Vay0dp85p8zpdzflxjnf

Jokainen yritys elää henkilöstönsä monimuotoisuudesta

Blogikirjoitukset   •   2014-04-14 08:00 EEST

Odotukset paremmasta ja moniarvoisemmasta johtamisesta ovat selkeästi nähtävissä ja kuultavissa eri puolilla maailmaa. One-size-fits-all -ajattelusta ollaan siirtymässä one-size-fits-one -toimintatapaan, joka huomioi henkilöstön monimuotoisuudesta kumpuavien yksilöllisten tarpeiden ja niihin räätälöitävien ratkaisujen kirjon.

Wq45xzbfy7viylbdnqlw

K-ryhmän Monenlaisia tuloksentekijöitä toimi suunnannäyttäjänä kehitysvammaisten työllistämisessä

Blogikirjoitukset   •   2014-04-02 12:31 EEST

K-ryhmän ja Kehitysvammaliiton yhteishankkeen tuloksena 27 henkilöä työllistyi K-kauppoihin ympäri Suomea joko määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen ja K-ryhmälle luotiin pysyvä toimintamalli.

Hm6cpdpwcbmumwddqkkr

FIBSin jäsenet nyt mukaan monimuotoisuusverkostoon maksutta

Uutiset   •   2014-03-18 13:39 EET

Suomen monimuotoisuusverkosto on liitetty osaksi FIBSin jäsenpalveluita. Kaikki FIBSin jäsenet voivat nyt liittyä verkostoon maksutta ja hyödyntää sen moninaisia palveluita liiketoimintansa kehittämiseksi.

Snwhc8dgcgp9imeoyk7a

Yritysvastuuverkosto FIBSillä jo yli 230 jäsentä - Minna Aila FIBSin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Lehdistötiedotteet   •   2014-03-18 10:56 EET

Yritysvastuuverkosto FIBSin jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Verkostolla on jo 233 jäsentä, joista valtaosa yrityksiä. FIBSin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Outotecin viestintä- ja yritysvastuujohtaja Minna Aila.

Y9p0fgj0dufpitnhvrll

FIBSin yritysvastuututkimus 2014: Yritykset hyötyvät vastuullisuudesta enemmän kuin uskovatkaan

Lehdistötiedotteet   •   2014-03-17 14:30 EET

Yhteiskuntavastuullisuus auttaa yrityksiä säästämään kustannuksia ja kasvattamaan myyntiä, mutta vastuullisuutta ei silti vielä täysin mielletä tulostekijäksi. Tämä käy ilmi Yritysvastuuverkosto FIBSin uusimmasta yritysten vastuullisuustoiminnan tavoitteita, keinoja ja vaikutuksia kartoittavasta tutkimuksesta.

Media-no-image

Vastuullisuusraportoinnista pakollista suurille yrityksille 2017?

Uutiset   •   2014-03-07 08:50 EET

EU:ssa on päästy alustavaan sopuun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus lisätä yritysten toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Näistä laajin on suunnitelma käytännössä pakollisesta yhteiskuntavastuun prosesseja ja sisältöjä koskevasta raportoinnista, joskin yrityksillä olisi mahdollisuus olla raportoimatta perustelemalla syy siihen. Säännöksillä pyritään myös ohjaamaan yrityksiä kansainvälisten tai kotimaisten yhteiskuntavastuuohjeiden laajempaan käyttöön. Taustana näille on EU:n yhteiskuntavastuun pari vuotta vanha kokonaispaketti, jolla määriteltiin tarkemmin yhteiskunnan vaatimuksia yritysten suuntaan.

Suunniteltu tilinpäätösdirektiivin muutos koskisi merkittäväksi katsottuja yhtiöitä. Näiden olisi tulevaisuudessa kerrottava toimintakertomuksen yhteydessä olevassa selvityksessä yhteiskuntavastuun periaatteista ja politiikoistaan, tai niiden puutteesta, sekä niiden toiminnasta käytännössä. Velvoitteen piiriin kuuluisi esimerkiksi ympäristöön, työntekijöihin ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta. Suunnitellut säännökset tulisivat Suomessa voimaan tilikaudella 2017.

Toinen osa pakettia liittyy raportointiin yritysten hallitusten monimuotoisuudesta eli esimerkiksi sukupuolijakaumista ja erilaisista taustoista ja osaamisesta. Kolmas elementti on EU:n selvitys siitä, miten toteutettaisiin maakohtaista veroraportointia.

Mikä suunniteltujen muutosten käytännön merkitys olisi suomalaisille yrityksille?

Suurimpien yritysten osalta yritysvastuun johtaminen ja raportointi on varsin vakiintunutta, eikä sisällöllisesti tähän olisi tulossa suuria muutoksia. FIBSin ylläpitämässä Suomen GRI Sustainability Disclosure Database -tietokannassa on vuosittain noin 140 organisaation vapaaehtoisesti tekemät raportit, ja periaatteessa näiden raporttien pitäisi täyttää tulevat vaatimukset, ainakin osittain. Ongelmallista olisi, jos näin ei kävisi; lisäksi huolta on herättänyt mahdollinen raporttien jossa muodossa tapahtuva tilintarkastajan arviointi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että pelot ovat aiheettomia. Yrityksille jotka eivät vielä raportoi, direktiivi aikaansaa käytännössä selvän lisävelvoitteen.

Kokonaisuutena yhteiskuntavastuun toteuttaminen ja sen raportointi ovat merkittäville yrityksille luonnollisia strategian ja vaikuttamisen välineitä, jotka tuovat sidosryhmillekin näkyvyyttä. Pakollinen raportointi tietyistä teemoista on kuitenkin varsin ongelmallista, koska yritysten rakenteet, liiketoiminnat ja kulttuurit ovat erittäin erilaisia. On vaarana, että nämä raportit voivat johtaa siihen, että huomio keskittyy vain helposti mitattaviin ja raportoitaviin asioihin. Joka tapauksessa asia saa lähivuosina lisää huomiota, ja yritysten ja niiden neuvonantajien kannattaa seurata alan kehitystä. 

Lisätietoja

Mikko Routti, toiminnanjohtaja
Yritysvastuuverkosto FIBS
040 527 4575, mikko.routti@fibsry.fi

Disclosure of non-financial information by certain large companies: European Parliament and Council reach agreement on Commission proposal to improve transparency


EU:ssa on päästy alustavaan sopuun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus lisätä yritysten toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Näistä laajin on suunnitelma käytännössä pakollisesta yhteiskuntavastuun prosesseja ja sisältöjä koskevasta raportoinnista.

Lue lisää »
Ygfypfvaseebc5fsv6ow

Uusi työkirja opastaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti kehittyvillä markkinoilla

Lehdistötiedotteet   •   2014-03-05 15:21 EET

"Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla - työkirja vastuullisempaan bisnekseen" pyrkii vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen kehittää käytäntöjään alihankkijoiden ja tavarantoimittajien työturvallisuuden ja ihmisoikeuksien varmistamiseksi.

Pzzb75ztdnziswtzmzsb

FIBS mukana Vuoden nuori johtaja -kilpailussa

Uutiset   •   2014-02-20 09:54 EET

FIBS on yksi Vuoden nuori johtaja -kilpailun yhteistyökumppaneista. Nuorkauppakamarin järjestämän kilpailun tavoitteena on nostaa esiin taitavia nuoria johtajia sekä kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin ja kehittymään johtajina.

Awafjwh5tg7vwhfjc2qv

Aggressiivinen verosuunnittelu ja yritysvastuu

Blogikirjoitukset   •   2014-02-13 10:04 EET

Vastuullinen veronmaksu kuuluu yrityksen yhteiskuntavastuun teemoihin. On kuitenkin vaikeaa määritellä tätä vastuullisuutta tai sen rajoja tarkasti tai yleispätevällä tavalla. Oikeudellisesta määrittelystä tässä ei ole kyse, sillä koko yritysvastuuajattelun pohjana on vapaaehtoisuus.

Quovpoe9buutl2zk4aai

Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma nostaa luonnon monimuotoisuuden yritysten agendoille

Lehdistötiedotteet   •   2014-01-28 13:00 EET

Tänään käynnistyvä Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille tietoa ja tukea siihen, miten ne voivat huomioida luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltaisesti toiminnassaan.

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • Viestintäpäällikkö
 • tadrgwrja.zelaakcvkobhnen@gsfibsry.fi
 • 0400 877 396

 • Lehdistökontakti
 • Toiminnanjohtaja
 • etfwmisutqolkkcdaeo.routsryvtics@fibsry.fi
 • 040 527 4575
 • 020 749 7630

Yritysvastuuverkosto FIBS

FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Tarjoamme yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluihimme kuuluvat seminaarien ja työpajojen lisäksi Suomen monimuotoisuusverkosto, Järjestötori, Yritysvastuun tietopankki, uutiskirjeet sekä RATKAISUN PAIKKA –yritysvastuutapahtuma. FIBS on CSR Europe, CSR 360 sekä GRI -järjestöjen kansallinen jäsen

Osoite

 • Yritysvastuuverkosto FIBS
 • Korkeavuorenkatu 30 A
 • 00130 Helsinki