Skip to main content

Perhe omistajana – vastuullisuutta sukupolvelta toiselle

Blogikirjoitus   •   Touko 03, 2016 12:39 EEST

Vastuullisuutta on, että yritys jää minun jälkeenkin eloon.
- Toimitusjohtaja Pekka Ekberg, Fiblon Oy

Tähän lauseeseen kiteytyy perheyritysten vastuullisuus. Perhe omistajana tuo yritystoimintaan piirteitä, jotka luovat vankan pohjan yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Näitä piirteitä ovat mm. jatkuvuus, kasvollisuus, sitoutuminen pitkän aikavälin tavoitteisiin, paikallisuus, yrittäjähenki, stewardship-ajattelu, lojaalisuus sekä perheen ja yrityksen tiivis vuorovaikutus.

Yritystoiminnan jatkuvuuden takaaminen vaatii sitoutumista pitkän aikavälin tavoitteisiin sekä yrittäjähenkeä ja yritystoiminnan kehittämistä jokaiselta sukupolvelta. Stewardship-ajattelu pohjautuu siihen, että yritys on lahja edellisiltä sukupolvilta ja laina tulevilta sukupolvilta. Yritystä ei nähdä lypsylehmänä, vaan siitä pidetään huolta ja tavoitteena on siirtää se seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa.

Omistajat ovat taloudellisen sitoutumisen lisäksi sitoutuneet yritystoimintaan henkisesti. Pitkän aikavälin menestys vaatii sidosryhmien huomioon ottamista ja niiden luottamusta.

Perheyritykset ovat usein paikallisesti merkittäviä toimijoita, mikä lisää niiden vastuunkantoa lähiyhteisöstään. Yritysten tavoitteena on toimia paikkakunnalla pitkään, minkä vuoksi ne osallistuvat myös lähiyhteisön kehittämiseen.

Omistajien kasvollisuus lisää vastuunkantoa. Vastuunkantaja yrityksen toiminnasta on helpompi löytää kuin esim. laajalti omistetusta listatusta yhtiöstä, joiden omistajia on vaikea saada tilille tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Kasvollisuus myös antaa mahdollisuuden suoriin keskusteluyhteyksiin eri sidosryhmien kanssa.

Perheyritysten omistajien varallisuus on suurimmaksi osaksi kiinni yrityksessä pitkällä aikavälillä, joten rangaistukset yrityksen haitallisesta toiminnasta kohdistuvat myös perheeseen. Yritystoiminta on kiinteästi yhteydessä perheeseen. Tämä voi kielteisen toiminnan välttämisen lisäksi edistää myös yrityksen myönteistä toimintaa.

Perheyritys heijastaa omistajaperheen arvoja. Omistajaperhe voi yrityksessään tehdä konkreettisia tekoja oman arvomaailmansa mukaisesti. Henkilökohtaisena tavoitteena voi olla esim. hyvä omatunto muiden auttamisesta tai ympäristön säilyttäminen puhtaana seuraavalle sukupolvelle. Yritystoiminnassa he voivat edistää näitä tavoitteita suuremmassa mittakaavassa.

Suomalaisten perheyritysten vastuullisen toiminnan motiivit lähtevät yrityksen perinteistä, arvoista ja sisäisistä tekijöistä. Vastuullista toimintaa ei nähdä pelkästään yrityksen maineen kiillotuksena ja arvostetun yrityskansalaisen aseman hakemisena, vaan se on toimimista perheen arvojen ja yrityksen perinteiden mukaisesti.

Perheyrityksen vastuullisuus sisältää myös vastuun kasvattaa tulevaa sukupolvea omistajuuteen. Tulevien omistajien valmentaminen perheyrityksen omistajuuteen ja siihen liittyviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin edesauttaa yrityksen jatkumista perheyrityksenä.

Omistajien välinen rehellinen ja avoin keskustelu arvoista, missiosta ja toimintatavoista on yrityksen vastuullisuuden ensimmäinen edellytys perheyrityksessä. Omistajien pitää toimia vastuullisesti, jotta yritys voisi toimia vastuullisesti.

Esimerkkejä miten perheyritykset konkreettisesti toimivat vastuullisesta toiminnasta löytyy ”Vastuullisuus tuottaa arvoa” -julkaisusta.

KRISTA ELO-PÄRSSINEN
Asiantuntija, Perheyritysten Liitto ry
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.