Skip to main content

Press releases 4 hits

Kiwa Inspecta osallistuu yritysturvallisuuden johtamismallillaan innovaatiokilpailuun

Kiwa Inspecta osallistuu yritysturvallisuuden johtamismallillaan innovaatiokilpailuun

Press releases   •   Oct 17, 2017 15:45 EEST

​Kiwa Inspecta kehittää ainutlaatuista yritysturvallisuuden johtamisen viitekehystä, joka valmistuessaan tulee olemaan ainoa julkisessa tiedossa oleva, kokonaisvaltainen yritysturvallisuuden johtamismalli. Innovaatio on ilmoitettu mukaan Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, josta on kymmenessä vuodessa kehittynyt kansainvälisestikin arvostettu kisa.

Smart Office -konsortio hahmottelee älykkään työnteon mallia

Smart Office -konsortio hahmottelee älykkään työnteon mallia

Press releases   •   Jun 21, 2017 13:03 EEST

Ihmistyön kysyntä mullistuu tekoälyn tarjoutuessa monenlaisten rutiinien tekijäksi. Mikä on työnteon tarkoitus ja muoto tulevaisuudessa? Joukko rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita on päättänyt näitä megatrendejä peilaten luoda täysin uudenlaisen, toimistotilojen käyttäjäyritysten ja työntekijöiden tarpeista lähtevän älykkään työnteon konseptin.

Inspecta yhdistyy ACTA*n kanssa

Inspecta yhdistyy ACTA*n kanssa

Press releases   •   Jun 10, 2015 09:00 EEST

Hollantilainen ACTA* on ostanut Inspecta Groupin. Kauppa toteutui 9.6. klo 12. Yhdessä kaksi testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritystä muodostavat suuren 4000 henkilön yrityksen. Inspecta perustettiin Suomessa vuonna 1975, jonka jälkeen se on laajentanut toimintaansa kahdeksaan maahan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Organisaatio tähtää alan johtavaksi toimijaksi.

Laadukkaalla työkykyjohtamisella tulosta

Press releases   •   Sep 06, 2012 15:53 EEST

Työterveys- ja työhyvinvointipalveluja ostetaan ja hallitaan yrityksissä usein hatarin perustein ja niiden hallintaa pidetään vaikeana. Kun palveluja, tutkimuksia ja vastaanottokäyntejä ostetaan, huomiota kiinnitetään yleisesti palveluiden hintoihin, ei niiden tarpeeseen. Uusi palvelu auttaa yrityksiä nostamaan työhyvinvoinnin tasoa ja alentamaan työkyvyttömyyden kustannuksia.

News View all 10 hits

Matkassa Kiwan tarkastajan kanssa - Kuulkaapa energian kuiskintaa ja veden loiskintaa

Matkassa Kiwan tarkastajan kanssa - Kuulkaapa energian kuiskintaa ja veden loiskintaa

News   •   Jun 20, 2018 16:31 EEST

Jani Kunnari kertoo työstään Kiwa Inspectan tarkastajana, tällä kerralla hän on matkalla Kuusamossa tukena ja turvana kollegansa Olli Kangas. Tarkastajat mittasivat lämpöenergiaa ja virtauksia ja tekivät mittauslaitteiden kalibrointeja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnassa

Suomen ainoa kansainvälisesti johtamisjärjestelmänsä sertifioinut yliopistosairaala on sote-uudistuksessa askeleen edellä muita

Suomen ainoa kansainvälisesti johtamisjärjestelmänsä sertifioinut yliopistosairaala on sote-uudistuksessa askeleen edellä muita

News   •   Feb 22, 2018 22:25 EET

​Mitä, jos makaisit leikkauspöydällä ja sairaalasta menisi sähköt poikki? Mitä henkilökunta tekisi? Mitä, jos kardiologisen osaston laite rikkoutuisi? Kuinka nopeasti uusi saataisiin paikalle? Jokainen terveydenhoitoalan toimija pyrkii toimimaan mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti, sillä ihmishenkien ollessa kyseessä, on toimintaprosessien pelattava korkeatasoisesti.

Rento mutta asiantunteva –Kiwa Inspectalla toteutuu paras mahdollinen kombinaatio

Rento mutta asiantunteva –Kiwa Inspectalla toteutuu paras mahdollinen kombinaatio

News   •   Jan 02, 2018 10:49 EET

Moni nuorempi osaaja miettii omaa uskottavuuttaan asiantuntijana. Kiwa Inspectassa juniorimpikin on luotettava ja osaava asiantuntija kattavan perehdyttämisjakson jälkeen ja talossa uuden oppiminen ei lopu koskaan. Vahva ammatillinen osaaminen tuo välittömyyttä asiakastyöhön. Mutta luoko rentous myös luottamusta?

Yllätysten vähentäminen on kilpailukyvyn kasvattamista

Yllätysten vähentäminen on kilpailukyvyn kasvattamista

News   •   Nov 17, 2017 07:09 EET

Teollisuuslaitoksilla ja yhteisillä työmailla toimii omien työntekijöiden lisäksi alihankkijoita eli toimittajia. Tyypillisesti yrityksissä ulkoistetaan vähintään siivouspalvelut. Miten varmistaa, etteivät tekijät aiheuta toisilleen vaaraa tai tee ympäristövahinkoja, vaan toimisivat yhdessä vastuullisesti ja laadukkaasti?

Blog posts 1 hit

Turvallisuusjohtajan blogi: Millaisia prosesseja ja menettelyitä hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää?

Turvallisuusjohtajan blogi: Millaisia prosesseja ja menettelyitä hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää?

Blog posts   •   Sep 15, 2017 15:26 EEST

Vaikka kulttuuri heijastaa aina ihmisten jo lapsuudessa omaksumia arvoja ja asenteita, voidaan ihmisten työkohtaisiin asenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttaa organisaatiokulttuurin kautta. Hyvän turvallisuuskulttuurin organisaatiossa toimenpiteet turvallisuuden edistämiseen pystytään jalkauttamaan kaikkeen toimintaan luontevasti.

Contacts 1 hit

  • Johtava asiantuntija
  • juspkkqfa.ahlataakcmsovenerdn@nwinahspsaecswtaqd.cfeombi
  • +358400433037