Kylpylähotelli Päiväkumpu parantaa energiatehokkuutta kuukausimaksulla

Lehdistötiedotteet   •   Loka 11, 2018 09:34 EEST

Energiapalveluyhtiö LeaseGreen parantaa Kylpylähotellin Päiväkummun energiatehokkuutta. Uusi tekniikka säästää energiaa ja parantaa kiinteistön olosuhteita. Remontissa Päiväkummun ilmanvaihto ja valaistus modernisoitiin, minkä lisäksi kiinteistöön asennettiin 20 kWh:n aurinkosähköjärjestelmä. Samalla uudistettiin kiinteistön automaatiojärjestelmä älykkääksi ja lisättiin olosuhdemittauksia.

Taloyhtiöille suunnatut Energiaremontit laajenevat Tampereelle

Lehdistötiedotteet   •   Loka 10, 2018 11:03 EEST

Kotkamills siirtää höyrykapasiteettia tilojen lämmityksestä kasvavan tuotantonsa käyttöön

Lehdistötiedotteet   •   Loka 10, 2018 08:32 EEST

LeaseGreen kehittää Kotkamillsin tehtaan energiajärjestelmää investointihankkeella, joka tehostaa tuotantolaitoksen teollista prosessia ja parantaa sen energiatehokkuutta. Kotkassa sijaitsevan tehdasalueen kiinteistöjen lämmitykseen aiemmin käytettyä höyryä korvataan sekundäärisillä hukkalämmöillä, joiden siirtoa varten LeaseGreen rakentaa alueelle uuden lämpöverkon ja lämmönvaihtimet.

Kaukolämpö vaihtuu maalämpöön Turun tuomiokirkon naapurissa

Lehdistötiedotteet   •   Loka 08, 2018 09:34 EEST

Åbo Akademin säätiö aloittaa Jokikorttelissa laajan energiaremontin, johon kuuluu 1960-luvulla rakennetun Sibelius-museon lisäksi neljä 1800-luvulla rakennettua empiretyylistä kiinteistöä. Remontissa modernisoidaan kiinteistöjen ilmanvaihto, automaatio ja valaistus, minkä seurauksena kiinteistöjen energiankulutus vähenee huomattavasti. Sen jälkeen vaihdetaan kaukolämpö maalämpöön ja maaviileään.

Energiaviisaat ratkaisut pienentävät uuden Isku Centerin hiilijalanjälkeä 90 prosenttia

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 10:15 EEST

Isku-Yhtymä on uudistanut täydellisesti Lahdessa sijaitsevan entisen tehdaskiinteistönsä. LeaseGreen suunnitteli ja toteutti Isku Centeriin avaimet käteen -toimituksena uuden energiajärjestelmän, joka leikkaa kiinteistön CO2-päästöjä jopa 90 prosenttia vastaavissa rakennuksissa käytettävään tekniikkaan verrattuna. Ratkaisu perustuu poikkeuksellisen tehokkaaseen maalämpöjärjestelmään.

​Sinkittämön ja hitsaamon lämmöt talteen Sipoossa

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 18, 2018 10:05 EEST

LeaseGreen toteuttaa laajan energiaremontin K. Hartwallin tehdasrakennuksiin Sipoossa. Remontin tavoitteena on parantaa tuotannossa työskentelevien olosuhteita, pienentää korjausvelkaa sekä säästää merkittävästi energiaa. K. Hartwall valmistaa metallisia rullakoita ja rullavaunuja ensisijaisesti kaupalle ja teollisuudelle. Kiinteistössä sijaitseva sinkityslaitos kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin.

Hartwall Capital sijoittaa LeaseGreeniin

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 06, 2018 09:30 EEST

Energiapalveluyhtiö LeaseGreenin omistajapohjaa laajennetaan. LeaseGreenin omistajat ovat toteuttaneet järjestelyn, jonka seurauksena Hartwallin suvun sijoitusyhtiö Hartwall Capital nousee LeaseGreenin omistajaksi. Osana järjestelyä Hartwall Capital myös sijoittaa yhtiöön 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa. LeaseGreenin operatiivinen johto ja strategia säilyvät ennallaan, ja toimiva johto sekä muut nykyiset omistajat jatkavat yrityksen merkittävinä osakkaina.

