Skip to main content

Stora Enso voitti vuoden 2016 vastuullisuusraportointikilpailun pääpalkinnon

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2016 16:29 EET

Stora Enson palkinnot vastaanottivat (vas.) vastuullisuusjohtaja Eeva Taimisto, vastuullisuusviestintäpäällikkö Heli Pessala ja vastuullisuusraportointijohtaja Joni Mäkitalo.
  • Stora Enson vastuullisuusraportti voitti pääpalkinnon ja oli myös median ja opiskelijoiden valinta vuoden parhaaksi raportiksi
  • Nokia voitti kilpailun Ihmisoikeudet- ja Ilmastonmuutos-sarjat
  • Fortum voitti Veronmaksu-sarjan ja oli sijoittajan valinta parhaaksi raportiksi
  • UPM voitti Biodiversiteetti-sarjan
  • Koneen yritysvastuuraportti oli kansalaisjärjestön valinta parhaaksi raportiksi
  • Neste sai kunniamaininnan sarjassa "Yritysvastuu johdon palkitsemisen perusteena"
  • Kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 146 yrityksen raportit
  • Kilpailun järjestivät yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, FIBS, Finsif, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys sekä ympäristöministeriö

Vuoden 2016 vastuullisuusraportointikilpailun palkinnot on jaettu tänään Helsingissä Säätytalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Stora Enson Sustainability Report 2015 sijoittui ainoana viiden parhaan raportin kärkeen jokaisessa kilpailusarjassa, ja oli siksi selvä kokonaiskilpailun voittaja. Kilpailusarjoja oli tänä vuonna viisi: biodiversiteetti, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet, veronmaksu sekä yritysvastuu johdon palkitsemisen perusteena.

Kilpailun tuomariston mukaan Stora Enso suoritus oli vahva näyttö siitä, että mikäli yritys tunnistaa itselleen ja sidosryhmilleen olennaisiksi useampia vastuullisuusteemoja, niihin voidaan panostaa tasapainoisesti tinkimättä raportoinnin laadusta. Tämä korostuu vielä globaalisti toimivan laajalti omistetun yrityksen osalta. Lisäksi se, että yhtiöllä on ollut ongelmia jollain alueilla, ei estä avoimuutta, vaan tätä voidaan käyttää välineenä pyrkimyksessä parempaan suoritustasoon.

Stora Enso kuvailee raportissaan laajasti toimistaan biodiversiteetin edistämiseksi, sekä politikkaa ja linjauksia että johtamiskäytäntöjä mm. toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla. Ilmaston osalta yhtiö avaa fossiiliset CO2-päästöt 10 vuoden ajalta. Ihmisoikeuksien toimintaohjelman edistymisestä raportoidaan yhtenä yritysvastuun Key Performance -indikaattorina. Veropolitiikkaansa Stora Enso avaa ytimekkäästi osana Progress Book -raporttiaan ja tarjoaa lukijoilleen dataa informatiiviseen muotoon puettuna. Johdon palkitsemisen osalta yhtiö kertoo raportissaan Global Leadership -tiimin jäsenten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä, jonka aihealueina ovat mm. asiakas, työntekijät ja vastuullisuus, vaikka mittareita ei kuitenkaan avata tarkemmin. Stora Enso voitti kokonaiskilpailun toisena vuonna peräkkäin.

Stora Enson raportti oli myös median ja opiskelijoiden valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Median valinnan teki tänä vuonna Yle Uutisten taloustoimittaja Anna Karismo, joka valitsi Stora Enson raportin voittajaksi perusteellisuuden vuoksi. Karismon mukaan raportti oli selvä ykkönen tasa-arvoraportoinnin osalta, ja hän antoi kiitosta myös epäonnistumisista ja epäeettisestä toiminnasta raportoinnista.

Myös opiskelijat arvostivat Stora Enson raportin yksityiskohtaisuutta ja laajamittaisuutta: raportissa avattiin niin asetettuja tavoitteita, toiminnan kehittymistä kuin epäonnistumisia, minkä ansiosta raportti oli arviointiin osallistuneiden mielestä informatiivinen, läpinäkyvä ja tasapainoinen.

Nokian raportti voitti kilpailun Ihmisoikeudet- ja Ilmastonmuutos-sarjat. Kilpailutuomariston mukaan kaikista kilpailun Top 10 -raportoijista Nokia raportoi kattavimmin ilmastonmuutokseen liittyvästä toiminnastaan, ja teema on integroitu tiiviisti koko raporttiin. Yhtiön ihmisoikeuksiin liittyvä raportointi on myös kattavaa mm. ongelmia koskevan ilmiantokanavan osalta. Yhtiö on laatinut myös erillisen konfliktimineraaliraportin, jossa kuvataan laajasti osa-alueen johtamista ja käytäntöjä.

Fortum voitti Veronmaksu-sarjan ja oli myös sijoittajan valinta vuoden parhaaksi raportiksi. Kilpailutuomariston mukaan Fortumin veroihin liittyvä raportointi on kokonaisuudessaan kattavaa, minkä lisäksi yhtiön raportti sisältää valtavirrasta poikkeavia elementtejä, kuten raportointi verojen maksun linkittymisestä koko arvoketjuun, tietoa konsernin verotiimin organisaatiosta ja päätehtävistä sekä verotusympäristöön liittyvistä haasteista.

Sijoittajan valinnan teki tänä vuonna Fisifin hallituksen jäsen Kirsi Keskitalo. Keskitalon mukaan Fortum oli onnistunut esittämään yritysvastuun tärkeänä osana yrityksen arvonluontia, raportti oli selkeä, ja vaikka tietoa oli paljon, oli yritysvastuu hänen mukaansa myös osattu tiivistää napakasti kiireisellekin lukijalle sopivaksi. Yhtiön veroraportointi oli Keskitalon mukaa paras avoimuudellaan.

Biodiversiteetti-sarjan voittajaksi valittiin UPM. Yhtiö kuvailee raportissaan laajasti biodiversiteettiin liittyvää politiikka, linjauksia ja johtamiskäytäntöjään sekä yhteistyötä ympäristöalan toimijoiden kassa lajien suojelemiseksi. Yhtiö tarjoaa myös kattavasti tietoa mm. suojeltujen metsiensä pinta-alasta ja sertifioidun puun osuudesta muun datan ja tunnuslukujen osalta.

Koneen yritysvastuuraportti oli kansalaisjärjestön valinta parhaaksi raportiksi. Kansalaisjärjestön valinnan teki tänä vuonna Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki. Harkin mukaan Kone asettaa raportissa itsensä uskottavasti megatrendien kehikkoon ja uskaltaa katsoa eteenpäin. Kokonaisuus on hänen mukaansa sujuva ja koherentti ja antaa kuvan siitä, että yhtiö on todella miettinyt vastuullisuusasioita perusteellisesti ja ne ovat läsnä toiminnassa.

Sarjassa "Yritysvastuu johdon palkitsemisen perusteena" ei valittu voittajaa, mutta kilpailutuomaristo päätti myöntää kunniamaininnan Nesteen raportille. Tuomaristo toivoi näkevänsä tämän merkittävän teeman osalta raporteissa uusia näkökulmia, mutta niitä ei juurikaan esiintynyt. Vaikka useat yritykset käyttävät työturvallisuutta kannustinkriteerinä, vain Neste on julkaissut työturvallisuudelle käyttämänsä mittarin ja sen painoarvon kannustinjärjestelmässä.

Vuoden 2016 vastuullisuusraportointikilpailussa arvioitiin kaikkiaan 146 yrityksen ja organisaation raportit, jotka koskevat vuotta 2015 tai on julkaistu 1.8.2015-31.7.2016 välisenä aikana. Kilpailussa arvioitiin ilman erillistä ilmoittautumista kaikkien Helsingin pörssin päälistalla olevien yritysten vastuullisuusraportit. Lisäksi kilpailuun voi osallistua ilmoittautumalla erikseen. Kilpailu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille ja organisaatioille.

Tilintarkastusyhtiöiden (Deloitte, EY, KPMG ja PwC) edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä pisteytti aluksi kaikki kilpailussa mukana olleet raportit määriteltyjen arviointikiriteereiden pohjalta, minkä jälkeen kilpailun järjestäjistä koostuva tuomaristo valitsi kilpailusarjojen voittajat 10 eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta ja nimesi kokonaiskilpailun voittajan. Lukijan valinnan tehneet valitsivat parhaan raportin Top 10 -raporttien joukosta omien valintakriteereidensä perusteella.

Vuoden 2016 kilpailun järjestäjäryhmä ja tuomaristo koostui kahdeksan organisaation edustajista: Mika Kuisma (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), Mikko Routti (FIBS), Tiina Landau (Finsif), Erja Retzén (Nasdaq Helsinki), Sirpa Juutinen (Suomen Tilintarkastajat ry), Marja Hanski (työ- ja elinkeinoministeriö), Annukka Eriksson (Ympäristöjohtamisen yhdistys) ja Merja Saarnilehto (ympäristöministeriö). Kilpailutuomariston puheenjohtajana toimi Susanna Miekk'oja (Danske Bank).

Vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 alkaen. Kilpailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vastuullisuutta ja sen näkyvyyttä, palkita vastuullisuuteen panostaneita sekä antaa muille, myös pienemmille yrityksille, innoitusta ja esimerkkejä onnistumiseen.

Tarkempia tietoja kilpailun taustoista ja arviointikriteereistä löytyy kilpailun yhteenvetoraportista.

Kaikki kilpailussa palkitut raportit löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa käytännön kokemuksia niin eri toimialojen yritysten kuin muidenkin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveluihimme kuuluvat mm. seminaarit, työpajat ja tapahtumat, koulutus- ja kehittämishankkeet sekä tutkimukset, uutiskirjeet ja julkaisut. FIBS-verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä. www.fibsry.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy