Skip to main content

FIBSin yrityksille suunnattu ihmisoikeuskoulutus käynnistyy lokakuussa

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2014 14:09 EEST

FIBS käynnistää lokakuussa uuden yrityksille suunnatun ihmisoikeuksiin keskittyvän koulutusohjelman. Neljän koulutuspäivän aikana käydään läpi mm. miten yritykset voivat osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia, mihin ihmisoikeuskysymyksiin yritysten toiminta vaikuttaa, millainen on yritykselle sopiva ihmisoikeusperustainen due diligence -prosessi sekä miten yritysten liiketoimintakäytäntöjä ja -järjestelmiä tulisi kehittää, jotta ihmisoikeuksien kunnioittaminen voidaan varmistaa yrityksen koko toimitusketjun pituudelta. Koulutusohjelmassa on mukana 10 FIBSin jäsenyritystä.

Kaikki FIBSin jäsenyritykset voivat myös osallistua syksyn aikana maksutta European Hub on Business & Human Rights -koalition webinaareihin, joissa käsitellään ihmisoikeuksia hankinnan, HR:n ja riskienhallinnan näkökulmasta. 10 EU-maan yritysvastuuverkoston - FIBS mukaan luettuna - muodostaman Hubin tavoitteena on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä, oppia muilta yrityksiltä ja asiantuntijoilta sekä etsiä uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Hubissa keskitytään erityisesti ihmisoikeuskysymysten intergoimiseen osaksi yritysten prosesseja.

Suomessa ihmisoikeudet vähiten olennainen yritysvastuuteema - Yritysten ihmisoikeusvaikutusten laaja katselmointi tarpeen

Ihmisoikeuksien merkitys yritysten toiminnassa on viime vuonna kasvanut, ja yrityksissä on jo vuosien ajan panostettu toimitusketjujen työolojen ja -turvallisuuden kehittämiseen, luotu tasa-arvo-ohjelmia sekä etsitty keinoja asiakkaiden henkilötietojen entistä tehokkaampaan suojaamiseen. Yritysten toiminnan ihmisoikeusvaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu on sitä vastoin suhteellisen tuore ilmiö, lisäksi Suomessa ihmisoikeudet nähdään FIBSin vuoden 2014 yritysvastuututkimuksen mukaan vähiten olennaisena vastuullisuusteemana. Laaja katselmointi on kuitenkin tarpeen: vuonna 2011 julkistetut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (ns. Ruggien periaattet) velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Periaatteet velvoittavat myös valtioita: Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keväällä 2014 ehdotuksen periaatteiden kansalliseksi toimeenpanoksi.

FIBSin vuoden alussa julkaisema Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla –työkirja auttaa yrityksiä huomioimaan ihmisoikeudet toimitusketjuissaan. Työkirjan voi ladata maksutta käyttöönsä FIBSin verkkosivuilta.

Kattava tietopaketti ihmisoikeuksista yritystoiminnassa aamiaisseminaarissa torstaina 18.9. klo 8.30-12.40

FIBS järjestää torstaina 18.9.2014 klo 8.30-12.40 Ravintola Pääpostin auditoriossa (Postikuja 1 C, Helsinki) kaikille avoimen ja maksuttoman ”Ihmisoikeudet yritystoiminnassa” -aamiaisseminaarin, joka tarjoaa kattavan tietopaketin siitä, miten yritysten kannattaisi ja tulisi huomioida ihmisoikeudet liiketoiminnassaan:

  • Miksi ihmisoikeudet ovat myös yritysten asia ja mihin oikeuksiin yritysten toimilla on vaikutuksia
  • Mitä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (ns. Ruggien periaatteiden) noudattaminen yrityksiltä edellyttää
  • Miten yritykset voivat arvioida toimintansa vaikutuksia ja riskejä ihmisoikeusnäkökulmasta ja miten arvioinnin tulokset integroidaan osaksi liiketoimintaa

Yhdysvaltalaisen yritysvastuun asiantuntijaorganisaation BSR:n johtaja France Bourgouin, puhuu seminaarissa teemalla "Human rights due diligence: mapping the risks and assessing the impacts”. Bourgouin on viimeisten 12 vuoden ajan tutkinut ja konsultoinut monikansallisia yrityksiä kehitysmaatoiminnan osalta. Tätä ennen hän toimi tutkijana tanskalaisessa kansainvälisten kysymysten tutkimusinstituutissa sekä yritysten ja hallitusten neuvonantajan Etelä- ja Itä-Afikan maissa erityisesti kaivosteollisuuskysymyksissä.

Tilaisuuden case-esimerkkinä kuullaan, miten Vattenfall on integroinut ihmisoikeudet osaksi liiketoimintaansa, puhujavieraana on yhtiön yritysvastuun ja ympäristötoiminnan vanhempi neuvonantaja Monica Bowen-Schrire.

Aamupäivän muita puhujavieraita ja teemoja ovat:

  • Tuomas Ojanen, professori, Helsingin yliopisto - "Oikeus yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan"
  • Jukka Pääkkönen, viestintäpäällikkö, SASK - "Oikeus riittävään elintasoon: mikä on oikea palkka?"
  • Rainer Hiltunen, toimistopäällikkö, vähemmistövaltuutetun toimisto - "Syrjinnän kielto: miten varmistua yhdenvertaisuudesta?"
  • Eija Hietavuo, yhteiskuntavastuujohtaja, Unicef - "Lasten oikeudet: mitä liike-elämän tulee ymmärtää ja tehdä"
  • Merja Pentikäinen, ihmisoikeusasiantuntija, OTT - "Yritykset ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen"
  • Kristiina Kouros, johtaja, Ihmisoikeuskeskus - "Mistä puhutaan kun puhutaan ihmisoikeuksista”

Lisätietoja seminaarista: http://www.fibsry.fi/fi/tilaisuudet/icalrepeat.detail/2014/09/18/138/37|22|38/ihmisoikeudet-yritystoiminnassa-miksi-ja-miten  
 
Median edustajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen sähköpostitse:
tarja.laakkonen@fibsry.fi

Ihmis- ja työoikeuskysymykset ovat esillä syksyn aikana myös FIBSin monimuotoisuusverkoston tilaisuuksissa, teemoina mm. design for all-perustainen tuotesuunnittelu sekä uusi yhdenvertaisuuslaki.

Lisätietoja:

Ulla Roiha, päällikkö, ohjelmat ja jäsenpalvelut
Yritysvastuuverkosto FIBS
puh. 040 873 2706, ulla.roiha@fibsry.fi
http://www.fibsry.fi


FIBSin tilaisuudet syksyllä 2014

23.9. Bisneksestä luontoon – ekosysteemipalvelut elinehtona, osa I
FIBSin syyskuun työpaja vie osallistujat tutkimusmatkalle luontoon. Päivän aikana tutustutaan luontokohteisiin, biodiversiteettiin ja alueen ekosysteemipalveluihin UPM:n metsäkohteissa Janakkalassa.

2.10. Does Diversity Pay? FIBSin monimuotoisuusverkoston vuosiseminaari
2 vuotta täyttävän monimuotoisuusverkoston vuosiseminaarissa kuullaan brittiläisen organisaatiopsykologin Tinu Cornishin puheenvuoro juuri nyt maailmaa puhuttavasta teemasta ”tiedostamaton ennakkoasenne” (unconscious bias), sekä miten Sodexo, Volvo Sweden ja Wärtsilä tekevät tulosta monimuotoisuuden johtamisen kautta.

9.10. Luonnon monimuotoisuus ja liike-elämä
Millä tavoin yritykset ovat riippuvaisia ekosysteemipalveluiden toiminnasta? Mitä uhkia biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden heikentyminen aiheuttavat liike-elämälle? Mitä yrityksissä tehdään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi?

4.11. Business & Biodiversity – Evaluating the impacts
Hosted by Toby Crewe from Schneider Electric. The programme of the workshop will be published in September.

12.11. Vastuullisuusraportointikilpailu 2014 – Palkintojenjako
Pörssitalolla järjestettävässä tilaisuudessa julkistetaan kilpailun päävoittajan lisäksi edellisvuosien tapaan, mitkä raportit olivat median, sijoittajan, järjestön ja opiskelijoiden suosikkeja tänä vuonna.

21.11. Vastuullisuus yrityskaupoissa
Vastuullisuus vahvistaa yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä, mutta mikä merkitys yritysvastuunäkökulmilla on yrityskauppatilanteissa?


 

FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Tarjoamme yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluihimme kuuluvat seminaarien ja työpajojen lisäksi Suomen monimuotoisuusverkosto, Järjestötori, Yritysvastuun tietopankki, uutiskirjeet sekä RATKAISUN PAIKKA –yritysvastuutapahtuma. FIBS on CSR Europe, CSR 360 sekä GRI -järjestöjen kansallinen jäsen

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy