rahalla ratkaistaan miten maailma makaa

Blogikirjoitukset   •   Loka 09, 2018 13:00 EEST

Viime kuukausien aikana yritysvastuu ja vastuullinen sijoittaminen ovat olleet kunnolla tapetilla. Vastuullista sijoittamista pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt Eeva Toivonen pohtii rahan roolia muutoksen aikaansaajana.

Finlayson selkeytti ihmisoikeusvastuitaan FIBSin valmennuksessa

Finlayson selkeytti ihmisoikeusvastuitaan FIBSin valmennuksessa

Blogikirjoitukset   •   Loka 03, 2018 13:00 EEST

​Ihmisoikeudet ovat tekstiilialalla yksi tärkeimmistä ja pinnalla olevista vastuullisuuskysymyksistä. FIBSin Ihmisoikeusvalmennukseen osallistunut Finlaysonin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala kertoo valmennuksen tuomista hyödyistä ja opeista.

FIBS’ tips for the UN Forum on Business & Human Rights – join our delegation!

FIBS’ tips for the UN Forum on Business & Human Rights – join our delegation!

Blogikirjoitukset   •   Syys 24, 2018 13:00 EEST

The world's largest gathering focusing on human right impacts, UN Forum on Business and Human Rights, is coming up in November. FIBS' Riikka Leppänen shares her insight on the hot topics you should be looking for in the Forum.

Yritysvastuuraportointi — onko puheissa ja raporteissa eroa

Yritysvastuuraportointi — onko puheissa ja raporteissa eroa

Blogikirjoitukset   •   Syys 13, 2018 08:00 EEST

PwC julkaisi viime viikolla tilivuotta 2017 koskevan yritysvastuubarometrinsa. FIBSin toimitusjohtaja Mikko Routti tarkastelee barometrin tuloksia FIBSin keväällä julkaistun Yritysvastuututkimuksen valossa.

Onnistuneen yritysvastuun resepti: sipulin eri kerroksia ja pihviä?

Onnistuneen yritysvastuun resepti: sipulin eri kerroksia ja pihviä?

Blogikirjoitukset   •   Syys 10, 2018 13:00 EEST

Mihin yritysten vastuullisuustoimenpiteiden tulisi kohdistua? Energiasyöppöjen lamppujen vaihto ja paperin kierrättäminen kannattaa, mutta uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä yritysten merkittävimmät vaikutukset voivat löytyä muualta.

Kouluta tiedostamattomista oletuksista, syrjintää normalisoimatta

Kouluta tiedostamattomista oletuksista, syrjintää normalisoimatta

Blogikirjoitukset   •   Elo 27, 2018 13:00 EEST

Henkilökunnan kouluttaminen tiedostamattomista oletuksista on pitkään kuulunut yritysten monimuotoisuustyöhön. Koulutukset ovat kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä. Includia Leadershipin toimitusjohtaja Jonna Louvrier kertoo viisi asiaa, jotka on syytä muistaa koulutusta suunniteltaessa.

​Onko organisaatiosi sitoutunut monimuotoisuusjohtamiseen?

​Onko organisaatiosi sitoutunut monimuotoisuusjohtamiseen?

Blogikirjoitukset   •   Elo 21, 2018 07:00 EEST

Monimuotoisuusjohtaminen tarkoittaa henkilöstön ja asiakkaiden erilaisten taustojen ymmärtämistä, kunnioittamista ja hyödyntämistä. Parhaimmillaan se lisää tiimien tuottavuutta ja innovatiivisuutta. Allekirjoittamalla FIBSin monimuotoisuussitoumuksen organisaatiosi osoittaa olevansa sitoutunut kehittämään monimuotoisuusjohtamista toiminnassaan.

​Jos ympäristö saisi päättää, miten viini pakattaisiin?

​Jos ympäristö saisi päättää, miten viini pakattaisiin?

Blogikirjoitukset   •   Elo 09, 2018 08:11 EEST

Tiesitkö, että toisin kuin yleisesti elintarvikkeissa, viinin pakkaus vaikuttaa enemmän tuotteen ympäristökuormitukseen kuin itse sisältö?

