Skip to main content

Ahlström Capital liittyi FIBSin jäseneksi

Uutinen   •   Tammi 12, 2017 14:00 EET

Sijoitusyhtiö Ahlström Capital panostaa kuluvan vuoden aikana vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusohjelman kehittämiseen, kertoo yhtiön viestintäjohtaja Camilla Sågbom.

Mksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi?

FIBSin jäsenenä saamme ajankohtaista tietoa yritysvastuun uudistuksista ja pääsemme kehittämään omaa osaamistamme. Toivomme jäsenyyden myös tarjoavan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön yritysvastuun asiantuntijoiden kanssa.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme ja oleellinen osa kulttuuriamme. Perhe omistajana tuo yritystoimintaan piirteitä, jotka luovat vankan pohjan yrityksen vastuulliselle toiminnalle.Yhtiö pyrkii pitämään yllä suvun pitkää historiaa ja perinteitä sekä kasvattamaan yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten.

Taloudellinen vastuu merkitsee meidän sijoitustoiminnassamme pitkää sijoitushorisonttia sekä sijoituksia, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä. Sosiaalinen vastuu merkitsee meillä henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä eettisesti toimivien liikekumppanien ja portfolioyhtiöiden valintaa. Myös ympäristövastuu on meille tärkeää ja tarkoittaa lähinnä ympäristövaikutusten minimoimista, uusiutuviin energialähteisiin perustuvien ratkaisujen tutkimista, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä sekä hakkuiden suorittamista vastuullisella tavalla.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Vastuullisuuden merkitys sijoitustoiminnassa tulee kasvamaan entisestään, jotta voimme kasvattaa yhtiön arvoa tuleville sukupolville mutta myös koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Vastuullisuuden merkitys kasvaa myös kaikkien portfolioyhtiöidemme toimialoilla.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Vastuullisuus on aina ollut osa kulttuuriamme. Tänä vuonna panostamme vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusohjelman kehittämiseen, jotta vastuullisuus näkyy toiminnassamme entistä paremmin. Uskomme että FIBSin jäsenenä saamme uutta tietoa ja tarvittaessa koulutusta lainsäädännön ja yritysvastuun teemoihin liittyvissä aihepiireissä.

Lue lisää Ahlström Capitalista

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy