Skip to main content

OSAAJIA TARJOLLA MONENLAISIIN TÖIHIN

Uutinen   •   Heinä 30, 2019 16:04 EEST

Turvapaikanhakijoissa on monen alan ammattilaisia

Vastaanottokeskukselta löytyy tekijöitä 1-3 viikoksi kerrallaan monenlaisiin tehtäviin ja mikä tahansa työ sopii. Työnantajalle ei synny palkkakuluja tältä ajalta. Työnantajan vastuuhenkilön tehtävänä on perehdyttää turvapaikanhakija ko. työhön sekä ohjata ja valvoa työn tekemistä.

Työelämän tutustumisjaksoilla (TET-jakso) autetaan Imatran Vastaanottokeskuksella asuvia turvapaikanhakijoita parantamaan työelämävalmiuksia ja edistetään kotoutumista suoma-laiseen yhteiskuntaan. Imatran kaupunki ja Imatran Vastaanottokeskus ovat käynnistämässä TET-yhteistyötä ja haluamme olla myös mukana edistämässä osaltamme Vastaanotto-keskuksen yhteistyöverkoston laajentumista.

Kun tarvitsette tekijöitä, ottakaa yhteyttä: 

Lauri Perälä, Imatran vastaanottokeskus, Siitolankatu 1, 55120 Imatra, lauri.perala@vokki.fi, p. 040-8601366. Lauri Perälältä saa myös lisätietoja.

Mitä on turvapaikanhakijan TET?

Suomen Punaisen Ristin ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa oleva valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on tarjota täysi-ikäisille turvapaikanhakijoille oleskeluluvan odotusajalle suomalaiseen työelämään tutustumisen mahdollisuutta. Tavoitteena on edistää turvapaikan-hakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, mahdollistaa suomen kielen ja kulttuurin oppiminen sekä luoda matalan kynnyksen polkuja suomalaiseen työelämään.

Mitä TET on käytännössä?

-Vastaanottokeskuksissa haastatellen kartoitetaan turvapaikanhakijan työ- ja koulutuskokemus sekä muita mielenkiinnon kohteita liittyen työelämään.

-Haastattelujen jälkeen pyritään järjestämään työelämänkumppaneilta työhön tutustumispaikkoja.

-Työelämään tutustumisen (TET-jakson)pituus sovitaan yhdessä työelämänkumppanin kanssa jase on 1-3 viikkoa, enintään 6 tuntia päivässä.

-TET-jakso on palkatonta.

-TET-jaksosta tehdään kirjallinen sopimus.

-Turvapaikanhakijoilla on tapaturmavakuutus SPR:n puolelta.

-Työelämänkumppanin tulee nimetä henkilö, joka vastaa turvapaikanhakijan perehdytyksestä, tutustumisen valvonnasta sekä ohjauksesta TET-jakson aikana.

-TET-jakson päätteeksi työelämänkumppani antaa turvapaikanhakijalle kirjallisen arvion jaksosta suoriutumisesta.

Hyödyt

-Turvapaikanhakijoissa on monen alan ammattilaisia ja motivaatio suomalaiseen työelämään tutustumiseen on korkea.

-TET on motivoiva tapa turvapaikanhakijalle integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

-Edistää suomen kielen ja kulttuurin oppimista.

-Opettaa suomalaisen työelämän pelisääntöjä.

-Edistää turvapaikanhakijan hyvinvointia vaikuttaen yksilötasolla sekä perheissä ja lapsissa ja vähentäen terveydenhuollon kustannuksia.

-Lisää kontakteja paikallisiin ihmisiin sekä hälventää ennakkoasenteita kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä.

-Edistää ja nopeuttaa kotoutumista myös paikallisesti, sillä turvapaikanhakija voi olla tuleva kuntalainen.

-Tuo kokemusta maahanmuuttajien ja eri kulttuurista tulevien kanssa työskentelemisestä ja heidän työllistämisestään. Maahanmuuttajien osuus työmarkkinoilla kasvaa koko ajan.

-Tekee mahdolliseksi verkostoitumisen potentiaalisten työvoimaresurssien kanssa.

-Luo uutta osaamista ja mahdollisuuksia.

IMATRAN KAUPUNKI

Konsernipalvelut

Sirkku Sarlomo

kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori

sirkku.sarlomo@imatra.fi

p. 0206172225

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.