Pride on asenne, jonka pitää näkyä yritysten arjessa

Pride on asenne, jonka pitää näkyä yritysten arjessa

Blogikirjoitukset   •   Kesä 28, 2018 12:47 EEST

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat tulleet yritysten agendoille rytinällä, eikä ihme. Useat selvitykset osoittavat, että yritykset, joiden politiikat tukevat LGBTIQ-yhteisön inkluusiota ovat innovatiivisempia, parempia sitouttamaan asiakkaitaan sekä ehkäisemään kaikenlaista syrjintää työpaikalla ja asiakaskunnassa.

Yritysvastuu liiketoiminnan ytimeen vai yksilön tajuntaan?

Yritysvastuu liiketoiminnan ytimeen vai yksilön tajuntaan?

Blogikirjoitukset   •   Kesä 15, 2018 07:48 EEST

Yrityksen laajentunut 'vastuullisuustajunta’ voisi edesauttaa kestävien ratkaisujen kehittämisessä globaaleihin haasteisiin vaikkapa kiertotalouden avulla.

​Kestävän kasvun rahoituksen laaja toimintasuunnitelma EU:lta

​Kestävän kasvun rahoituksen laaja toimintasuunnitelma EU:lta

Blogikirjoitukset   •   Touko 21, 2018 08:00 EEST

FIBS kommentoi EU:n toimintasuunnitelmaa eduskunnan talousvaliokunnassa.

Tue lapsen oikeuksia tuotteiden, palveluiden ja markkinoinnin avulla

Tue lapsen oikeuksia tuotteiden, palveluiden ja markkinoinnin avulla

Blogikirjoitukset   •   Touko 14, 2018 11:02 EEST

Lapsen oikeuksien kunnioittamisen lisäksi yritykset voivat aktiivisesti tukea lapsen oikeuksien toteutumista laajemminkin. Mainonta ja markkinointi tarjoavat tälle oivallisen alustan.

Vastuullisuuden positiivinen kierre

Vastuullisuuden positiivinen kierre

Blogikirjoitukset   •   Huhti 30, 2018 08:00 EEST

On sanottu, että yliarvioimme muutoksen nopeuden, mutta aliarvioimme sen voiman, kun se tulee. Vastuullisuus on tullut jäädäkseen myös liikemaailmaan.

​Onko yrityksillä vastuuta pakkopalautuksista ja aseiden myynnistä?

​Onko yrityksillä vastuuta pakkopalautuksista ja aseiden myynnistä?

Blogikirjoitukset   •   Huhti 09, 2018 08:00 EEST

Vaikka yritys ei pystyisi puuttumaan siihen, käännytetäänkö turvapaikanhakijoita, yritys pystyy kuitenkin päättämään, miten sen asiakkaita kohdellaan.

Data privacy & the GDPR: Staying compliant in the era of data privacy

Data privacy & the GDPR: Staying compliant in the era of data privacy

Blogikirjoitukset   •   Huhti 05, 2018 13:00 EEST

The consequences of non-compliance are serious: GDPR violations can incur fines of up to €20m or 4% of global annual turnover.

​”Mitä hyvää sun duuni tekee?”

​”Mitä hyvää sun duuni tekee?”

Blogikirjoitukset   •   Huhti 05, 2018 08:00 EEST

Yhä useampi, etenkin nuori, haluaa löytää työlleen syvempiä merkityksiä. Usein yrityskin etsii merkitystä olemassaololleen ja vastauksia kysymykseen ”miksi”.

​Neljä asiaa, jotka jokaisen yrityksen tulee ymmärtää Muovittomasta maaliskuusta ilmiönä

​Neljä asiaa, jotka jokaisen yrityksen tulee ymmärtää Muovittomasta maaliskuusta ilmiönä

Blogikirjoitukset   •   Huhti 04, 2018 07:42 EEST

Ympäristökampanjoilla herätellään kuluttajia, mutta ne kertovat myös laajemmin yhteiskunnan tahtotilasta ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.