”Jatkamme tutulla innostavalla tiellä mutta entistä vahvemmin voimin”, sanoo LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, joka perusti yhtiön vuonna 2013 yhdessä talous- ja rahoitusjohtaja Juho Rönnin kanssa. ”LeaseGreenillä on vahva pääomarakenne kasvuun ja kansainvälistymiseen.”

Mäkipellon mukaan onnistuminen asiakkaiden ja henkilöstön kanssa pysyy LeaseGreenin strategian ytimessä. Tulevan kasvun edellytykset vahvistuvat entisestään, kun LeaseGreenin nykyisten omistajien kirittäjäksi tulee pitkäjänteinen suomalainen kanssaomistaja.

”Olemme käyneet Hartwall Capitalin kanssa viime kuukausien aikana syvällistä keskustelua LeaseGreenin liiketoiminnasta, kasvustrategiasta ja toimintaympäristöstä. Hartwall Capitalin tuella LeaseGreen jatkaa nykyisen strategiansa toteuttamista ja säilyy yrittäjävetoisena yrityksenä. Teemme asiakkaille entistäkin suurempia ja kunnianhimoisempia projekteja ja vahvistamme nyt LeaseGreenin omistus- ja pääomarakennetta samaan tapaan kuin aikaisemminkin: hyvissä ajoin ja etupainotteisesti.”

LeaseGreen suunnittelee ja toteuttaa suurten kiinteistöjen energiajärjestelmien modernisointeja innovatiivisella palvelumallilla, joka sisältää myös rahoituksen. Suomessa ja Ruotsissa toimiva yhtiö työllistää noin 60 korkeasti koulutettua kiinteistötekniikan ammattilaista, ja sen liikevaihto kasvoi 21 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiö arvioi liikevaihdon kohoavan kuluvan vuoden aikana 35–40 miljoonaan euroon.

Hartwall Capital on Hartwallin suvun omistuksessa oleva sijoitusyhtiö, jonka juuret ovat vuonna 1836 perustetussa juomayhtiö Oy Hartwall Ab:ssä. Hartwall Capitalin toimitusjohtaja Eeva Ahdekivi sanoo, että Hartwall Capital tavoittelee kestävää arvonkehitystä aktiivisen omistajuuden kautta:

”LeaseGreen on yksi Suomen viime vuosien menestyneimmistä kasvuyrityksistä. Yhtiö on avannut kiinteistöjen omistajille valtavan tuottopotentiaalin, sillä LeaseGreenin palvelumalli tarjoaa mahdollisuuden energiatehokkuusinvestointien toteuttamiseen kiinteistönomistajille helpolla tavalla. Tehokkuusinvestointien tuotto on korkea, eivätkä ne vaadi kiinteistön omistajilta pääomia. Näin ollen hankkeiden toteuttaminen on asiakkaille kannattavaa ja helppoa. LeaseGreenin kirkas toimintamalli, arvot ja yrittäjyyshenki sopivat Hartwall Capitalin strategiaan, ja haluamme olla vahvasti tukemassa LeaseGreenin yrittäjiä ja henkilöstöä yhtiön seuraavassa kehitysvaiheessa."

Kiinteistöjen energiaremonttien markkinapotentiaali on useita miljardeja euroja vuodessa pelkästään Suomessa ja Ruotsissa. Vahvojen taloudellisten tekijöiden lisäksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä globaali keskustelu tukee kiinteistöjen energiankulutuksen ja CO2-päästöjen leikkaamiseksi tehtävää työtä. Hartwall Capitalin Eeva Ahdekivi ja LeaseGreenin Tomi Mäkipelto sanovat, että he näkevät tässä kehityksessä vain yhden suunnan:

”Paineet energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen pienentämiseen kasvavat. Yrityksillä on suuri halu toimia vastuullisesti, mutta harvoilla on omaa osaamista teknisten haasteiden ratkaisemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.”

LeaseGreen on Suomen johtava energiapalveluyhtiö. Yhtiön palveluksessa työskentelee Suomessa ja Ruotsissa noin 60 talotekniikan asiantuntijaa, ja se tarjoaa työtä noin 300 kiinteistöammattilaisen verkostolle. LeaseGreenin kehittämälle palvelumallille on myönnetty useita julkisia tunnustuksia. Yhtiön perustajat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni palkittiin syksyllä 2017 vuoden nuorina kasvuyrittäjinä.

Energiapalveluyhtiö LeaseGreenin omistajapohjaa laajennetaan. LeaseGreenin omistajat ovat toteuttaneet järjestelyn, jonka seurauksena Hartwallin suvun sijoitusyhtiö Hartwall Capital nousee LeaseGreenin omistajaksi. Osana järjestelyä Hartwall Capital sijoittaa yhtiöön 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa. LeaseGreenin operatiivinen johto ja strategia säilyvät ennallaan.

Lue lisää »

​Hartwall Capital invests in LeaseGreen

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 06, 2018 09:30 EEST

The energy service company LeaseGreen is expanding its ownership base. LeaseGreen’s existing owners have carried out a transaction whereby Hartwall Capital, the Hartwall family investment company, will become a shareholder in the company. As part of the transaction, Hartwall Capital will also invest 10 million euro in new capital into the company. LeaseGreen’s operational management and strategy will remain unchanged, and the executive management and other existing owners will stay on as significant shareholders.

“We will continue on our familiar, inspiring path, but with added reinforcements,” says LeaseGreen’s CEO Tomi Mäkipelto, who founded the company in 2013 together with CFO Juho Rönni. “LeaseGreen has a strong capital structure on which to base its growth and internationalisation.”

According to Mäkipelto, LeaseGreen’s strategy will continue to be focused on achieving success together with the company’s customers and personnel. The company’s growth prospects are strengthened even further now with a long-sighted Finnish investor among its owners.

“In recent months, we have conducted in-depth discussions on LeaseGreen’s business operations, growth strategy and operating environment with Hartwall Capital. With the support of Hartwall Capital, LeaseGreen can continue implementing its current strategy and remain an entrepreneur-driven business. We will complete even larger and more ambitious customer projects than before and have now reinforced LeaseGreen’s owner and capital structure in the same way as before: in a timely, front-loaded manner.”

LeaseGreen plans and executes modernisations of large-scale properties’ energy systems, applying an innovative service model that includes financing. Operating in Finland and Sweden, the company employs around sixty highly educated building technology experts. LeaseGreen’s revenue grew to 21 million euros in 2017. During the current financial year, the company expects to achieve revenues of 35–40 million euro.

Hartwall Capital is a Finnish, family owned investment company. The company’s roots lie in the beverage business Oy Hartwall Ab, which was established in 1836. The investment company’s CEO Eeva Ahdekivi explains that Hartwall Capital seeks sustainable value growth via active ownership:

“LeaseGreen has been one of Finland’s best-performing growth companies in recent years. It has unlocked potential for substantial returns for property owners, thanks to its service model that offers easy opportunities for implementing energy efficiency investments. The gains on these investments are high, without tying up capital from the property owners. This means that carrying out the projects is profitable and uncomplicated for LeaseGreen’s customers. The company’s crystal clear operating model, values and entrepreneurial spirit are a good match with Hartwall Capital’s strategy, and we want to be strongly involved in supporting LeaseGreen’s entrepreneurs and personnel in the company’s next development phase.”

The market potential for properties’ energy renovations is several billion euro per year just in Finland and Sweden. In addition to the strong financial incentives, efforts to reduce energy consumption of properties and cut CO2 emissions are underpinned by the global discourse on climate change and corporate responsibility. Eeva Ahdekivi from Hartwall Capital and Tomi Mäkipelto from LeaseGreen agree that there is only one possible development path in this respect:

“The pressure is growing for improving energy efficiency and reducing emissions. Corporations have great intentions for operating responsibly, but few possess the necessary competence for solving the related technical challenges and making use of existing potential.”

LeaseGreen is a energy service company dedicated to helping clients in the property sector to improve their profitability and environmental sustainability by enhancing energy efficiency. We seek out the best solutions available and realise projects designed to meet our clients’ goals effectively.

The energy service company LeaseGreen is expanding its ownership base. LeaseGreen’s existing owners have carried out a transaction whereby Hartwall Capital, the Hartwall family investment company, will become a shareholder in the company. As part of the transaction, Hartwall Capital will also invest 10 million euro in new capital into the company.

Lue lisää »

LeaseGreen toteuttaa täydellisen energiaremontin OPn logistiikkakiinteistöihin Vantaalla

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 05, 2018 13:01 EEST

LeaseGreen suunnittelee ja toteuttaa täydellisen energiajärjestelmän modernisoinnin Vantaalla sijaitsevaan logistiikkakeskukseen. Rakennukset kytketään irti kaukolämpöverkosta, ja tarvittava energia tuotetaan jatkossa kiinteistöihin asennettavien lämpöpumppujen ja aurinkosähkön yhdistelmällä. Kyseessä ovat tiettävästi pääkaupunkiseudun ensimmäiset suuret kiinteistöt, jotka luopuvat kaukolämmöstä.

LeaseGreenin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset – liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkuu

Lehdistötiedotteet   •   Maalis 29, 2018 08:41 EEST

LeaseGreen Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Seppo Junnila, Kari Neilimo, Teuvo Rintamäki ja Rami Vuola. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG, joka on ilmoittanut LeaseGreenin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

LeaseGreen Group on Suomessa ja Ruotsissa toimiva eurooppalainen energiapalveluyhtiö, joka parantaa suurten kiinteistöjen energiankäytön tehokkuutta, älykkyyttä ja vastuullisuutta. Konsernin liikevaihto kasvoi 21,2 miljoonaan euroon tilikaudella 1.1.–31.12.2017. LeaseGreenin yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen vuorineuvos Kari Neilimo.

LeaseGreen noudattaa vapaaehtoisesti 1.1.2016 voimaan astuneen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. LeaseGreenin hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Kari Neilimo, Rami Vuola ja Seppo Junnila ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen jäsen Teuvo Rintamäki on riippumaton yhtiöstä. 

LeaseGreenin perustajaosakkaat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni omistavat yhteensä noin 60 prosenttia yhtiön osakkeista. Loput osakkeet jakautuvat suomalaisten sijoitusyhtiöiden, henkilösijoittajien, hallituksen jäsenten ja toimivan johdon kesken.

LeaseGreen on Suomen johtava energiapalveluyhtiö. Yhtiön palveluksessa työskentelee Suomessa ja Ruotsissa yli 50 talotekniikan asiantuntijaa ja se tarjoaa työtä noin 300 kiinteistöammattilaisen verkostolle. LeaseGreenin kehittämälle palvelumallille on myönnetty useita julkisia tunnustuksia. Yhtiön pääomistajat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni palkittiin syksyllä 2017 vuoden nuorina kasvuyrittäjinä.

LeaseGreen Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Seppo Junnila, Kari Neilimo, Teuvo Rintamäki ja Rami Vuola. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG.

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 5 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • Viestintäjohtaja
  • temzrhupo.jcpuwqusmotiltnebbn@dzleyqastdegwvreluenks.fnvinx
  • +358 400 466 455

LeaseGreen Group

Voima talossa.

LeaseGreen on Suomen johtava energiapalveluyhtiö. Yhtiön palveluksessa työskentelee Suomessa ja Ruotsissa yli 60 talotekniikan asiantuntijaa ja se tarjoaa työtä noin 300 kiinteistöammattilaisen verkostolle. LeaseGreenin kehittämälle palvelumallille on myönnetty useita julkisia tunnustuksia. Yhtiön perustajat Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni palkittiin syksyllä 2017 vuoden nuorina kasvuyrittäjinä.

Osoite

  • LeaseGreen Group
  • Aku Korhosen tie 8
  • 00440 Helsinki
  • Suomi